Anunt selectie POSTDOC

Postat în Anunțuri cadre didactice, Anunțuri Doctoranzi

Facultatea de Studii Europene, Școala doctorală Paradigma europeană, organizează admiterea la programul postdoctoral de cercetare avansată. Candidații interesați trebuie să îndeplinească următoarele condiții cumulative:

  •  să dețină titlul de doctor;
  • titlul de doctor să fie obținut cu cel mult 5 ani înainte de data selecției în programul postdoctoral. (Pentru candidații care au obținut titlul în universități din România, se ia în considerare data la care a apărut Ordinul Ministrului Educației Naționale prin care este confirmat titlul de doctor și în care este stipulat și numele candidatului).

 

La data admiterii, persoanele care au obținut titlul științific de doctor în străinătate trebuie să facă dovada echivalării acestuia în România, conform legislației naționale în vigoare.

Dosarul de admitere la programe postdoctorale cuprinde următoarele:

  • Fişa de înscriere (formular tip, Anexa 2);
  •  Cartea de identitate (copie xerox);
  • Diploma de licență (copie xerox);
  • Diploma de master sau echivalentă a acesteia (copie xerox);
  • Diplomă de doctor – copie xerox si în original pentru conformare cu originalul;
  • Curriculum vitae (Europass) cu anexă Lista de publicații
  • Planul individual de cercetare avansată pentru o perioadă de 24 de luni (formular tip, Anexa 1)

Descarcă documente:

Aceste documente vor fi predate secretariatului Școlii Doctorale „Paradigma Europeană”, înainte de data de 1 august 2019. Contact: dna. Gianina Joldescu, birou str. Emmanuel de Martonne nr. 1, et. 2 (lângă decanat) – L-V între orele 9 si 12.

Vă mulțumim!


evenimente