Taxe de școlarizare

Cuantumul taxelor de scolarizare pentru anul 2019-2020 este de:

  •           2800 lei – nivel licenta
  •           3000 lei – nivel master

TAXELE DE SCOLARIZARE PENTRU ANUL 2019-2020 SE ACHITA INTEGRAL.

SE SUSPENDA APLICAREA PENALITATILOR LA TAXELE ACHITATE CU INTIRZIERE.

 

Termenele de plata a ratelor sunt :

  •           15 octombrie rata I-a
  •            5 decembrie rata a II-a
  •           15 martie rata a III-a
  •           15 mai rata a IV-a

 

Achitarea examenelor restante se face in Academicinfo/banca/posta.

Taxa= Numar de credite aferent disciplinei X tarif unitar pe credit

Tarif unitar/credit  = Taxă de scolarizare / 60

 

Reducerile de taxa pentru studentii la doua specializari sau 2 facultati in cadrul U.B.B se acorda in perioada 1-12 Octombrie conform Regulamentului de taxe.

 

 Taxele pot fi achitate astfel :

  •  Online in aplicatia Academic Info direct de catre studenti : https://academicinfo.ubbcluj.ro   accesând optiunea Taxe
  • Cu ordin de plata la orice banca sau cu mandat postal cu specificarea expresă pe mandat:

Babes-Bolyai , Facultatea de Studii Europene: cont IBAN : RO35TREZ21620F330500XXXX 

cod fiscal : 4305849  banca : Trezoreria Cluj

se specifică : taxă de scolarizare/admitere/examene pentru : Nume prenume student , an,sectie

  • La casieria facultatii