Conf. dr. Alina BRANDA

Postat în

Domenii de InteresCursuri & seminariiCVDate de contactTeme de licență și disertațieTeme licenţă şi disertaţie
  • Antropologia Europei,
  • Cultură și Societate.
  • E-mail: alinabranda@yahoo.com
  • Consultatii: Vineri: 12:00-14:00 – Birou, clădirea FSE, str. Em de Martonne, nr. 1, etaj 2, sala IC8

Lista de publicaţii- BRANDA ALINA IOANA

Cărţi de autor, ediţii, traduceri (volume).
1) Alina Branda – Repere în antropologia culturală, EFES, Cluj, 2002.
2) Petrescu, Nicolae, Primitivii, volum editat de Alina Branda, EFES, Cluj, 2001.
3) Barbat, Virgil, Petrescu, Nicolae, Comarnescu, Petru – Studii Americane (antologie), editată
de Alina Branda, Fundaţia pentru Studii Europene, Cluj, 2002.
4) Post-Communist Societies and Cultures, volum editat de Alina Branda şi Nessim Ghouas, Napoca
Star, Cluj, 2005.
5) Kideckel, David, Colectivism şi singurătate în satele româneşti, Polirom, Iaşi, 2006
(traducere, în colaborare cu Serban Vaietisi şi Gyula Kozak).
6) Spiritualitate şi cultură europeană, editor principal, EFES, Cluj, 2007.
7) Romania Occidentalis. Romania Orientalis, editor principal EFES, Mega, Cluj, 2009.
8) Teme actuale în cercetarea etnologică si antropologică, editor principal, EFES, Cluj, 2011.
9) Antropologie şi studii culturale. Perspective actuale, Mega, 2012.

Studii, articole, traduceri.

1. Destinul regal al poeziei (eseu privind poezia lui Gellu Naum), publicat în “Echinox”nr. 4,
1992.
2. Argotice, publicată în “Echinox”, 7-8-9, 1992.
3. Cad Godden/ capitolul II al unei Gramatici istorice a mitului poetic, ediţie modificată şi
extinsă. London- Boston, 1990. Traducere, publicată în “Echinox”, 7-8-9, 1992.
4. Poezii, publicate în “Echinox”, 7-8-9, 1992.
5. Interviu cu sociologul Paul H. Stahl, publicat în “Echinox”, 10, 1992.
6. L’Autre Cote/The Other Side/Cealaltă parte, publicat în “Echinox”, 1-2, 1993.
7. Nunţile necesare, publicată în “Echinox”, 6/1993.
8. Anotimpul ploilor – publicată în “Echinox”, nr. 1-2, 1993.
9. Scurtă prezentare a lucrărilor lui Stefan Damian, publicată în “Echinox”, nr.1-2-3, 1994.
10. E toamna printre femei şi în lume”, publicată în “Echinox”, 9/ 1993.
11. Scurtă prezentare a poeziei lui Nicolae Baciuţ, publicată în revista “Echinox”, 1-2-3/1994.

12. Înţelegerea şi receptarea spaţiului în mentalul şi imaginarul popular, publicat în “Anuarul
Arhivei de Folclor”, nr. XV-XVII, (1997).
13. Monica Savulescu-Voudouris, Alina Branda, Intelectualii români din lume văzuţi de acasă, în
“22” / I, 1998.
14. Alina Branda, Funcţionalismul antropologic în viziunea lui Bronislaw Malinowski, publicată în
European Traditions and Experiences, EFES, 1999.
15. Monica Savulescu-Voudouris, Alina Branda, What Is Known about the Romanian Intellectuals in the
Diaspora and What Is Their Image in Their Country of Origin, in European Studies Today-
International Conference, Editori: Nicolae Păun şi Dan Grigorescu, Cluj- Napoca, EFES, 1998.
16. Alina Branda, On Ethnological and Anthropological Trends in Eastern and Central Europe, Studia
Europaea, nr.1/2/1998.
17. Alina Branda, From Indigenous Ethnographies to Cultural Anthropology. Comments on the History
of Social Sciences in Romania, în Studia Europaea, 2/2001.
18. Alina Branda, The Image of the Jew in Romanian Culture, publicată în JSRI, nr.3., iarna 2002/
publicaţie ISI.
20. Romanian Workers in the Netherlands, in Globalism, Globality, Globalization. Ten Years of
European Studies in Cluj, EFES, 2006, coautor.
21. Workers from Former Socialist Countries. An Aspect of Globalization. Southern Vs. Northern
Model. A Comparative Study, coautor, in Romanian Migration in a ‘Runaway World’. Emigration,
Immigration and Return-migration of Romanians in a Few EU Countries volume edited by Campbell,
Wilfred; Savulescu Voudouri, Monica; Bîrsan Maria, EFES, 2007.
22. Romanian Workers in the Netherlands, coautor, in Romanian Migration in a ‘Runaway World’.
Emigration, Immigration and Return-migration of Romanians in a Few EU Countries, volume edited by
Campbell, Wilfred; Savulescu Voudouri, Monica; Bîrsan Maria, EFES, 2007.
23. Anthropology of Eastern Europe. Current Perspectives, in Performing Identities, Cluj-Napoca,
EFES, 2004.
24. On Anthropology at Home. „Indigenous Perspectives”, in Romania Occidentalis. Romania
Orientalis, EFES, Mega, 2009.
25. Totalitárius tapasztalat és irodalom. Esettanulmány, in Korunk, Noiembrie, 2009.
26. The Folklore Archive of Cluj (Romania) in the Totalitarian Period, in Culture Archives and the
State: Between Nationalism, Socialism and the Global Market, vol.I, august 2010.

USA, Ohio State University, on line at https://kb.osu.edu/dspace/handle/1811/46896.
27. Seeing and Believing. On Piety in Iranian Shi’ism, in Journal for the Study of Religions and
Ideologies, vol. 10, no. 28, Spring 2011/ISI publication.
28. Inerţie şi schimbare într-un sat transilvănean. Un studiu de caz, în Teme actuale în cercetarea
etnologică şi antropologică, EFES, 2011.
29. La communaute juive de Cluj-Napoca, în revista Partenaire,23-2012, Bruxelles, Belgia.
30. Analize introspective asupra societăţii şi culturii în Estul Europei. Repere istorice in
Antropologie și studii culturale,Mega, 2012.
31. Eperiența totalitară și literatura din România. Un studiu de caz, în Interferențe
euro-atlantice. 20 de ani de studii europene la UBB, ed. Liviu Tîrău, Ștefan Melancu, EFES, 2013.
32 The Ethnological Archives. Paradigms and Dialogues, in Studia Universitatis Babes-Bolyai,
Philologia, nr.4-2012 .
33. B.P.Hasdeu și metoda anchetelor etnologice indirecte, Philologica Jassensia, Anul IX, 2
(18),2013. 34.Științele sociale si „Știinta Națiunii”. Câteva consideratii. Sfera politicii,
175/2013
35.Universitatea Interbelica a sociologilor gustieni. Studii, Cooperativa Gusti/ The
Interwar Period University of Gustian Sociologists, December 2014.
36. Antropologie culturală și relativism în volumul Orizonturi factuale ale lumii trăite. In
honorem Marius Jucan, Presa Universitară Clujeană, 2015.
37. The Gusti(an) Sociologists in the Interwar University. Studies, Philobiblion, XX, January-June,
2015.
38. Abortion Policy and Social Suffering: the Objectification of Romanian Women’s Bodies
under Communism, 1966-1989 Women’s History Review, coautor, volume 24, issue 6/ 2015.
39. On “Dramas, Fields and” … Interpretive Communities, in Dacoromania litteraria, 3/2016.
40. O microistorie a interbelicului românesc (recenzie), in Transilvania, 8/9, 2016.
41. O nouă concepţie asupra sărbătorii şi vieţii cotidiene în ruraliate, în Mișcarea
literară,1/2016.


evenimente