Anunț documente admitere licență 2021

Postat în Anunțuri studenți licență, Informatii Admitere

Predare dosare studenți an 1 (2021-2022) 

 1. Candidații admiși și confirmați la BUGET vor depune la Secretariatul Facultății de Studii Europene (str. Emmanuel  de Martonne nr. 1, Cluj-Napoca), EXCLUSIV în perioada 2 august -27 august 2021 (de luni până vineri între orele 9-12) URMĂTOARELE ACTE : 
 • Diploma de Bacalaureat și foaia matricolă de la liceu ÎN ORIGINAL 
 •  Certificatul de naștere în original și copie (se va face conformitatea la secretariat) sau copie legalizată (e obligatorie prezentarea unei copii legalizate a certificatului de naștere, dacă documentele se trimit prin serviciul curierat) 
 • -Cartea de identitate în copie simplă
 • Adeverința medicală tip în original
 • Atestatul CNRED de echivalare a diplomei de bacalaureat și echivalarea notelor în sistemul de notare românesc, în cazul candidaților cetățeni români, ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene, care sunt absolvenți de studii efectuate în străinătate
 • În cazul olimpicilor, diplomele de olimpiadă, în original
 • 2 fotografii tip buletin de identitate (3/4)
 • Fișa de înscriere generată de platforma admiterii, semnată
 • Eseul motivațional
 • Contractul de studii (prin care s-a confirmat locul), în 2 exemplare, semnat olograf
 • Documentele doveditoare în baza cărora s-a obținut reducere la plata taxelor de admitere
 • Adeverința din care să rezulte calitatea de student/licențiat și anii universitari în care s-a beneficiat de finanțare de la buget/taxă (pentru candidatul care urmează/a urmat o a doua specializare de licență).
 • DOSAR PLIC (numele și prenumele se scriu cu litere de tipar pe dosar). 

 

 1. Candidații admiși și confirmați la TAXĂ și ÎNVĂȚĂMÂNT LA DISTANȚĂ vor depune de asemenea la Secretariatul Facultății de Studii Europene (str. Emmanuel  de Martonne nr. 1, Cluj-Napoca), EXCLUSIV în perioada 2 august -27 august 2021 (de luni până vineri între orele 9-12), TOATE DOCUMENTELE MENȚIONATE LA PUNCTUL 1.  

PRECIZARE: Candidații admişi pe locuri cu taxă şi ID, vor aduce diploma de bacalaureat și foaia matricolă, în original și copii simple, pentru a se aplica ştampila „Conform cu originalul” sau COPII LEGALIZATE NOTARIAL DACĂ ACTELE ÎN ORIGINAL SUNT DEPUSE LA O ALTĂ INSTITUŢIE SAU DACĂ SE TRIMIT PRIN CURIER. Diploma de bacalaureat și foaia matricolă, prezentate în original în vederea certificării „Conform cu originalul” se restituie în cazul acestor candidați.  

 

*Adresa facultăţii: Facultatea de Studii Europene, Universitatea Babeş-Bolyai Strada str. Em. de Martonne nr. 1, Cluj-Napoca, 400090, judeţul Cluj, în atenţia echipei de admitere.

Program cu publicul: 9-12 în zilele lucrătoare. 

Site-ul  facultății: euro.ubbcluj.ro 

Alte informaţii se pot obţine de pe site-ul facultăţii, la numerele de telefon: 0734.767.776/ 0728.40.93.75 sau pe mail: admitere.euro@ubbcluj.ro . 

  


evenimente