Studii Asiatice – în limba română*

Postat în diverse

* sunt valabile pentru Admiterea 2017 sub rezerva autorizării ARACIS şi a publicării în Monitorul Oficial!

DescriereDisciplineOportunități de carieră

Studii Asiatice în limba română

Despre

În ceea ce privește dezvoltarea academică, linia Studii asiatice reflectă importanța geopolitică și economia emergentă a Asiei, de la începutul secolului al XXI-lea, în contextul relațiilor internaționale. Astfel, programul va oferi o analiză multidisciplinară, care va cuprinde sistemele politice, economia, impactul strategic pe care îl are Asia la nivel global, istoria continentului, cunoștințe despre diversitatea etnică și religioasă, specificitatea culturală, diversitatea lingvistică – toate având scopul de a facilita dobândirea unei înțelegeri mai profunde a statelor asiatice, a relațiilor între ele și a confuențelor euro-astice.

Astfel, specializarea va oferi oportunitatea de a analiza elemente istorico-politico-culturale articulate din întâlnirile Europei cu Asia, elemente de protocol diplomatic european și asiatic, va prezenta diferențele ideologice care fundamentează discursurile politice și sociale de pe cele două continente, diferențele practicilor de comunicare și de ordin administrativ, în vederea eficientizării cooperării, parteneriatelor și negocierilor internaționale. Se va acorda atenție studiilor dedicate unor regiuni geopolitice și arii culturale asiatice, precum China, Extremul Orient, Asia de Sud-Est și Subcontinentul Indian, Orientul Mijlociu, Zona Caucazului, pentru înțelegrea mai aprofundată a unor specificități regionale și locale și a diferențelor între diferite regiuni asiatice și comparativ cu regiuni europene, în termenii tradițiilor culturale, politicilor regionale sau al practicilor economice și administrative.

Dat fiind faptul că afacerile internaționale se extind în țările în curs de dezvoltare, și cu precădere în Asia, există o cerere crescută pentru cunoștințe de specialitate legate de internaționalizare și globalizare în comunitatea de afaceri. Astfel, se poate aduce un beneficiu considerabil organizațiilor și companiilor care se extind și recrutează angajați pentru spațiul asiatic, sau se confruntă cu probleme culturale legate de viziunile non-occidentale asupra lumii, din China, Caucaz, Orientul Mijlociu, India sau Extremul Orient.

Domeniul este unul inovativ, cu un caracter profund interdisciplinar, abordarea academică punând accentul pe factorii-cheie ai schimbării la nivel local și regional în societățile asiatice, respectiv în ceea ce privește relațiile asiatice în lume și impactul lor global. Din această perspectivă, este important să existe un nou domeniu de studiu care să se ocupe de interconexiunile existente și posibilele evoluții viitoare în regiunea asiatică și între societățile din Asia și alte părți ale lumii.

Teoriile contemporane din științele sociale oferă perspective noi cu privire la teme precum transnaționalismul, cetățenia, cultura, dezvoltarea, conflictele pentru resurse, restructurarea economică, mobilitatea, diplomația – astfel că, este important să înțelegem modul în care aceste schimbări se articulează în Asia contemporană și ne afectează în mod direct. Astfel, specializarea va propune o discuție calificată cu privire la probleme importante care domină presa contemporană, cum ar fi: economia Chinei și transformarea economică a Indiei; schimbările politice și religioase în țări precum Thailanda, China, Cambodgia sau Indonezia; recrudescența mișcărilor fundamentaliste și teroriste în Orientul Apropiat; specificitatea companiilor din Asia în context global; dar și probleme legate de consecințele creșterii economice, cum ar fi degradarea mediului sau creșterea inegalităților, incluzând discrepanțele Nord-Sud și urban-rural; apariția unor mișcări politice și sociale noi; răspândirea culturii populare din Asia și a prezenței culturilor asiatice în lumea occidentală; precum și migrația (de înaltă calificare sau cu calificare redusă) și (inter)fluxurile de migrație din Asia în lume.

Această nouă specializare se va axa pe înțelegerea acestor probleme, iar obiectivul principal al specilizării va fi acela de a răspunde cererii tot mai mari venite din sfera publică de a oferi expertiză în ceea ce privește lumea asiatică și impactul pe care aceasta o are la nivel internațional. Astfel, se vor dezvolta competențe analitice, care vor putea constitui fundamentul unor cercetări aplicate asupra regiunii euro-asiatice, precum și cunoștințe practice legate de interacțiunile inter-culturale și relațiile internaționale dintre actori, companii, organizații și state din regiune.

Din această perspectivă, scopul principal va fi găsirea unui răspuns la întrebarea vizând necesitatea și posibilitatea adaptării unor modele de cunoaștere și cooperare, de management al diversității culturale și colaborare externă, ridicându-se problema utilității unor modele de management sau a identificării elementelor specifice realităților locale și a includerii lor, diferențiat, în managementul firmelor și în relațiile inter-țări, în funcție de nevoile acestora. Diferențele culturale sunt o sursă de avantaj competitiv pentru firme, în special pentru firmele globale, dar nu numai. Printre avantajele percepute ale diversității culturale se pot întâlni: perspective multiple, un grad mai ridicat de acceptare a noilor idei, creativitate și flexibilitate crescute, o mai bună înțelegere a angajaților locali, o mai bună capacitate de interacțiune cu clienții locali etc. Managementul intercultural, cel mai adesea, este asociat cu ideea de gestionare a diversității culturale astfel încât să se asigure competitivitatea organizației.

Dincolo de cadrul universitar instituționalizat în care se realizează procesele de formare și calificare ale studenților și de existența unei piețe atractive a muncii, un studiu european recent a arătat că succesul și competitivitatea unui program academic depind de cel puțin alte două componente extra-curriculare: pe de o parte, programul de studii trebuie să realizeze o legătură “vie” cu preocupările, interesele și activitățile studenților, astfel încât aceștia să ajungă la un nivel de familiaritate cu obiectul de studiu și să se regăsească identitar în faptele studiate. Nu trebuie minimalizată forța fascinației pe care o exercită, astfel, posibilitatea de a urma în continuare (la nivel master și nu numai) un program adiacent la o universitate asiatică sau de a activa, în urma absolvirii acestor cursuri, în cadrul unor instituții (organizații bilaterale sau internațioanle, ambasade, centre culturale, grupuri de expertiză și consultanță, corp diplomatic etc.) dedicate Asiei, țărilor asiatice sau relațiiilor româno- și euro-asiatice. Toate aceste obiective sau trasee posibile sunt avute în vedere și proiectate în curricula universitară prevăzută pentru această linie de studiu.

Discipline obligatorii

Anul I

Anul II

Anul III

Discipline opţionale

Anul II

Anul III

Pentru informatii detaliate despre planurile de învățământ și fișele disciplinelor, consultați sectiunea ÎNVĂȚĂMÂNT.
 • Instituții ale UE (Comisia Europeană, Parlamentul European, Consiliul de Miniștri, Comitetul Regiunilor, Agenția de Programe, Oficiul European Antifraudă), ONU; UNESCO; OSCE;
 • Instituții centrale: Președinție, Parlament, Guvern, ministere;
 • Instituții locale: prefecturi, primării, consilii locale și județene;
 • Agenții de dezvoltare regională;
 • Camere de Comerț și Industrie;
 • Agenții de dezvoltare regională;
 • Camere de Comerț și Industrie;
 • Centre de afaceri;  ONG-uri;
 • Companii multinaționale;
 • Reprezentanțe ale unor firme străine;
 • Societăți mixte;
 • Companii de asigurări;
 • Firme de consultanță în domeniul managementului programelor europene și al resurselor umane;
 • Mass media; Invățământ și programelor europene și al resurselor umane;
 • http://www.euro.ubbcluj.ro/alumni/alumni.php

evenimente