Proiectul „TIC4UBB”, POC/882/2/4/144800 – achiziție laptop cu conexiune la internet

Postat în Anunțuri burse, Anunțuri studenți licență, Anunțuri studenți master

CALENDAR NOU SELECȚIE GRUP ȚINTĂ

  • 5 decembrie – 20 decembrie 2022 ora 16 – transmiterea intenției de către studenți
  • 21 decembrie 2022 ora 16 – afișare liste/rezultate preliminare
  • 22 decembrie 2022 ora 12 – primire contestații
  • 23 decembrie 2022 ora 16 – afișare rezultate contestațiilor și liste/rezultate finale

 

ANUNT IMPORTANT!

Dragi studenti,

Universitatea Babeș-Bolyai a semnat un contract de finanțare în cadrul Programului Operațional Competitivitate, pentru implementarea unui proiect cu titlul ”TIC4UBB”, ID 144800.

Prin intermediul proiectului s-au achiziționat 2000 de laptopuri cu conexiune la internet inclusă pentru o perioadă limitată de timp.

Studenții eligibili pentru a intra în posesia unui laptop cu conexiune la internet trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

(1) să fie studenți înmatriculați la una dintre facultățile din cadrul Universității Babeș-Bolyai, la învățământ cu frecvență, nivel licență sau master;

(2) să fie beneficiari de bursă de ajutor social și/sau de bursă de ajutor social ocazional.

Persoanele eligibile interesate să intre în posesia unui laptop cu conexiune la internet vor trebui să completeze următorul document:

  • Anexa 1 – Cerere de înscriere în grupul țintă al proiectului împreună cu Acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și să îl transmiteți la adresa de mail alexandru.burca@ubbcluj.ro în perioada 5 -20 decembrie 2022

Dacă numărul laptop-urilor va fi mai mic decât numărul solicitanților eligibili va exista un proces de selecție conform metodologiilor anexate.

Menționăm că laptopurile vi se dau în folosință pe perioada în care îndepliniți cumulativ condițiile de eligibilitate menționate mai sus.

 

Documente utile: