Management și negocieri internaționale și europene

Postat în Oferta de studii master
Informații generalePrezentareCRITERII DE ADMITERECurriculumEchipaOportunități de carierăALUMNIbroșura
 • limba de predare: română
 • domeniul de studio: Relații internaționale și studii europene
 • forma de invatamant: zi-buget, zi-taxa
 • durata studiilor: 2 ani
 • numarul de credite necesare pentru obtinerea diplomei de master: 120 ECTS
 • numar de locuri bugetate: 29
 • numar de locuri cu taxa: 21
 • taxa de scolarizare: 3000 ron/an, plătibili în patru (4) tranșe
 • numele si datele de contact ale coordonatorului specializarii: Conf.univ.dr. habil. Gabriela Ciot

E-mail: gabi_ciot[at]yahoo.com, gabriela.ciot[at]ubbcluj.ro

 • compatibilitatea cu alte programe masterale din alte tari:
Université de Fribourg
ESC Rennes School of Business
Collegium Civitas
Modul University Vienna
Luxembourg School of Commerce
London Business School
Novancia Business School Paris.
 • parteneriate institutionale: Ministerul Afacerilor Externe prin Centrul Info Europa
Pagina facebook a masteratului – AICI

 

De ce acest program master?

Programul de studii masterale lansat în acest an academic este rezultatul unei inițative inovatoare, lansate prin Centrul de Negocieri și Medieri Internaționale și Europene al Facultății de Studii Europene.

Într-o lume caracterizată de dinamism, de presiunea schimbărilor și centrată pe obținerea de rezultate maxime într-o perioadă scurtă de timp, cu resurse limitate, competențele de negociere pot fi elementul pe care ne putem baza, sporindu-ne șansele de accedere a unui loc de muncă.

Programul masteral cuprinde cele mai recente cercetări în domeniul relațiilor internaționale și al afacerilor europene și cele mai bune practici pentru a dezvolta abilitatea de analiza, planifica și gestiona negocieri de succes. Acesta elaborează cadrul pentru predicția și influențarea comportamentului prin procesul de negociere, tehnici pentru rezolvarea conflictelor și abilitățile pentru lucrul în echipă, pentru a maximiza rezultatele și a fortifica relațiile interpersonale.

Prin utilizarea tehnicilor de negociere, prin simulările practice de negociere ce se vor realiza pe parcursul programului, fiecare masterand va putea să-și examineze propriul stil de negociere, va putea să-și capitalizeze forțele pe care le deține și va putea să-și dezvolte capacitățile.

Scopul masteratului

În esență, acest masterat explorează arta și știința negocierii, instrumentând masteranzii cu tehnici de negociere mai puternice și mai productive decât cele utilizate până în prezent.
Masteratul Management și Negocieri Internaționale și Europene vă ajută să deveniți un excepțional negociator.

Motivele importante pentru a urma acest program de studii masterale sunt:

 • Caracterul profesional, practic, subliniat de axarea pe formarea competențelor avansate de negociere și mediere în contexte internaționale și europene;
 • Dobândirea cunoștințelor referitoare la modul de funcționare al structurilor administrative europene, regionale și naționale, de elaborare a politicilor publice naționale și participare în procesul decizional internațional, european și național;
 • Dobândirea abilităților de management al crizelor și conflictelor;
 • Corpul academic de elită, cu recunoaștere internațională, conectat la realitățile mediului de afaceri național, european și internațional;
 • Mediul de învățare colaborativ, metode de predare-învățare ce favorizează interacțiunea educațională (simulări, învățare prin cooperare) și cea electronică (e-learning și webinare);
 • Oportunitatea unică de a face parte din rețele de profesioniști cu expertiză internațională.

Misiunea și obiectivele programului

Misiunea acestui masterat este de a pregăti negociatori capabili să facă față provocărilor dezvoltărilor internaționale și piețelor globale.

Obiective: Prin intermediul cursurilor și seminarilor susținute de profesioniști și profesori universitari, masteranzii vor dobândi competențe solide de negociere, decizionale, sociale și de comunicare. Prin încurajarea abordărilor practice, acest program masteral își îndeplinește principalul obiectiv: acela de a ne face operaționali într-o lume tot mai specializată și competitivă. Mai mult decât atât, datorită versatilității, putem gestiona mai multe proiecte în același timp și ne vom putea adapta mult mai ușor la schimbările ce vor surveni pe piața forței de muncă.

Avantajele programului

 • Posibilitatea de specializare în cadrul Centrului de Negocieri și Medieri Internaționale și Europene prin intermediul simulărilor de negocieri politico-diplomatice, de business, sociale, și obținerea unui Certificat de specializare corespunzător numărului de ore petrecute în cadrul simulărilor.
 • Posibilitatea de participare la programe intensive/training-uri în domeniul simulărilor de negocieri, pe tipuri de negocieri, realizate de experți, invitați de către Centrului de Negocieri și Medieri Internaționale și Europene, și primirea unui Certificat de participare.
 • Posibilitatea de a-și desfășura practica de specialitate în cadrul Centrului de Negocieri și Medieri Internaționale și Europene prin programe avansate de pregătire în domeniul simulărilor, pe tipuri de negociere și primirea unui Certificat de practică.

Potențialii beneficiari

 • absolvenți ai nivelului de licență, ai universităților din țară și din străinătate, în special din domeniul relațiilor internaționale și al studiilor europene, drept, economie, psihologie, sociologie, științe politice, științe ale comunicării, istorie, inginerie.

Diplome și calificări dobândite de absolvenți:

 • Diplomă de Studii Masterale în domeniul relațiilor internaționale și al studiilor europene.

Criterii generale:

Interviu motivațional – pondere 100% în media de admitere

Criterii specifice:

Criterii de departajare (în caz de medii egale)

Criteriul A: media de la licență;
Criteriul B: media anilor de facultate (se aplica doar candidaților cu aceeași medie de admitere la master și aceeași medie la licență)

Discipline obligatorii:

 • Negocieri europene avansate
 • Negocieri internaţionale avansate
 • Fundamente ale managementului internațional
 • Geopolitică, geoeconomie și geocultură
 • Drept internaţional pentru mediul de afaceri
 • Managementul şi securitatea informaţiei (în limba engleză)
 • Negocieri pentru parteneriate
 • Negocieri în tranzacţii internaţionale
 • Finanțele și bugetul UE. Negocierea bugetului UE
 • Strategii de luare a deciziilor

Discipline opționale:

 • Marketing Serviciilor
 • Comportament organizațional

 

*** Semestrele I si IV au discipline identice tuturor programelor masterale în limba română oferite de Facultatea de Studii Europene

Cadrele didactice care predau la aceasta specializare

 • Conf. univ. dr. habil. Gabriela Ciot – coordonatorul programului, Facultatea de Studii Europene
 • Prof. univ. dr. Nicolae Păun – Decanul Facultății de Studii Europene
 • Prof. univ. dr. Vasile Pușcaș – Negociator Șef cu Uniunea Europeană (2000-2004), Ministru al Facerilor Europene (2009)
 • dr. Cristian Diaconescu – Șef al Cancelariei Prezidențiale (2012-2014), Ministru al Afacerilor Externe (2009), Ministru al Justiției (2004)
 • Prof. univ. dr. Dan Dungaciu – Director al Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale al Academiei Române, Director al Fundației Universitare Marea Neagră
 • Conf. univ. dr. Alina Andreica – Facultatea de Studii Europene
 • Conf. univ. dr. Florin Duma – Facultatea de Studii Europene
 • Conf. univ. dr. Mircea Maniu – Prodecan, Facultatea de Studii Europene
 • Conf. univ. dr. Nicoleta Paina – Director Departamentul de Studii Europene și Guvernanță, Facultatea de Studii Europene
 • Conf. univ. dr. Dragoș Păun – Facultatea de Business
 • Conf. dr. Adrian Corpădean – Facultatea de Studii Europene
 • Lect. dr. Paula Mureșan – Facultatea de Studii Europene
 • Lect. dr. Monica Pop – Facultatea de Studii Europene

În funcție de preferința pentru tipul de negociere în care se vor perfecționa (politico-diplomatice, business sau sociale) absolvenții vor putea fi absorbiți de următoarele structuri:

 • decizionale europene și naționale: Comisia Europeană, Parlamentul European, Guvernul României, Ministere ale Guvernului României, Parlamentul României, prefecturi, consiliile județene, primării, ambasade, consulate
 • companii private;
 • domeniul financiar-bancar;
 • ONG-uri.

Iulia Ghidiu MNIEMasteratul de Management și Negocieri Internaționale și Europene urmărește formarea studenților înspre o carieră în domeniul negocierilor de afaceri și a celor politico-diplomatice, asigurând un program universitar de cea mai înaltă calitate, în permanență conectat la realitatea cerințelor pieței. Avantajele pe care acest program masteral le oferă trebuie văzute atât în curricula vastă și bine orientată cât și la nivelul activităților practice pe care le și le propune, sub forma simulărilor de negociere bilaterală şi multilaterală pe teme de actualitate, contribuind la dezvoltarea abilităților de bun negociator, instrumentând masteranzii cu strategiile și tehnicile potrivite. Extrem de fructuoasă este și oportunitatea de a avea ca profesori, respectiv conferenţiari nume prestigioase în domeniu care au avut experiența însăși a procesului de negociere, de-a lungul carierei diplomatice.

Centrul de Negociere și Medieri Internationale și Europene constituie interfaţa pentru bună parte din astfel de evenimente. Recomand cu căldură alegerea acestui masterat oricărui student interesat de știința și arta negocierii.

Iulia Ghidiu, studentă MNIE, an II

MNIE2016_mod


evenimente