Conf. dr. Carmen LAZĂR

Postat în

Carmen_LAZAR

Domenii de InteresCVCursuri & seminariiDate de contactPublicatiiTeme licenţă si disertaţie
 • dreptul UE;
 • drept constitutional;
 • teoria generală a dreptului.

Cursuri:

 • teoria generală a dreptului, anul I AE si anul II MG
 • drept constitutional, anul II AE
 • drept civil, anul II AE
 • dreptul muncii si securitatii sociale, anul II MG si anul III AE
 • drept administrativ european, anul III AE

Seminarii: (denumire, specializare, an):

 • teoria generală a dreptului, anul I AE si anul II MG
 • drept constitutional, anul II AE
 •  drept civil, anul II AE
 • dreptul muncii si securitatii sociale, anul II MG si anul III AE
 •  drept administrativ european, anul III AE
 • E-mail: carmen.lazar@ubbcluj.ro
 • Orar consultatii: Marți: 13:00-14:00 – la urmatorul Teams Cod: t383elf – Programarea se face prin email cu minim 24 h înainte

LISTA DE ACTIVITĂȚI ȘTIINȚIFICE

 1. Teza de doctorat
 • Controlul constituţionalităţii legilor şi altor acte cu valoare de lege, 2000
 1. Cărţi publicate
 • „Dreptul Uniunii Europene”, EFES, Cluj-Napoca, 2014, 500 pg.
 • „Dreptul Uniunii Europene”, EFES, Cluj-Napoca, 2004, 447 pg.
 • „Teoria şi practica controlului de constituţionalitate”, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2003, 458 pg.
 1. Manuale
 • „Dreptul Uniunii Europene”, on-line, 2013
 • „Drept comunitar”, on-line, 2012
 • „Drept comunitar”, on-line, 2011
 • „Drept comunitar”, on-line, 2010
 • „Drept comunitar”, on-line, 2009
 • „Drept comunitar”, Litografia Universităţii „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, 2008
 • „Drept comunitar”, Litografia Universităţii „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, 2007
 • „Constituţii contemporane”, Litografia Universităţii „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, 2007
 • „Constituţii contemporane”, Litografia Universităţii „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, 2005
 • „Drept comunitar”, Litografia Universităţii „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, 2002
 • „Teoria generală a dreptului”, Litografia Universităţii „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, 2000
 1. Articole publicate în reviste de specialitate recunoscute CNCSIS sau indexate în baze de date internaționale
 • „Acordul de la Schengen. Situația României”, articol în revista „Studia Universitatis. Jurisprudentia” nr. 3/2017, electronic, bazele de date HeinOnline, EBSCO, CEEOL, ERIH Plus, ProQuest
 • „Comentarii asupra Hotărârii 317/14 a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene privind libertatea de circulaţie a salariaţilor”, articol în revista „Studia Universitatis. Jurisprudentia” nr. 1/2015, electronic, bazele de date HeinOnline, EBSCO, CEEOL
 • „Despre neconstituţionalitatea prevederilor art.112’ din codul penal din 2009 şi a art.1182 din codul penal din 1969″, articol în revista „Studia Universitatis. Jurisprudentia” nr. 4/2015, electronic, bazele de date HeinOnline, EBSCO, CEEOL
 • „Iniţiativa cetăţenească – unul din fundamentele democratice ale Uniunii Europene”, articol în revista „Dreptul” nr.11/2014, pp.218-223, 5 pg., bazele de date EBSCO, ProQuest, SSRN, Copernicus
 • „Subsidiarity in Union law: a success or a failure?”, articol în revista Agora International Journal of Juridical Sciences nr.1/2014, electronic, pp.71-81, 11 pg., bazele de date HeinOnline, EBSCO, Stanford și DOAJ, Ulrich, Copernicus
 • „Consideratii asupra Deciziei Curții Constituționale a României nr.206/2013 referitoare la art.4145 alin.4 din Codul de procedură penală”, articol în revista „Studia Universitatis. Jurisprudentia” nr. 1/2014, electronic, bazele de date HeinOnline, EBSCO, CEEOL
 • „Este Parlamentul European egalul Consiliului in urma Tratatului de la Lisabona?”, articol în revista „Studia Universitatis. Jurisprudentia” nr. 1/2013, electronic, bazele de date HeinOnline, EBSCO, CEEOL
 • „The transparency in the activity of the institutions of the European Union/La transparence dans l’activité des institutions de l’Union Européenne”, articol în revista „Research and Science Today” nr.1/2013 supliment, electronic, pp.300-311, 12 pg., bazele de date Social Science Research Network (SSRN), EBSCO, IndexCopernicus, Scipio, Genamics, Ulrich’s Periodicals Directory, ProQuest, DOAJ, MPRA, IDEAS, EconPapers, Socionet, HeinOnline, Google Academic, Directory of Research Journals Indexing (DRJI), CiteFactor, ERIH Plus
 • „Consideraţii asupra Deciziei 731/2012 a Curţii Constituţionale a României”, articol în revista „Studia Universitatis. Jurisprudentia” nr.3/2012, electronic, bazele de date HeinOnline, EBSCO, CEEOL
 • „Insultă şi calomnie. Abrogarea art.205, 206 şi 297 din Codul penal. Declararea neconstituţionalităţii dispoziţiei abrogatoare. Efecte”, articol în revista „Dreptul” nr.10/2011, pp.236-240, 5 pg.
 • „Taxa de poluare instituită de O.U.G. 50/2008 în viziunea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene”, articol în revista „Studia Universitatis. Jurisprudentia” nr.3/2011, electronic, bazele de date HeinOnline, EBSCO, CEEOL
 • „Procesul decizional în Uniunea Europeană şi în Comunitatea Europeană a Energiei Atomice în lumina tratatelor fondatoare modificate de Tratatul de la Lisabona”, revista „Dreptul” nr.2/2011, pp.191-200, 10 pg.
 • „Schimbările aduse în structura instituţională a Uniunii Europene de Tratatul de reformă de la Lisabona”, revista „Dreptul” nr.10/2010, pp.191-199, 9 pg.
 • „Rolul parlamentelor naţionale în tratatele anterioare ale Uniunii şi Comunităţilor Europene şi în Tratatul de la Lisabona”, revista „Dreptul” nr.6/2010, pp.203-209, 7 pg.
 • „Acţiunea contra statelor membre în dreptul comunitar”, revista „Dreptul” nr.8/2009, pp.134-146, 12 pg.
 • „Contenciosul de plină jurisdicţie în dreptul comunitar”, revista „Dreptul” nr.1/2009, pp.184-190, 6 pg.
 • „Le recours en responsabilité extracontractuelle en droit communautaire”, revista „Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Europaea” nr.1/2007, pp.127-140, 15 pg., bazele de date ProQuest, CEEOL
 • „Rolul Parlamentului European în lumina Tratatului ce instituie o Constituţie pentru Europa”, revista „Caietul Ştiinţific” nr.8/2006 (număr dedicat sesiunii ştiinţifice naţionale „Implicaţiile Tratatului ce stabileşte o Constituţie pentru Europa asupra dreptului public şi a serviciilor publice” a Institutului de Ştiinţe Administrative „Paul Negulescu”), pp.113-122, 10 pg.
 • „La repartition des compétences entre institutions et l’ordre juridique de l’Union Européenne –  comparaison entre le Traité établissant une Constitution pour l’Europe et les traités actuels”, revista „Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Jurisprudentia” nr.2/2005 (număr dedicat colocviului internaţional „Le droit contemporain – des particularités nationales aux défis de l’intégration”), pp.83-92, 10 pg., bazele de date HeinOnline, EBSCO, CEEOL
 • „Le recours en annulation des actes de droit communautaire”, revista „Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Europaea” nr.2-3/2005, pp.361-378, 18 pg., bazele de date ProQuest, CEEOL
 • „Considérations sur l’applicabilité directe du droit communautaire”, revista „Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Europaea” nr.1-2/2004, pp.103-112, 10 pg., bazele de date ProQuest, CEEOL
 • „Consideraţii asupra efectului direct al dreptului comunitar”, revista „Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Jurisprudentia” nr.1-2/2004, pp.89-95, 7 pg., bazele de date HeinOnline, EBSCO, CEEOL
 • „Les sources du droit, la hiérarchie des normes et le contentieux communautaire”, revista „Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Europaea” nr.2/2001, pp.61-72, 12 pg., bazele de date ProQuest, CEEOL
 • „Les innovations apportées par le Traité d’Amsterdam aux traités constitutifs des Communautés Européennes et de l’Union Européenne”, revista „Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Europaea” nr.1-2/1999, pp.111-117, 7 pg., bazele de date ProQuest, CEEOL
 • „Les attributions du Parlement Européen”, revista „Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Europaea” nr. 1-2/1998, pp.11-14, 4 pg., bazele de date ProQuest, CEEOL
 • „Abordare comparativă a Parlamentului European şi a Parlamentului României”, revista „Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Jurisprudentia” nr.1-2/1997-1998, pp.17-22, 6 pg., bazele de date HeinOnline, EBSCO, CEEOL
 • „Est-ce que la Commission est l’organe exécutif principal des Communautés Européennes?”, revista  „Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Europaea” nr.1-2/1997, pp.99-102, 4 pg., bazele de date ProQuest, CEEOL
 • „Trăsăturile specifice ale Comunităţilor Europene în raport cu alte organizaţii de drept internaţional public”, articol în revista „Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Jurisprudentia” nr.1-2/1996, pp.49-53, 5 pg., bazele de date HeinOnline, EBSCO, CEEOL
 • „The rights of the European citizen”, revista „Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Europaea” nr.1-2/1996, pp.181-184, 4 pg., bazele de date ProQuest, CEEOL
 1. Studii publicate în volumele/revistele unor manifestări ştiinţifice naţionale
 • „Prezentare comparativă între Decizia-cadru 2002/584/JAI a Consiliului referitoare la mandatul european de arestare și Legea 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală”, volumul 30 al sesiunii de comunicări ştiinţifice „Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane” a Academiei Române Filiala Cluj-Napoca, Editura Limes&Argonaut, Cluj-Napoca, 2017, pp.30-36, 7 pg.
 • „Comparație între Decizia-cadru 2005/212/JAI și Directiva 2014/42 ale Uniunii Europene, pe de o parte, și art.112′ din Codul penal din 2009 și art.118′ din Codul penal din 1969, pe de altă parte”, volumul 29 al sesiunii de comunicări ştiinţifice „Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane” a Academiei Române Filiala Cluj-Napoca, Editura Limes&Argonaut, Cluj-Napoca, 2016, pp.61-66, 6 pg.
 • „Consideraţii asupra Deciziilor Curţii Constituţionale 251/2014, 389/2014, 417/2014 şi 442/2014”, volumul 28 al sesiunii de comunicări ştiinţifice „Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane” a Academiei Române Filiala Cluj-Napoca, Editura Limes&Argonaut, Cluj-Napoca, 2015, pp.63-66, 4 pg.
 • „Aplicarea dreptului Uniunii Europene”, volumul 25 al sesiunii de comunicări ştiinţifice „Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane” a Academiei Române Filiala Cluj-Napoca, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2013, pp.95-101, 7 pg.
 • „Ce aduce nou Tratatul de la Lisabona în materia chestiunii preliminare din dreptul Uniunii Europene?”, volumul 24 al sesiunii de comunicări ştiinţifice „Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane” a Academiei Române Filiala Cluj-Napoca, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2012, pp.259-275, 17 pg.
 • „Drepturile omului în Uniunea Europeană”, volumul 21 al sesiunii de comunicări ştiinţifice „Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane” a Academiei Române Filiala Cluj-Napoca, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2011, pp.37-49, 13 pg.
 • „Repartiţia competenţelor între Uniunea Europeană şi statele membre în tratatele anterioare şi în Tratatul de la Lisabona”, volumul 20 al sesiunii de comunicări ştiinţifice „Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane” a Academiei Române Filiala Cluj-Napoca, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2010, pp.42-50, 9 pg.
 • „Repartiţia competenţelor între Uniunea Europeană şi statele membre în lumina Tratatului instituind o Constituţie pentru Europa”, volumul sesiunii de comunicări ştiinţifice „Statul de drept şi economia de piaţă în perspectiva aderării la Uniunea Europeană” a Universităţii „Bogdan-Vodă”, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2005, pp.83-89, 7 pg.
 1. Studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale
 • „Evoluția juridică a Comunităților și Uniunii”, volumul „Uniunea Europeană în contextul unei lumi în schimbare” al conferinței internaționale „Disintegration and integration in East-Central Europe”, Ed. Academiei Române, Cluj-Napoca, 2017, pp.221-238, 18 pg.
 • „Principiile generale ale dreptului Uniunii Europene – mijloc de protecţie a drepturilor omului”, volumul conferinței internaționale „Instituții juridice contemporane în contextul integrării în Uniunea Europeană”, electronic și în Editura Universul Juridic, București, 2012, pp.101-112, 12 pg.
 • „La supériorité du droit communautaire sur le droit national des Etats membres”, volumul „Aspirations, aproaches, achievements” al conferinţei internaţionale „10 ani de Studii europene la Cluj” a Facultăţii de Studii Europene”, Editura EFES, Cluj-Napoca, 2004, pp.313-326, 14 pg.
 • „Inovaţiile aduse de Tratatul de la Nisa Comunităţilor Europene şi Uniunii Europene”, volumul sesiunii de comunicări ştiinţifice internaţionale „Dezvoltare şi performanţe universitare prin cercetare la început de mileniu” a Universităţii „Bogdan-Vodă”, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2002, pp.758-762, 5 pg.
 1. Studii publicate în volume în afara unor manifestări
 • „Excepția de nelegalitate în dreptul Uniunii Europene”, volumul „Interferențe euro-atlantice”, Editura EFES, Cluj-Napoca, 2013, pp.245-251, 7 pg.
 • „Natura şi trăsăturile specifice ale fostei Comunităţi Europene, respectiv ale Comunităţii Europene a Energiei Atomice şi ale Uniunii Europene, faţă de alte organizaţii internaţionale”, volumul „Societate, cultură, valoare”, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2011, pp.222-237, 16 pg.
 • „Jurisprudenţă a instanţelor române în materia dreptului comunitar şi jurisprudenţă a instanţelor comunitare privind cetăţeni români”, volumul „România în UE: trei ani de la aderare”, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2010, pp.155-163, 9 pg.
 • „Izvoarele dreptului, ierarhia normelor şi contenciosul comunitar”, Ghidul pentru tineri „Ce este Uniunea Europeană?”, Editura Est, Paris-Bucureşti-Ierusalim, 2001, pp.61-64, 4 pg.
 • „European Communities’ Legal Order : Attributions of the Judicial Bodies of European Communities”, volumul „European Traditions and Experiences”, Editura EFES, Cluj-Napoca, 1999, pp.92-102, 11 pg.
 • „Constitutionals Courts and Tribunals”, volumul „Romania and the European Integration”, Editura EFES, Cluj-Napoca, 1999, pp.313-338, 26 pg.
 1. Participări la manifestări ştiinţifice naţionale
 • „Zilele Academiei Clujene”, manifestare organizată de Academia Română – Institutul de Istorie „George Bariţiu” Cluj-Napoca, 2012, Cluj-Napoca
 • „Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane”, Academia Română – Institutul de Istorie „George Bariţiu”, 2011, Cluj-Napoca
 • „Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane”, Academia Română – Institutul de Istorie „George Bariţiu”, 2010, Cluj-Napoca
 • „Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor socio-umane”, Academia Română – Institutul de Istorie „George Bariţiu”,2009, Cluj-Napoca
 • „10 ani de Studii europene la Cluj”, Facultatea de Studii Europene”, Cluj-Napoca, 2004
 • „Implicaţiile Tratatului ce stabileşte o Constituţie pentru Europa asupra dreptului public şi a serviciilor publice”,  Institutul de Ştiinţe Administrative „Paul Negulescu” Sibiu, 2006
 • „Statul de drept şi economia de piaţă în perspectiva aderării la Uniunea Europeană”, Universitatea „Bogdan-Vodă” Cluj-Napoca, 2005
 1. Participări la manifestări ştiinţifice internaţionale
 • „Prospects and Challenges of 21st Century Law”, Universitatea Agora, Oradea, 2013
 • „Instituții juridice contemporane în contextul integrării în Uniunea Europeană”, Universitatea Româno-Americană, București, 2012
 • „Un deceniu şi jumătate de studii europene şi studii economice la Cluj”, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Studii Europene şi Facultatea de Bussiness, 2009
 • „Le droit contemporain – des particularités nationales aux défis de l’intégration”, Universitatea „Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Drept, 2005
 • „Dezvoltare şi performanţe universitare prin cercetare la început de mileniu”, Universitatea „Bogdan-Vodă” Cluj-Napoca, 2002
 1. Recenzii
 • „Concepte de drept public european”, carte, autor G.C. Maior, revista „Studia Universitatis. Europaea” nr.1-2/1997
 1. Participări la proiecte de cercetare-dezvoltare pe bază de contract/grant, naţionale
 • „Tradiţie şi spiritualitate europeană. Premisele intelectuale ale integrării europene”, Grant CNCSIS A, cod 19, 1999-2002
 • „Integrarea europeană a României. Aspecte economice, istorice, politice, sociale si culturale (din perspectiva pre-aderării la Uniunea Europeană)”, Grant CNCSIS A, cod 74, 1998-1999
 1. Participări la proiecte de cercetare-dezvoltare pe bază de contract/grant, internaţionale
 • Continuation of Assistance to the National Institute for Magistrates and the Training Centre for Clerks”, Proiect Phare RO 99/05.01.01, 2001-2002
 • „Formarea formatorilor europeni”, Proiect Tempus JEP+12501/97, 1998-2001
 • „Formarea formatorilor europeni”, Proiect Tempus JEP+7443/94, 1995-1997
 1. Mențiuni despre lucrările mele în cărți, articole, studii, baze de date, programe analitice etc.
 •  citare de 2 ori în studiul „Aplicabilitatea dreptului la demnitate umană din Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene în dreptul intern al statelor membre”, autor Tudor Eugen, site-ul Asociației Internaționale de Drept civil, http://www.ai-dreptcivil.ro, secțiunea lucrări academice
 • baza de date a Curții de Apel Cluj, site-ul www.curteadeapelcluj.ro, secțiunea doctrină (2 articole)
 • curriculumul la disciplina Drept comunitar al Academiei de Studii Economice din Moldova, Facultatea Economie Generală și Drept

evenimente