Anunț cazări în căminele studențești în anul universitar 2022-2023

Postat în Anunțuri cazări, Anunțuri studenți licență, Anunțuri studenți master

Anunt referitor la cazarea în căminele studențești pentru anul universitar  2022-2023

Studenții din anii I, II și III nivel licență și studenții din anii I si II nivel master, care doresc cazare în căminele Universităţii în anul universitar 2022-2023, pe baza mediei de admitere sau a mediei anului anterior vor completa formularul de cazare pe linkul: https://forms.gle/5PeBCqY1p66erJrn7   în perioada 25 august – 15 septembrie 2022, ora 18:00

 

Candidații din sesiunea de admitere din toamnă care vor confirma locul între 17 – 20  septembrie a.c. pot depune solicitare de cazare în platforma de admitere.

 

Locurile în cămin se acordă următoarelor categorii de studenți:

  • Studenţii bugetaţi, cursuri învăţământ cu frecvenţă, care nu au domiciliul stabil în limita a 20 km de Cluj-Napoca
  • Studenţii familişti, cu condiţia ca ambii soţi să fie studenţi
  • Studenţii orfani de ambii părinţi şi cei proveniţi din casele de copii sau plasament familial
  • Studenţii cu handicap grav şi accentuat
  • Studenţii în regim cutaxă, cursuri cu frecvenţă, care nu au domiciliul stabil în limita a 20 km de Cluj-Napoca,în limita locurilor disponibile.

 

Repartizarea locurilor în cămin:

-90% din locuri în funcţie de media anului universitar anterior datei cazării /media de admitere

-10% din locuri în funcţie de criteriul social şi de criteriul medical. Studenţii trebuie să facă dovada cazului social/medical prin depunerea unui dosar, pe adresa de e-mail iulia.crisan@ubbcluj.ro  în perioada menționată.

Cazarea în căminele studențești pe criteriul social sau medical


evenimente