Conducerea Facultății

Prof. dr. Nicolae PĂUN

Decan, Consiliul Profesoral,

Conf. dr. Georgiana CICEO

Prodecan, Consiliul Profesoral,

Regulamente, Acreditări, Secretariat, Master

Conf. dr. Adrian CORPĂDEAN

Prodecan, Consiliul Profesoral,

Relații internaționale, Practică, Studenți

Conf. dr. Mircea MANIU

Prodecan, Consiliul Profesoral,

Licență/Master - linia germană și limbi străine


Directori Departamente

Conf. dr. Laura HERȚA

Consiliul Profesoral, Director Departamentul Relații Internaționale și Studii Germane, Consiliul Departamentului SEG,

Consiliul Departamentului RISG

Conf. dr. Nicoleta RACOLȚA-PAINA

Consiliul Profesoral, Director Departamentul Studii Europene și Guvernanță, Consiliul Departamentului SEG,


Consiliul Profesoral al facultății

Cadre didactice:


Conf. dr. Georgiana CICEO

Prodecan, Consiliul Profesoral,

Conf. dr. Adrian CORPĂDEAN

Prodecan, Consiliul Profesoral,

Conf. dr. Edit SZEGEDI

Consiliul Profesoral,

Conf. dr. Florin DUMA

Consiliul Profesoral, Consiliul Departamentului SEG,

Conf. dr. Laura HERȚA

Consiliul Profesoral, Director Departamentul Relații Internaționale și Studii Germane, Consiliul Departamentului SEG,

Conf. dr. Mircea MANIU

Prodecan, Consiliul Profesoral,

Conf. dr. Nicoleta RACOLȚA-PAINA

Consiliul Profesoral, Director Departamentul Studii Europene și Guvernanță, Consiliul Departamentului SEG,

Conf. dr. Valentin NAUMESCU

Consiliul Profesoral,

Lect. dr. Gabriel GHERASIM

Consiliul Profesoral,

Lect. dr. Mihaela-Adriana OPRESCU

Consiliul Profesoral, Consiliul Departamentului SEG,

Lect. dr. Ovidiu VAIDA

Consiliul Profesoral,

Lect. dr. Paula MUREȘAN

Consiliul Profesoral,

Prof. dr. Nicolae PĂUN

Decan, Consiliul Profesoral,

Prof. dr. Ovidiu PECICAN

Consiliul Profesoral,

Prof. dr. Sergiu MIȘCOIU

Consiliul Profesoral, Consiliul Departamentului SEG,


Studenţii:


Student Severin Aurelian Zaharia COZORICI

student reprezentant în Consiliul Profesoral,

Student SANDU Zsolt Szilveszter

student reprezentant în Consiliul Profesoral,

Student Andreea STRETEA

student reprezentant în Consiliul Profesoral,

Student KURMES Leonard

student reprezentant în Consiliul Profesoral,

Student Vlad Mihai PALAS

student reprezentant în Consiliul Profesoral,

Student Sergiu CORFU

student reprezentant în Consiliul Profesoral,


Comisii

Comisia pentru curriculum, asigurarea calității, evaluare și regulamente.

Comisia pentru cercetare științifică.

Comisia pentru relații internaționale și relația cu studenții.

Comisia pentru imagine și etică.