Conferința Națională a Doctoranzilor – Criza globalizării sau criza Sistemului Internațional?

Postat în Evenimente

Școala Doctorală de Relații Internaționale și Studii Europene Paradigma Europeană organizează în data de 31 martie 2023, Conferința Națională a Doctoranzilor din Domeniul Relații Internaționale și Studii Europene – „Criza globalizării sau criza Sistemului Internațional?”

Prin intermediul conferinței se dorește crearea unei rețele pentru doctoranzii din România, interesați de cercetarea în domeniile relațiilor internaționale și studiilor europene, precum și în domeniile complementare acestora.

Conferința este structurată în trei secțiuni distincte, după cum urmează:

  • Globalizarea – istorie și actualitate
  • Globalizare și interdependențe în relațiile internaționale
  • UE – actor global într-o lume în schimbare

Conferința cu tema „Criza globalizării sau criza Sistemului Internațional?” va fi organizată în format hibrid pe data de 31 martie 2023. Participarea este gratuită, nu se percepe nicio taxă de participare. Limba oficială a conferinței este limba română.

Cei interesați sunt rugați să trimită titlul articolului, abstractul și secțiunea pentru care optează la adresa: liviu.serban@ubbcluj.ro și să completeze formularul de înscriere până la data de 24 martie 2023.

Comitetul de organizare:

  • Prof. univ. dr. Melania-Gabriela Ciot, Director Școala Doctorală Paradigma Europeană
  • drd. Liviu-Vasile Șerban, doctorand reprezentant în Consiliul Școlii Doctorale Paradigma Europeană
  • drd. Cristina Matilda Vănoagă, Școala Doctorală Paradigma Europeană

 


evenimente