Echipa

Conducători de doctorat, domenii și teme de cercetare

Prof. univ. dr. Nicolae Păun:

Domeniul: Relaţii internaţionale şi studii europene

 • Relaţii internaţionale şi studii europene;
 • Economie comparată (dimensiune istorică);
 • Statul naţional, naţionalism, federalism;
 • Istoria ideilor; istoria partidelor politice;
 • Instituţii şi politici ale Uniunii Europene;
 • Procesul integrării europene;
 • Instituţii şi politici ale Uniunii Europene;
 • Identitate europeană, naţională, regională şi locală;
 • Dialogul intercultural European.
Teze propuse și bibliografie Prof. Nicolae Păun

Prof. univ. dr. Vasile Puşcaş:

Domeniul: Relaţii internaţionale şi studii europene

 • Relaţii internaţionale şi studii europene;
 • Diplomaţie culturală;
 • Relațiile internaționale la începutul secolului al XXI-lea;
 • Politici internaționale și globalism;
 • Comunicarea în relațiile internaționale contemporane;
 • Negocieri europene și internaționale;
 • Proces decizional în politica externă.
Teze propuse și bibliografie Prof. Vasile Pușcaș

Prof. univ. dr. Mircea Brie

Domeniul: Relaţii internaţionale şi studii europene

 • Relaţii internaţionale şi studii europene;
 • Frontierele europene. Spaţiul frontalier în relaţiile internaţionale;
 • Procesul integrării europene;
 • Instituţii şi politici ale Uniunii Europene;
 • Frontierele europene. Spaţiul frontalier în relaţiile internaţionale;
 • Identitate europeană, naţională, regională şi locală;
 • Problematica minorităţilor naţionale şi securitatea societală;
 • Vulnerabilităţile demografice ale spaţiului European;
 • Spaţiul European: dimensiunea socio-culturală şi etno-religioasă;
 • Dialogul intercultural european;
 • Instrumente europene ale dezvoltării regionale;
 • Surse de stabilitate şi instabilitate în spaţiul European.
Teze propuse și bibliografie Prof. Mircea Brie

Prof. univ. dr. Enikő Vincze

Domeniul: Sociologie

 • Sociologie (antropologie socio-culturală, studii de gen, Romani studies);
 • Antropologia drepturilor omului;
 • Excluziune socială, discriminare, rasism;
 • Gen, naţiune, naţionalism;
 • Condiţia socio-economică a etnicilor romi în Europa şi politici pentru romi;
 • Inegalităţi de gen, feminism şi politici de gen în UE;
 • Segregare socială şi ordinea urbană
Teze propuse și bibliografie Prof. Enikő Vincze

Conf. univ. dr. Sergiu Mişcoiu:

Domeniul: Știinţe politice

 • Știinţe politice;
 • Teorii ale relaţiilor internaţionale;
 • Teorii ale ideologiilor politice;
 • Populism, extremism, radicalism, naţionalism;
 • Dinamica sistemelor politice cotemporane;
 • Teorii ale discursului cu aplicaţii în ştiinţele politice.
Teze propuse și bibliografie Conf. Sergiu Mișcoiu

Conf. univ. dr. Gabriela Ciot

Domeniul: Relații internaţionale şi studii europene

 • Procesul politicii externe;
 • Negocieri internaționale;
 • Politici europene;
 • Diplomație culturală;
 • Leadership și proces decizional;
 • Politică internațională;
 • Comunicare internațională.
Teze propuse și bibliografie Conf. Gabriela Ciot

Conf. univ. dr. Valentin Naumescu

Domeniul: Relaţii internaţionale şi studii europene

 • Relaţii internaţionale şi studii europene;
 • Politică externă şi diplomaţie;
 • Securitate globală şi regională;
 • Politici strategice, marile puteri, balanţa de putere;
 • Relaţii transatlantice;
 • Vecinătatea Estică a Uniunii Europene.
Teze propuse și bibliografie Conf. Valentin Naumescu

Prof. univ. dr. Ion Cuceu:

Domeniul: Etnologie

 • Istoria etnologiei si antropologiei
 • Etnologie românească: mitologie şi ritualuri

Prof. univ. dr. Basarab Nicolescu:

Domeniul: Filosofie

 • Filosofie;
 • Transdisciplinaritate;
 • Aspecte trans-culturale şi trans-religioase ale construcţiei europene.
Teze propuse și bibliografie Prof. Basarab Nicolescu

CS I dr. habil. Alexandru Simion:

Domeniul: Istorie

 • Istorie;
 • Istorie medievală şi modernă timpurie (până la 1700);
 • Cruciada târzie (până la 1699);
 • Statalitate şi dinastii est-central europene (până la 1716);
 • Geografii simbolice;
 • Geopolitică medievală şi modernă timpurie (până la 1700).
Teze propuse și bibliografie CS Alexandru Simion