Conf. dr. Șerban VĂETIȘI

Postat în

vaetisi

Domenii de InteresCursuri & seminariiCVDate de contactPublicațiiTeme Licență și Disertație
 • Strategii identitare în context cultural, socio-politic și geopolitic. Comunități, discursuri și politici etnice/rasiale, de gen și de clasă; securitate societală
 • Geografie politică. Construcții comunitare, regionale și continentale în perspectivă critică; periferii globale și geografii „post”: arii și proiecte postcoloniale/decoloniale, postnaționale, postcomuniste, postcapitaliste
 • Studii urbane. Modele de dezvoltare urbană în perspectivă istorică și comparativă; configurare și administrare urbană, probleme economice, sociale și de mediu; dezvoltare regională; cultură urbană
 • Focus continental/regional: America de Nord și America Latină; Europa Centrală și de Est; relații Europa-America; studii transatlantice, studii iberoamericane, studii postcomuniste
 • Metode de cercetare și analiză a temelor social-cultural-politice; gândire critică; metode discursive de abordare a cercetării ca disciplină transversală
 • America Latină în context regional și internațional: comunitate și dezvoltare (Master SPEC);
 • Patrimoniu cultural în Europa Centrală și de Est (Master DCRI);
 • Securitate societală și de mediu (Master RIPEMC);
 • Metode de cercetare și analiză în științele sociale (Master RIPEMC);
 • Gândire Critică (RISE Anul 1);
 • Analiza relațiilor internaționale (RISE Anul 3, Seminar)
 • Program consultații: Marti: 11:00-12:00, Link
 • E-mail: serban.vaetisi@ubbcluj.ro

Volume:

 • Comunități americane. Forme culturale și politici comunitare, Presa Universitară Clujeană (PUC), Cluj-Napoca, 2020.
 • Noile teorii etnografice și conceptul de descriere a culturii, Editura Fundației pentru Studii Europene (EFES), Cluj-Napoca, 2008.

Articole în reviste academice și volume colective:

 • Transgressive Tactics Through Marginality and Hybridity. Social Practices at the Intersection of Indigeneity, Gender and Class in the Andean communities. Civil Review – Civil Szemle, Nr. 1, 2023.
 • Antropologi occidentali în satele din Transilvania în perioada comunistă. Abordări, metode, discurs – în Iustin Marchiș, coord., Calna 700. Studii și evocări despre satul transilvănean și oamenii lui, București, 2022.
 • The Production of the Black Body in American Necropolitics. Americana. E-Journal of American Studies in Hungary, Nr. 1, 2021.
 • Securitizarea societală ca mecanism discursiv al noilor populisme. O analiză critică – în Valentin Naumescu, Raluca Moldovan, coord., Tensiunea liberal-iliberal pe agenda globală. Probleme fundamentale ale lumii contemporane, PUC, 2019.
 • Critical Views on EU’s International Relations and Identity as Shaped by Latin American Experiences and Perspectives – în Anna Skolimowska, ed., Perceptions of the European Union’s Identity in the International Relations, Routledge, 2019.
 • Postsocialist Informal Urbanism Between Creativity and Power. Südosteuropa. Journal for Politics and Society, Nr. 1, 2018.
 • Ideological Constructions and Sociological (Mis)Understandings in International Relations. The Case of ‘Transatlantic Community’. Studia Europaea, Nr. 3, 2017
 • Spre un corpus al istoriei problemelor sociale ale orașului. Transilvania, Nr. 7, 2016
 • Materialitate, semnificaţie şi politici ale interpretării. Aspecte metodologice ale studiilor culturale americane – în Gabriel C. Gherasim, Raluca Moldovan, ed., Orizonturi factuale și culturale ale lumii trăite. In honorem Marius Jucan, PUC, 2015.
 • Alternative ale descrierii orașului ca istorie urbană. Transilvania, Nr. 10-11, 2014 (reluat în maghiară A városleírás alternatívái mint várostörténelem. Pro Minoritate, Nr. 1/2015).
 • Global Developments and Local Communities. Toward a Post-Developmental Paradigm of Transatlantic Studies. Modelling The New Europe Journal, Nr. 11, 2014.
 • O revizitare a orașului interbelic: teme urbane la sociologii gustieni. Sociologie Românească, Nr. 1-2, 2014.
 • Anti-urban Ideologies and Practices in the Evolution of the American City. Transylvanian Review, Vol. XXII, Nr. 3, 2013.
 • Schimbarea urbană în postsocialism. Aspecte ale privatizarii și accesibilității orașului – în Liviu C. Țîrău, Ștefan Melancu, coord., Interferențe euro-atlantice. 20 de ani de Studii Europene la Universitatea Babes-Bolyai, EFES, 2013.
 • Neocolonialism american. O reevaluare a conceptului în contextul noii crize globale – în Marius Jucan, ed., Statele Unite într-o lume a crizei. Democrație, excepționalism, globalizare, PUC, 2013.
 • „Cercetarea vieții de zi cu zi”: provocări dinspre o antropologie a urbanului – în Alina Branda et al., ed., Antropologie și studii culturale. Perspective actuale, Editura Mega, 2013.
 • Sociologia monografică în perspectiva etnografiei critice americane. Sfera Politicii, Nr. 3 (175), 2013.
 • The Material Culture of the Postsocialist City. A Success/Failure Perspective. Martor. Revista de Antropologie a Muzeului Țăranului Român, Nr. 16, 2011.
 • Coordonate ale culturii urbane: participare, creativitate, protest. Urbanismul, București, Nr. 9, 2011.
 • Transformări ale comunităților și culturilor urbane în America ultimului secol – în Marius Jucan, coord., America, azi. Studii de americanistică, Editura Tribuna, Cluj-Napoca, 2010.
 • Comunitatea zahărului. Efecte ale restructurării economice într-un oraş industrial post-comunist. O etnografie critică asupra experienţelor, strategiilor şi discursurilor – în Hajnalka Harbula, Enikő Magyari-Vincze, ed., Anthropo – Lenyomatok. Amprente. Imprints, EFES, Cluj-Napoca, 2008.
 • Cultural Protection of Agricultural Commodities within the EU Markets. An Anthropological Critique of the ideology of National vs. Global. A Romanian Case – în Ladislau Gyémánt, Marius Jucan, Cristina Rotar, coord., Globalism, Globality, Globalisation, EFES, Cluj, 2006.
 • Rural Tourism in the Apuseni Mountains, Romania. An anthropological research on using natural and cultural resources in developing a poor region – în Babu P. George, Devesh Nigam, eds., Tourists and Tourism, Abhijeet Publications, New Delhi, 2006.
 • A Critical Essay on the Romanian Ethno-Folkloristic Discourse – în Enikő Mágyari-Vincze, Petruta Mîndruţ, coord., Performing Identities. Renegotiating Socio-Cultural Identities in the Post-Socialist Eastern Europe, EFES, Cluj, 2004.
 • Descrierea unei logici antropologice: un model experimental al metodei etnografice. Origini. Caiete Silvane, februarie Nr. 1/2003.
 • Noua etnografie și (de)scrierea culturii. Etnografia postmodernă americană: concepte, metode, discurs. Origini. Caiete Silvane, octombrie Nr. 2/2002.
 • Clujul naționalist – Simbol și experiment. Cum putem descrie orașul. Arhitext Design, octombrie 2002.
 • Societate și politică.
 • Antropologia culturală a sistemelor globale și a relațiilor internaționale;
 • Studiile urbane și comunitare;
 • Analiza critică a strategiilor identitare și de dezvoltare: politici identitare; patrimoniu cultural; securitate societală și de mediu; rasă-gen-clasă în discursul socio-politic; moșteniri, identități și relații post-coloniale și post-comuniste

 


evenimente