Doctoranzi

Școala Doctorală „Paradigma Europeană”

DOCTORANZI  ÎN  STAGIU și TEMELE DE CERCETARE

Profesori îndrumători:

 

Prof. Nicolae PăunProf. Ovidiu Pecican Prof. Mircea BrieProf. Enikő VinczeConf. Gabriela CiotConf. Sergiu MișcoiuConf. Valentin Naumescu
1. RUS
Maria Ioana
2018.01.Oct. Procesul de dezvoltare şi modernizare a României în agenda întâlnirilor la nivel înalt româno-italiene (secolul XX-XXI) Prof. dr. Nicolae Păun RISE
2. KEREKEŞ Stefania 2018.01.Oct. Direcţii strategice în politicile de sănătate în caz de pandemie/epidemie Prof. dr. Nicolae Păun RISE
3. STRETEA
Andreea-Irina
2017.01.Oct. Relaţiile româno-franceze. Influenţe şi contribuţii la procesul de modernizare şi europenizare Prof. dr. Nicolae Păun RISE
4. Stan Ana-Maria 2017.01.Oct. Leadership în Europa Centrală şi de Est Prof. dr. Nicolae Păun RISE
5. Custura Alexandra 2017.01.Oct. Viitorul Uniunii Europene privit prin prisma documentelor oficiale Prof. dr. Nicolae Păun RISE
6. Feher Andras-Augustin 2017.01.Oct. Influenţa sistemelor de taxe şi a politicilor fiscale asupra dezvoltării politicii industriale a Uniunii Europene Prof. dr. Nicolae Păun RISE
7. Gligor Diana 2017.01.Oct. Politica de coeziune a Uniunii Europene şi influenţa acesteia în dezvoltarea statelor membre Prof. dr. Nicolae Păun RISE
8. Vădan Violeta 2017.01.Oct. Diplomaţia culturală, realitate şi necesitate în relaţiile internaţionale Prof. dr. Nicolae Păun RISE
9. Tolca Adrian 2017.01.Oct. Imigraţia în statele Uniunii Europene. Dimensiune istorică. Perspective contemporane Prof. dr. Nicolae Păun RISE
10. Buvilski Eyal 2017.01.Oct. Intercultural Economics Diplomacy and Cross Cultural Encounter in Central Africa after the Discovery of Natural Resources – The Case for Equatorial Guinea Prof. dr. Nicolae Păun RISE
1. ŞUTEU Fanel 2018.01.Oct. Istoria ieroglifică şi paradigma biblică. Referinţe şi ocurenţe vetero- şi novo-testamentare în romanul cantemirian Prof. dr. Ovidiu Pecican Isto
1. GOREAINOV
Victoria
2018.01.Oct. Relaţiile diplomatice ale Republicii Moldova cu Federaţia Rusă in contextul Parteneriatului Estic Prof. dr. Mircea Brie RISE
2. BONACIU
Claudiu Gabriel
2018.01.Oct. Instrumente şi mecanisme europene privind dezvoltarea rurală Prof. dr. Mircea Brie RISE
3. FICUŢ
Cătălina-Mihaela
2018.01.Oct. Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene Prof. dr. Mircea Brie RISE
4. BŰKFEYES – RÁKOSSY
Zsombor
2018.01.Oct. Problematica fraudei fondurilor europene în Ungaria şi România.
Mecanismele, reglementările şi cadrul instituţional european, naţional şi regional
Prof. dr. Mircea Brie RISE
5. POPUŞ
Maria-Gabriela
2018.01.Oct. Vulnerabilutăţi demografice şi securitatea socială în Uniunea Euopeană Prof. dr. Mircea Brie RISE
6. Şchiop Emilia Nicoleta 2017.01.Oct. Negocierile Turciei cu UE. Perspectiva drepturilor minorităţilor Prof. dr. Mircea Brie RISE
7. Nica Ludovic 2017.01.Oct. Corporaţiile transnaţionale actor integrator în Politica de Vecinătate.
Parteneriatul Estic, studiu de caz. Republica Moldova
Prof. dr. Mircea Brie RISE
8. Puştea Dacian 2017.01.Oct. Locul şi rolul gândirii creştine în formarea şi dezvoltarea Uniunii Europene Prof. dr. Mircea Brie RISE
1. TULBURE
Nicoleta Corina
2018.01.Oct. Comunităţi rasializate şi accesul la locuire Prof. dr. Enikö Vincze Sociologie
2. GHIŢĂ Eugen 2018.01.Oct. Sociologia drepturilor omului – Dreptul la locuire Prof. dr. Enikö Vincze Sociologie
3. Iuonaş Norbert 2017.01.Oct. Politici educaţionale guvernamentale şi europene pentru romi: de la concept la implementare Prof. dr. Enikö Vincze Sociologie
1. SFERLIC
Ramona
2018.01.Oct. Strategii de securitate europeană post 2003 Conf. dr. Gabriela Ciot RISE
2. DAMASCHIN Ana 2018.01.Oct. Corporațiile multinaționale în negocierile internaționale contemporane Conf. dr. Gabriela Ciot RISE
3. PETRAŞCA
Andreea-Dalina
2018.01.Oct. Parteneriat stat – ONG-uri în domeniul diplomaţiei culturale Conf. dr. Gabriela Ciot RISE
4. BORĂSCU (căs. TOD)
Ramona Valeria
2018.01.Oct. Statutul societăţilor comerciale în România şi Italia post 2007, armonizarea normelor legislative interne cu reglementările U.E. Conf. dr. Gabriela Ciot RISE
5. BLENCHE
Alexandra
2018.01.Oct. Diplomaţia economică Conf. dr. Gabriela Ciot RISE
6. LUNGU Ovidiu 2018.01.Oct. Critica procesului decizional al Uniunii Europene: contribuţii ale României la eficientizarea acestui proces Conf. dr. Gabriela Ciot RISE
7. VLAD
Cristian Iulian
2018.01.Oct. Simbolistica brandurilor comerciale în comunicarea internaţională Conf. dr. Gabriela Ciot RISE
8. Ghidiu Iulia Ana-Maria 2017.01.Oct. Stadiul integrării pieţei transatlantice după Războiul Rece Conf. dr. Gabriela Ciot RISE
9. Mureşan Radu Constantin 2017.01.Oct. Cyber-negocieri în contextul negocierilor de criză Conf. dr. Gabriela Ciot RISE
10. Liakouris Evangelos 2017.01.Oct. Diplomaţia culturală şi negocierile internaţionale pentru promovarea drepturilor omului Conf. dr. Gabriela Ciot RISE
11. Khalaf Amin 2017.01.Oct. Conflict resolution management: The case of the Israeli-Palestinian conflict within the ‘Hand-in-Hand framework Conf. dr. Gabriela Ciot RISE
12. Shay Ronen 2017.01.Oct. The case of recruiting Jordanian Employees into the hospitality industry in Israel Conf. dr. Gabriela Ciot RISE
1. MATEŞ
Roxana-Mădălina
2018.01.Oct. Construcţia identitară în Camerun Prof. dr. Sergiu Mişcoiu Ştiinţe politice
2. SARGOV Anna 2018.01.Oct. Naţionalsm şi populism în Kazahstan şi Kârgâzstan Prof. dr. Sergiu Mişcoiu Ştiinţe politice
5. ROMAN Alin 2018.01.Oct. Nationalism and Populism in Central Asia`s Kazakhstan and Kyrgyzstan Prof. dr. Sergiu Mişcoiu Ştiinţe politice
6. AVRAM
Răzvan Samir
2018.01.Oct. Populismul în Europa Occidentală post-Lisabona. Studii de caz: Marea Britanie şi Franţa. Prof. dr. Sergiu Mişcoiu Ştiinţe politice
7. Apetroe Alexandru Constantin 2017.01.Oct. Evoluţia poziţionării parlamentului României în chestiunea corupţiei Prof. dr. Sergiu Mişcoiu Ştiinţe politice
8. Bavouset Benoit 2017.01.Oct. Studenţii expatriaţi: o nouă tipologie în Europa? Cazul studenţilor înscrişi în filierele medicale la Cluj-Napoca Prof. dr. Sergiu Mişcoiu Ştiinţe politice
1. BOSOANCĂ
Ionelia Bianca
2018.01.Oct. Viziuni şi perspective asupra viitorului Uniunii Europene, după Referendumul din 2016 Conf. dr. Valentin Naumescu RISE
2. Bercean
(căs. Constantin) Ioana Nelia
2017.01.Oct. Diplomaţia nucleară a marilor puteri în relaţia cu Iran Conf. dr. Valentin Naumescu RISE
3. Degeratu Dan Claudiu 2017.01.Oct. Pivotarea spre flancul estic şi profilul strategic al NATO Conf. dr. Valentin Naumescu RISE
4. Morari Cristina 2017.01.Oct. Relaţiile politico-diplomatice Ucraina-Federaţia Rusă după anexarea Crimeei şi implicaţiile asupra Vecinătăţii Estice a UE. Perspectiva României asupra conflictului. Conf. dr. Valentin Naumescu RISE

Spre Institutul de Studii Doctorale al Universității Babeș-Bolyai

 

evenimente

  • 27 May: Research Seminar Romanian – Hungarian Border

    27 May: Research Seminar Romanian – Hungarian Border

    The Faculty of European Studies has the pleasure of announcing the organization of the first research seminar in the series of five seminars within the Jean Monnet Network « Frontiers …
  • 13 Mai: Conferința privind viitorul Europei

    13 Mai: Conferința privind viitorul Europei

    Link Eveniment Online: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ae954a9a650f84434a4b0a457b5c78da5%40thread.tacv2/1620630818484?context=%7b%22Tid%22%3a%225a4863ed-40c8-4fd5-8298-fbfdb7f13095%22%2c%22Oid%22%3a%22db647225-71b9-4ab3-8144-ef028d96dc67%22%7d