Studii Americane – în limba engleză

Postat în diverse
DescriereDisciplineOportunități de carieră

Discipline obligatorii

Anul I

 • Introducere în studii nord-americane
 • Comunități etnice în SUA. Studii de caz
 • Introducere în studiul relațiilor internaționale
 • Organizații internaționale
 • Informatică aplicată în științele sociale
 • Limba engleză aplicată în sfera publică – 1
 • Modele de dezvoltare urbană în SUA și Europa
 • Istoria relațiilor internaționale
 • Istoria SUA
 • Metode calitative de cercetare
 • Introducere în științe politice
 • Discursul politic american
 • Limba engleză aplicată în sfera publică – 2
 • Practica (cultură organizațională) 1

Anul II

 • Perspective sociale comparate asupra Europei și Americii
 • Sistemul politic în SUA
 • Afro-americanii și rolul lor în democratizarea Americii
 • Limba engleza aplicată în sfera publică – 3
 • Geografia politică a SUA
 • Pragmatismul: perspective europene și americane
 • Cultura de masă în SUA și Europa. Studii de caz
 • Discursul politic american
 • Mass-media și comunicare în SUA
 • Limba engleză aplicată în sfera publică – 4
 • Practica (cultură organizațională) 2

Anul III

 • Economie mondială
 • Ideologii politice în epoca contemporană
 • Analiza relațiilor internaționale
 • Teorii ale relațiilor internaționale
 • Tehnica elaborării lucrărilor științifice (seminar special)
 • Modele de dezvoltare urbană în SUA și Europa
 • Constituția SUA
 • Economie americană contemporană
 • Religie și societate în SUA
 • Politică externă și diplomație

Discipline opţionale

Anul II

 • Strategia europeană privind Dunărea și Marea Neagră
 • Comunicare pentru cariere internaționale 1
 • Studii de securitate
 • Comunicare pentru cariere internaționale 2

Anul III

 • Europa: istorie şi modernitate
 • Guvernanţă europeană. Modele de bune practici
 • Integrare monetară europeană
 • Managementul conflictelor în relațiile internaționale
Pentru informatii detaliate despre planurile de învățământ și fișele disciplinelor, consultați sectiunea ÎNVĂȚĂMÂNT.
 • Instituții ale UE (Comisia Europeană, Parlamentul European, Consiliul de Miniștri, Comitetul Regiunilor, Agenția de Programe, Oficiul European Antifraudă), ONU; UNESCO; OSCE;
 •  Instituții centrale: Președinție, Parlament, Guvern, ministere;
 • Instituții locale: prefecturi, primării, consilii locale și județene;
 • Agenții de dezvoltare regională;
 • Camere de Comerț și Industrie;
 • Agenții de dezvoltare regională;
 • Camere de Comerț și Industrie;
 • Centre de afaceri;  ONG-uri;
 • Companii multinaționale;
 • Reprezentanțe ale unor firme străine;
 • Societăți mixte
 • Companii de asigurări;
 • Firme de consultanță în domeniul managementului programelor europene și al resurselor umane;
 • Mass media; Invățământ și programelor europene și al resurselor umane;

evenimente