MOBILITĂȚI DE PRACTICĂ ERASMUS

Postat în Anunțuri studenți licență, Anunțuri studenți master

Biroul Erasmus+ împreună cu AIESEC Cluj-Napoca organizează o sesiune de selecție destinată mobilităților de practică 

în cadrul programului Erasmus+, pentru vara anului 2022. Aceste locuri sunt destinate studenților înmatriculați la 

nivelul licență (anul 1 si 2) și masterat (anul 1). 

https://cci.ubbcluj.ro/erasmus/files/anunt%20selectie%20sesiunea%20ianuarie%202022.pdf


evenimente