Distribuția locurilor în taberele studențești pe serii și locații în programul de tabere iarnă 2024

Postat în Anunțuri tabere

Aducem la cunoștința studenților  următoarele aspecte, prevăzute de art. 32 din Metodologie:

Art. 32. (1) Anual MFTES va stabili perioadele cu privire la informarea, înscrierea, selecția și definitivarea listelor cu studenții beneficiari.

(2) Perioadele menționate la alin.(1) vor fi transmise către CCS/CCSS Tei și Universități cu cel puțin 60 de zile înainte de desfășurarea primei serii de tabără;

(3) Universitățile, CCS/CCSS Tei au obligația de a informa studenții asupra următoarelor: a) Cazarea în tabere se face doar pe baza centralizării borderourilor întocmite de către Universități/ CCS/CCSS Tei/Federațiile Studențești în conformitate cu art.31, începând cu ora 14:00 în ziua de începere a seriei de tabără și maximum ora 14:00 în cea de-a doua zi de tabără; În acest caz CCS/CCSS Tei organizatoare va achita serviciile de cazare și masă doar pentru serviciile efectiv prestate pentru studentul respectiv;

b) Neprezentarea în tabără, în termenul stabilit, fără o justificare motivată transmisă universităţii cu minimum 5 zile înainte de începerea seriei de tabără, atrage anularea locului și pierderea dreptului de a mai beneficia de un alt loc în tabără în anul în curs şi în anul următor;

c) Studenții vor fi cazați numai dacă au asupra lor C.I./pașaport și carnetul de student/legitimația de student vizate la zi, sau adeverință de student și dacă figurează pe borderoul transmis de universități (în original), iar verificarea va fi făcută de către Comandamentul de Tabără;

d) Dreptul de a beneficia de un loc de tabără este netransmisibil. În cazul în care un student beneficiar renunță la locul de tabără, serviciile de cazare și masă, nu vor fi achitate de CCS/CCSS Tei organizatoare.

(4) CCS/CCS Tei au obligația să transmită către universitățile repartizate, listele cu studenții care nu s-au prezentat, fără o justificare motivată și care nu vor beneficia de locuri în tabără în anul următor.

(5) Facultățile au obligația de a afișa lista studenților neeligibili, conform lit.b), la data demarării procedurilor de înscriere.


evenimente