Studii Politice Europene comparate: Germania si Europa de Est.

Postat în diverse

PREZENTARE

Denumirea specializării: Studii Politice Europene comparate: Germania și Europa de Est (lb. germană)

Domeniul: Relații Internaționale și Studii Europene

Limbile de predare: germană si engleză

Durata: 4 semestre

PLAN INVATAMANT

Clipboard01Obiectivele specializării:

Specializarea își propune formarea unor buni cunoscători, din perspectiva multidisciplinară politică, economică, socială și culturală ai procesului de transformare a spațiilor publice europene și ai relațiilor internaționale, astfel încât studiile de masterat sa permită fie continuarea prin studii doctorale în domeniul relațiilor internaționale, integrării europene, stiinte politice sau filosofiei politice, fie ocuparea unor locuri de muncă în care o asemenea pregătire să fie necesară (institutii, fundații, mediul de afaceri etc.)

Se pune accentul pe legăturile dintre spațiul germanofon si Europa central-răsăriteană și în special România, dar oferă totodată o deschidere europeană si globală.

Conceptul de studiu interdisciplinar al masteratului, sustinut atât de profesori de la renumite universități germane cât și prin numeroase cursuri din sfera stiintelor regionale, conferă combinația unică pentru o carieră internațională de succes.

Universităti partenere la realizarea specializării: Otto von Guericke Universitat Magdeburg, Westfalische Wilhelms-Universitat Munster, Institute for
Cultural Diplomacy Berlin.

Există posibilitatea înscrierii pentru programul de dublă diplomă cu Universitatea Otto-von-Guericke Magdeburg, prin care participanții pot studia unul sau două semestre la universitatea parteneră, primind la finalizarea studiilor diplome de absolvire din partea ambelor instituții.
Oportunități de carieră în toată Europa:companii multinaționale, institutii europene, administratia natională, locală sau regională, organizații internaționale, ONG-uri, diplomație, politică, cercetare.

CONTACT

Lect. Dr. Christian Schuster (christian.schuster[at]ubbcluj.ro)


evenimente