Relații Internaționale și Studii Americane – în limba engleză*

Postat în diverse

* valabil pentru Admiterea 2017 sub rezerva autorizării ARACIS şi a publicării în Monitorul Oficial!

DescriereDisciplineOportunități de carieră

Relații Internationale și Studii Americane în limba engleză

Discipline obligatorii

Anul I

Anul II

Anul III

Discipline opţionale

Anul II

Anul III

Pentru informatii detaliate despre planurile de învățământ și fișele disciplinelor, consultați sectiunea ÎNVĂȚĂMÂNT.
 • Instituții ale UE (Comisia Europeană, Parlamentul European, Consiliul de Miniștri, Comitetul Regiunilor, Agenția de Programe, Oficiul European Antifraudă), ONU; UNESCO; OSCE;
 • Instituții centrale: Președinție, Parlament, Guvern, ministere;
 • Instituții locale: prefecturi, primării, consilii locale și județene;
 • Agenții de dezvoltare regională;
 • Camere de Comerț și Industrie;
 • Agenții de dezvoltare regională;
 • Camere de Comerț și Industrie;
 • Centre de afaceri;  ONG-uri;
 • Companii multinaționale;
 • Reprezentanțe ale unor firme străine;
 • Societăți mixte;
 • Companii de asigurări;
 • Firme de consultanță în domeniul managementului programelor europene și al resurselor umane;
 • Mass media; Invățământ și programelor europene și al resurselor umane;
 • http://www.euro.ubbcluj.ro/alumni/alumni.php

evenimente