Regulamente

 

Regulament Licenta - Disertatie 2018
Depunere Competenta Lingvistica 31 decembrie 2017 admisi master 2017-2018
Proces Verbal Inversare Discipline 2017-2018
Regulament educatie fizica si sport - Facultatea de Studii Europene
DECIZIE eliberare adeverinte raspunsuri cereri studenti in zilele urmatoare solicitatilor de acest tip