Conferința Națională a Doctoranzilor din Domeniul RISE – Interdependențe globale și transdisciplinaritate.

Postat în Evenimente

Școala Doctorală de Relații Internaționale și Studii Europene Paradigma Europeană organizează în 25 martie 2022, Conferința Națională a Doctoranzilor din Domeniul Relații Internaționale și Studii Europene – Interdependențe globale și transdisciplinaritate.

 

 

Conferința propune formarea unei rețele a doctoranzilor din România cu preocupări de cercetare în domeniul relațiilor Internaționale și al studiilor europene și al domeniilor complementare acestora.

Conferința are două secțiuni și un panel, după cum urmează:

  • Interculturalitate și interdependențe globale;
  • Managementul interdependențelor globale – abordare inter și transdisciplinară;

Panel: Sudul global în interdependențele  secolului XXI.

Conferința Națională a Doctoranzilor din Domeniul Relații Internaționale și Studii Europene va fi organizată online, platforma va fi comunicată ulterior acceptării participării, iar la sfârșitul conferinței doctoranzii vor primi un certificat de participare.

Nu sunt prevăzute taxe de participare. Limba oficială a conferinței este limba română.

Cei interesați sunt rugați să trimită titlul articolului, abstractul și secțiunea pentru care optează la adresa: conferintadoctoranzi2022@gmail.com

Link formular de înscriere: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSci6vO4RrpUTIVC6DGsAd9Bw09mqqzTu_3uBb0Kn8UIq6F3cA/viewform

Termen de înscriere: 10 martie 2022.

Comitetul de organizare:

  • Conf.dr.abil. Melania-Gabriela Ciot, Director Școala Doctorală Paradigma Europeană
  • drd. Tudor Dan, doctorand reprezentant în Consiliul Școlii Doctorale Paradigma Europeană
  • drd. Luciana Butișcă, Școala Doctorală Paradigma Europeană
  • drd. Liviu Șerban, Școala Doctorală Paradigma Europeană

 


evenimente