Anunț finalizare burse activitate stiintifică 2020-2021

Postat în Anunțuri studenți licență, Anunțuri studenți master

In vederea finalizarii burselor speciale pentru activitatea stiintifica acordate in anul universitar 2020-2021, se respecta metodologia stabilita prin Hotararea Senatului si prevederile cuprinse in contractul pentru atribuirea burselor speciale pentru activitatea stiintifica:

Fiecare bursier va depune raportul final doar in format electronic, in Aplicatia pentru depunerea dosarelor de burse (https://burse.inscrieri.ubbcluj.ro), printr-o modalitate similara cu cea de la depunerea aplicatiei, in intervalul 1231.07.2021 (an terminal), respectiv 01-30.09.2021 (an intermediar). Dosarul de finalizare va contine raportul stiintific final (format liber) semnat de catre bursier si de catre coordonatorul stiintific, la care vor fi anexate toate materialele in extenso care reprezinta valorificarea rezultatelor stiintifice obtinute (lucrari publicate sau transmise spre publicare cu includerea confirmarii editoriale de primire/accept de publicare, prezentari la conferinte/comunicate, programul conferintelor in care sa fie evidentiat numele bursierului, diploma de participare etc.) si din care sa rezulte indeplinirea obligatiilor contractuale.


evenimente

  • Admitere Licență – Rezultate redistribuire 24 Iulie 2021

    Admitere Licență – Rezultate redistribuire 24 Iulie 2021

    Specializarea – Relaţii internaţionale şi studii europene (în limba română) – 24 Iulie Specializarea – Relaţii internaţionale şi studii europene (în limba engleză) – 24 Iulie Specializarea – Relaţii internaţionale …
  • Admitere Master – Rezultate redistribuire 23 Iulie 2021

    Admitere Master – Rezultate redistribuire 23 Iulie 2021

    Specializarea – Afaceri europene şi management de programe – 23 Iulie Specializarea – Comunicare internaţională -23 Iulie Specializarea – Diplomaţie culturală şi relaţii internaţionale – 23 Iulie Specializarea – Management …