Programul EURO 200 pentru anul 2016 – stimularea achizitionarii de calculatoare

Postat în Anunțuri studenți, Anunțuri studenți licență, Anunțuri studenți master

Având în vedere H.G. nr. 1294/2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, respective adresa MENCS nr. 31.262/31.03.2016,

actele necesare în dosarul pentru obţinerea ajutorului financiar “Euro 200” sunt:

  1. Cerere tip (Anexa 2 la Normele metodologice);
  2. Actul de identitate al studentului care aplică (original şi copie);
  3. Certificate de naştere şi/sau actele de identitate ale membrilor familiei (original şi copie);
  4. Adeverinţe de elev/student ale fraţilor;
  5. Acte doveditoare, în original, privind veniturile brute cu caracter permanent realizate de către membrii familiei în luna precedent depunerii cererii (în original);
  6. Declaraţie pe propia răspundere cum că venitul brut lunar pe membru de familie se încadrează în baremul prevăzut prin lege (sub 150 lei) şi că familia dispune de diferenţa de bani pentru achiziţionarea calculatorului (se va semna la depunere);
  7. Adeverinţă eliberată de către facultate din care să rezulte faptul că studentul a promovat cu minimum 50 de credite în anul universitaer anterior depunerii cererii (cu excepţia studenţilor din anul I), respectiv adeverinţă din care să rezulte calitatea de student ( pentru studenţii din anul I);
  8. Declaraţii privind bunurile mobile sau immobile ale familiei (formular tip la nivel de universitate).

MENŢIUNE : Universitatea Babeş-Bolyai îşi rezervă dreptul de a cere solicitanţilor o declaraţie pe proprie răspundere cum că membrii familiei nu lucrează în străinătate (se va semna la depunere).

Depunere dosar

Studenţii se vor prezenta cu dosarul complet la d-na Mihaela ILIŞIU, secretarul Comisiei “EURO 200” a UBB, la Secretariatul general (Str. M. Kogălniceanu 1, Sala 112) până la  data de 21 aprilie  2016 (luni-vineri 9:00 – 12:00) . Nu se vor accepta dosare incomplete.

Anexe


evenimente