Programul Național Tabere Studențești 2016

Postat în diverse

Proces Verbal_selectie_Tabere_Vara_2016 – descarcare

Lista_Cereri_depuse TABERE 2016 – descarcare

Adresa Casa de Cultura  a Studentilor Cluj – Repartizarea_locurilor pe serii si locatii (munte, mare)

Adresa UBB_- repartizarea_ locurilor pe facultati pe serii si locatii

 

ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR CARE DORESC SĂ DEPUNĂ CERERI PENTRU TABERĂ VARĂ 2016

Studenţii care doresc să depună cereri tip pentru tabără, vară, 2016, sunt rugaţi să depună Cererea tip, semnată (de studenţi), conform Metodologiei, la Secretariatul Facultăţii de Studii Europene, nivel licenţă şi master, în perioada: 10 – 22 mai 2016, între orele 9-12.

Cererile se pot trimite şi prin Fax la numărul 0264-590251.

Cererile se pot trimite prin e-mail, astfel:

 • pentru specializările: Relaţii internaţionale şi studii europene-română (anii 1 şi 3) şi Relaţii internaţionale şi studii europene-în limba germană (anii 1, 2, 3), d-ra Gherman Monica monica.gherman@euro.ubbcluj.ro;
 • pentru specializările: Relaţii internaţionale şi studii europene-română (anul 2) şi Administraţie europeană (anul 2), d-na Luca Dorina dorina.luca@euro.ubbcluj.ro;
 • pentru specializările: Relaţii internaţionale şi studii europene-în limba engleză (anii 1, 2, 3), Administraţie europeană (anii 1 şi 3), Management (anii 1, 2, 3) şi Studii americane-în limba engleză (anii 1, 2, 3), d-ra Friedmann Ramona ramona.friedmann@euro.ubbcluj.ro;
 • pentru toate specializările nivel de studii master, d-na Chicinaş Nicoleta nicoleta.chicinas@euro.ubbcluj.ro

Derulare Tabere 2016

 1.  10 – 22 mai 2016: Depuneri Cereri Tabere vară 2016;
 2. 27 mai 2016,  Afişare Liste cu cereri depuse pentru Tabere vară (Liste studenţi + Liste studenţi cazuri sociale);
 3. 27 mai 2016, Afişare Comisie selecţie;
 4. 9 iunie 2016, ora 14, sala Schuman, Comisia de selecţie va întocmi un Proces verbal de selecţie cu studenţii ce vor beneficia de locuri în Programul Naţional ”Tabere  studenţeşti” în anul 2016;
 5. 9 iunie 2016, Afişarea Procesului verbal de selecţie;
 6. 10 – 13 iunie 2016, Depunerea cererilor de contestaţie pentru tabere vară 2016;
 7. 10 iunie 2016 , Afişare Comisie Contestaţii
 8. 13 iunie 2016, Întrunirea Comisie de Contestaţii, sala Schuman, ora 14;
 9. 17 iunie 2016, Afişare Liste finale cu studenţii eligibili pentru locurile de tabără în Programul Naţional ”Tabere  studenţeşti” în anul 2016;
 10. 20 – 24 iunie 2016, primirea locurilor de tabere;
 11. 30 iunie, ora 14, Sala Sediului SSE, Comisia de selecţie se va întâlni cu beneficiarii locurilor de tabară conform listelor finale. Studenţii vor avea asupra lor: carnetul de student vizat la zi, CI/BI/paşaport – original şi copia). Se vor completa Borderourile cu beneficiarii, în TREI EXEMPLARE. (Borderourile se semnează de studenţi).
 12. IMPORTANT:   ÎN DATA DE 30 IUNIE 2016 STUDENŢII ELIGIBILI CE VOR BENEFICIA DE LOCURI ÎN PROGRAMUL „TABERE STUDENŢEŞTI” ANUL 2016, SUNT RUGAŢI SĂ PREZINTE COMISIEI DE SELECŢIE : CARTEA DE IDENTITATE (PAŞAPORT) ÎN ORIGINAL ŞI COPIE ŞI CARNETUL DE STUDENT, VIZAT LA ZI, ÎN ORIGINAL ŞI COPIE.
 13. 4 iulie 2016, Afişarea Listelor finale şi a locaţiilor;
 14. 4 iulie 2016: – Transmiterea către Rectorat a următoarelor documente:
  • Procesele verbale întocmite (procesele de selecţie), semnate de membrii comisiei, şi ştampilate de Secretariatul Facultăţii pe fiecare pagină;
  • Liste finale cu studenţii beneficiari ai locurilor de tabără în Programul Naţional ”Tabere  studenţeşti” în anul 2016    , semnate şi ştampilate de  Secretariatul Facultăţii pe fiecare pagină;
  • Borderourile cu studenţii beneficiari, semnate de  Secretariatul Facultăţii şi ştampilate pe fiecare pagină.Toate documentele se întocmesc în TREI EXEMPLARE. Un exemplar rămâne la Secretariatul Facultăţii, 2 exemplare originale se trimit la Secretariatul Universităţii.
 15.  8 iulie 2016 – Trimiterea documentelor de către Universitate către casa de Cultură a studenţilor.

 


evenimente