Echipa

Conducători de doctorat, domenii și teme de cercetare

Prof. univ. dr. Nicolae Păun:

Domeniul: Relaţii internaţionale şi studii europene

 • Relaţii internaţionale şi studii europene;
 • Economie comparată (dimensiune istorică);
 • Statul naţional, naţionalism, federalism;
 • Istoria ideilor; istoria partidelor politice;
 • Instituţii şi politici ale Uniunii Europene;
 • Procesul integrării europene;
 • Instituţii şi politici ale Uniunii Europene;
 • Identitate europeană, naţională, regională şi locală;
 • Dialogul intercultural European.
Teze propuse și bibliografie Prof. Nicolae Păun

Prof. univ. dr. Ovidiu Pecican

Domeniul: Istorie

 

Prof. univ. dr. Mircea Brie

Domeniul: Relaţii internaţionale şi studii europene

 • Relaţii internaţionale şi studii europene;
 • Frontierele europene. Spaţiul frontalier în relaţiile internaţionale;
 • Procesul integrării europene;
 • Instituţii şi politici ale Uniunii Europene;
 • Frontierele europene. Spaţiul frontalier în relaţiile internaţionale;
 • Identitate europeană, naţională, regională şi locală;
 • Problematica minorităţilor naţionale şi securitatea societală;
 • Vulnerabilităţile demografice ale spaţiului European;
 • Spaţiul European: dimensiunea socio-culturală şi etno-religioasă;
 • Dialogul intercultural european;
 • Instrumente europene ale dezvoltării regionale;
 • Surse de stabilitate şi instabilitate în spaţiul European.
Teze propuse și bibliografie Prof. Mircea Brie

Prof. univ. dr. Enikő Vincze:

Domeniul: Sociologie

 • Sociologie (antropologie socio-culturală, studii de gen, Romani studies);
 • Antropologia drepturilor omului;
 • Excluziune socială, discriminare, rasism;
 • Gen, naţiune, naţionalism;
 • Condiţia socio-economică a etnicilor romi în Europa şi politici pentru romi;
 • Inegalităţi de gen, feminism şi politici de gen în UE;
 • Segregare socială şi ordinea urbană
Teze propuse și bibliografie Prof. Enikő Vincze

Prof. univ. dr. Sergiu Mişcoiu:

Domeniul: Știinţe politice

 • Știinţe politice;
 • Teorii ale relaţiilor internaţionale;
 • Teorii ale ideologiilor politice;
 • Populism, extremism, radicalism, naţionalism;
 • Dinamica sistemelor politice cotemporane;
 • Teorii ale discursului cu aplicaţii în ştiinţele politice.
Teze propuse și bibliografie  Prof. Sergiu Mișcoiu

Conf. univ. dr. Gabriela Ciot

Domeniul: Relații internaţionale şi studii europene

  • Procesul politicii externe;
  • Negocieri internaționale;
  • Politici europene;
  • Diplomație culturală;
  • Leadership și proces decizional;
  • Politică internațională;
 • Comunicare internațională.
Teze propuse și bibliografie Conf. Gabriela Ciot

Prof. univ. dr. Valentin Naumescu

Domeniul: Relaţii internaţionale şi studii europene

 • Relaţii internaţionale şi studii europene;
 • Politică externă şi diplomaţie;
 • Securitate globală şi regională;
 • Politici strategice, marile puteri, balanţa de putere;
 • Relaţii transatlantice;
 • Vecinătatea Estică a Uniunii Europene.
Teze propuse și bibliografie Prof. Valentin Naumescu

evenimente

 • 27 May: Research Seminar Romanian – Hungarian Border

  27 May: Research Seminar Romanian – Hungarian Border

  The Faculty of European Studies has the pleasure of announcing the organization of the first research seminar in the series of five seminars within the Jean Monnet Network « Frontiers …
 • 13 Mai: Conferința privind viitorul Europei

  13 Mai: Conferința privind viitorul Europei

  Link Eveniment Online: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ae954a9a650f84434a4b0a457b5c78da5%40thread.tacv2/1620630818484?context=%7b%22Tid%22%3a%225a4863ed-40c8-4fd5-8298-fbfdb7f13095%22%2c%22Oid%22%3a%22db647225-71b9-4ab3-8144-ef028d96dc67%22%7d