Admitere doctorat

INFORMAŢII ADMITERE DOCTORAT

  • număr locuri și repartizare
  • data și locul de desfășurare a admiterii
  • componența comisiilor

DATE IMPORTANTE

PREGĂTIREA SI DESFĂȘURAREA SUSȚINERII PUBLICE A TEZEI DE DOCTORAT

Numărul de locuri și repartizarea pe conducători de doctorat pentru admiterea Septembrie 2017:

 

 

Nr. crt.

 

Numele şi prenumele conducătorului de doctorat

Număr de locuri repartizate
Cu finanţare de la bugetul de stat (fără taxe de şcolarizare) Cu taxă              (TCF + TFR)
Cu bursă şi cu frecvenţă (BCFB) Fără bursă frecv. redusă (BFR) România şi alte state UE  

Israel

1. Prof. dr. Păun Nicolae 1 1 2 1
2. Prof. dr. Brie Mircea 1 6
3. Conf. dr. Mişcoiu Sergiu 1 1
4. Conf. dr. Ciot Gabriela 1 1 3 2
5. Conf. dr. Naumescu Valentin 2 1
Total

 

3

 

6

 

12 3
15
Repartizare locuri doctoranzi - admitere 2017

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului de admitere 2017 la Şcoala doctorală „Paradigma europeană”

Nr. crt. Numele şi prenumele conducătorului de doctorat Data calendaristică Ora Locul de desfăşurare
1. Prof. dr. Păun Nicolae 14 sept. 2017 9:00 Sala R. Schuman
2. Prof. dr. Brie Mircea 14 sept. 2017 9:00 Sala R. Schuman
3. Conf. dr. Ciot Gabriela 14 sept. 2017 9:00 Sala R. Schuman
4. Conf. dr. Mişcoiu Sergiu 12 sept. 2017 9:00 Cabinetul d-lui conf. Mişcoiu
5. Conf. dr. Naumescu Valentin 12 sept. 2017 9:00 Cabinetul d-lui conf. Mişcoiu
Ziua ora si locul admitere doctorat 2017

Componenţa comisiilor de admitere și soluționare a contestațiilor propuse de Consiliul Şcolii Doctorale:

Nr. crt. Numele şi prenumele conducătorului de doctorat Comisia de admitere la doctorat Comisia de contestaţii,

în cazul probelor scrise

1. Prof. dr. Păun Nicolae Preşedinte:  Prof. dr. Păun Nicolae

Conf. dr. Ciot Gabriela, membru

Prof. dr. Brie Mircea, membru

Preşedinte:  Prof. dr. Pecican Ovidiu

Conf. dr. Maniu Mircea, membru

Conf. dr. Corpădean Adrian, membru

2. Prof. dr. Brie Mircea Preşedinte:  Prof. dr. Brie Mircea

Prof. dr. Păun Nicolae, membru

Conf. dr. Ciot Gabriela, membru

Preşedinte:  Prof. dr. Pecican Ovidiu

Conf. dr. Maniu Mircea, membru

Conf. dr. Corpădean Adrian, membru

3. Conf. dr. Ciot Gabriela Preşedinte: Conf. dr. Ciot Gabriela

Prof. dr. Păun Nicolae, membru

Prof. dr. Brie Mircea, membru

Preşedinte:  Prof. dr. Pecican Ovidiu

Conf. dr. Maniu Mircea, membru

Conf. dr. Corpădean Adrian, membru

4. Conf. dr. Mişcoiu Sergiu Preşedinte: Conf. dr. Mişcoiu Sergiu

Conf. dr. Herţa Laura, membru

Conf. dr. Naumescu Valentin, membru

Preşedinte:  Prof. dr. Pecican Ovidiu

Conf. dr. Maniu Mircea, membru

Conf. dr. Corpădean Adrian, membru

5. Conf. dr. Naumescu Valentin Preşedinte: Conf. dr. Naumescu Valentin

Conf. dr. Herţa Laura, membru

Conf. dr. Mişcoiu Sergiu, membru

Preşedinte:  Prof. dr. Pecican Ovidiu

Conf. dr. Maniu Mircea, membru

Conf. dr. Corpădean Adrian, membru

Comisii de admitere si contestatie doctorat 2017

evenimente