Antreprenoriat Social

Postat în diverse
Informații generalePREZENTARECurriculumEchipaCRITERII DE ADMITEREOportunități de carierăBroșura

Limba de predare: română

Domeniul: Management

Forma de învățământ: zi-taxă

Durata studiilor: 4 semestre

Numărul de credite necesare pentru obținerea diplomei de master:

120 de credite din care: 114 de credite la disciplinele obligatorii; 6 credite la disciplinele opționale și
10 credite la examenul de susținere a disertației

Număr de locuri cu taxă: 20

Taxa de școlarizare: 3000 ron/an, plătibili în patru (4) tranșe;

Coordonator specializare: Conf. dr. Florin Duma

E-mail: florin.duma[at]ubbcluj.ro

Misiunea și obiectivele programului

Masteratul își propune oferirea cadrului teoretic și practic de formare a persoanelor care activează/vor activa pe piața muncii în vederea dezvoltării competențelor necesare identificării de oportunități în vederea soluționării unor probleme sociale specifice anumitor comunități, generându-se astfel valoare socială.

Obiectivul general al programului este obținerea de către studenții care urmează acest program masteral a know-how-ului necesar pentru activarea în domeniul economiei sociale, dezvoltarea de întreprinderi sociale și/sau de practici de responsabilitate socială în cadrul organizațiilor cu scop economic.

Avantaje:

Potențialii beneficiari ai programului: persoane care activează/doresc să activeze în domeniul economiei sociale; persoane care activează în instituții publice, ONG-uri, IMM-uri, firme mari care derulează programe de responsabilitate socială;

Diplome și calificări obținute de absolvenți: Master’s Degree

Discipline obligatorii

 • Economie managerială
 • Introducere in antreprenoriatul social
 • Analiza si evaluarea politicilor publice
 • Finanțe antreprenoriale
 • Inovare sociala si antreprenoriat
 • Fundamente juridice ale pieței unice
 • Managementul ciclului de proiect
 • Modele de bune practici
 • Contabilitate managerială aplicată
 • Marketingul serviciilor
 • Dezvoltare organizațională
 • Analiza pieței muncii
 • Dezvoltare profesională și program aplicativ de training
 • Antreprenoriat social și responsabilitate socială corporativă
 • Planuri de afaceri

Discipline opționale

 • Etică organizationala
 • Curs la alegere din curricula unui program de masterat oferit de UBB
Pentru informatii detaliate despre planurile de învățământ și fișele disciplinelor, consultați sectiunea ÎNVĂȚĂMÂNT.

Echipa de predare:

 • Conf. univ. dr. Florin Duma
 • Conf. univ. dr. Mircea Maniu
 • Conf. univ. dr. Radu Nechita
 • Conf. Univ. Dr. Valentin Naumescu
 • Conf. univ. dr. Nicoleta Racolța-Paina
 • Conf. univ. dr. Adrian Corpădean
 • Lector univ. dr. Monica Burcă-Voicu
 • Lector univ. dr. Romana Cramarenco
 • Lector univ. dr. Veronica Mateescu
 • Lector univ. dr. Paula Mureșan
 • Lector univ. dr. Mihaela Oprescu
 • Lector univ. dr. Monica Pop

Criterii generale:

Interviu (însoțit de prezentarea unui CV profesional și a unei scrisori de motivație) – pondere 100% în media de admitere

Criterii specifice:

Criterii de departajare (în caz de medii egale, pentru toate programele master)

Criteriul A: media de la licență;
Criteriul B: media anilor de facultate (se aplica doar candidaților cu aceeași medie de admitere la master și aceeași medie la licență)

 Oportunități de carieră:

 • domeniul economiei sociale;
 • sectorul non-guvernamental;
 • IMM-uri, firme mari care derulează programe de responsabilitate socială;
 • consultanță

AS2016_mod


evenimente