Cultural Diplomacy and Global Economy

Postat în diverse
Informații generalePrezentareOportunități de carierăCURRICULUMechipaCriterii de admitereABSOLVENȚII NOȘTRI
 • limba de predare: Engleza
 • domeniul de studio: Relatii internationale si studii europene
 • forma de invatamant: zi-buget, zi-taxa
 • durata studiilor: 4 semestre
 • mumarul de credite necesare pentru obtinerea diplomei de master : 120
 • numar de locuri bugetate:   –
 • numar de locuri cu taxa:  50
 • taxa de scolarizare: 3000 RON/an, plătibili în patru (4) tranșe:  3000 RON
 • numele si datele de contact ale coordonatorului specializarii: Conf, univ. dr. Mircea Maniu

E-mail: mmaniu[at]ubbcluj.ro

 • compatibilitatea cu alte programe masterale din alte țări:
University of London – UK,
University of East England – UK
University of Kentucky – US.

Misiunea si obiectivele programului

Familiarizarea cu dimensiunea culturala a diferitelor arealuri geografice si implicit cu rolul determinant al acestei dimensiuni in derularea cu succes a afacerilor intermnationale. Identificarea elementelor economice, sociale, cultural, de natura comunicarii, in masura sa determina buna pozitionare pe  piata globala.

Potențialii beneficiari ai unui asemenea program

Licentiati, indiferent de domeniu, cu vocatie spre afaceri international.

Diplome și calificări dobândite de absolvenți 

Diploma de Master

Companii multinationale, sector guvernamental, ONG-uri cu expunere international.

 • Negocieri si relatii interculturale
 • Concepte si abordari ale teoriei relatiilor internationale
 • Teorii ale globalizarii economice
 • Geoeconomie si geocultura
 • Diplomatie culturala
 • Fundamentele managementului international
 • Branding de natiune
 • Managementul comunicarii internationale
 • Managementul si securitatea informatiei
 • Globalizare cuulturala
 • Management finanuiar global
 • Management strategic in economia globala
 • Comunicare de afaceri
 • Dezvoltare profesionala
 • Tendinte ale economiei viitorului
Pentru informații detaliate despre planurile de învățământ și fișele disciplinelor, consultați sectiunea ÎNVĂȚĂMÂNT.
 • Prof. univ. dr. Vasile Pușcas
 • Prof. univ. dr. Dan Dungaciu
 • Dr. Cristian Diaconescu
 • Conf. univ. dr. Gabriela Ciot
 • visiting professors etc.
 • Benjamin Morgan – University of Melbourne, Australia
 • Luis Antonio Gaybor – Universidade de Lima, Peru

evenimente