Conf. dr. Georgiana CICEO

Postat în

Georgiana CICEO

Departamentul de Studii Europene și Guvernanță

Prodecan

Conferențiar univ. dr. Georgiana CICEO
CV_Georgiana_Ciceo

 

 

 

 

 

NOTĂ BIOGRAFICĂ

Conferențiar dr. Georgiana Ciceo ocupă începând cu 2016 poziția de prodecan responsabil de regulamente și asigurarea calității la Facultatea de Studii Europene a Universității Babeș-Bolyai. În perioada 2012-2016, a deținut poziția de  director al Departamentului de Studii Europene și Guvernanță. Are o experiență de 12 ani în diplomație, ca diplomat în Ministerul Afacerilor Externe al României. Predă discipline din domeniul studiilor europene (teoriile integrării, politici publice europene, procese decizionale în UE). Este membru în numeroase comisii de îndrumare a doctoranzilor Facultății. Cercetările sale s-au materializat în 5 cărți, dintre care 2 de autor, peste 30 de articole în reviste și volume de specialitate și peste 20 de prezentări la conferințe naționale și internaționale. Și-a perfecționat continuu activitatea prin participarea la proiecte internaționale și prin activități de cooperare cu universități partenere – Westfälische Wilhelms-Universität din Münster, Otto-von-Guericke-Universität din Magdeburg, Università di Padova. Coordonează programul masteral de Guvernanță europeană oferit de Facultatea de Studii Europene.

Domenii de InteresCursuri & seminariiConsultații & ContactTeme lucrări licențăTeme lucrări disertație
 • procese decizionale la nivelul UE
 • politici publice la nivel național și european
 • politică externă
 • teoriile integrării europene
 • Procesul decizional în UE – curs și seminar, an II licență
 • Teoriile integrării europene – curs, an III licență
 • Politici publice europene – curs, an II licență
 • Analiza și evaluarea politicilor publice – curs, an I master
 • Managementul procesului decizional în politica externă – curs și seminar, an I master
 • Consultații: Marți: 14,00-15,00; Birou: str. Em. de Martonne, nr. 1, et. 2
 • TELEFON: (0264)405300/5946
 • Email: gciceo@yahoo.com / gciceo@euro.ubbcluj.ro
 • Birou:  str. Em. de Martonne, nr. 1, et. 2

TEME – Lucrări de licenţă 2017 (conf. dr. Georgiana CICEO):

Procesul decizional în Uniunea Europeană / Decizia în UE

 1. Coaliţii ad-hoc vs. coaliţii permanente în Consiliul Uniunii Europene
 2. Rolul agenţiilor europene în modelarea agendei politice a Uniunii Europene
 3. Programul Comisiei Europene privind o reglementare adecvată și funcțională (REFIT). Poate REFIT contribui la o mai bună guvernanță a Uniunii Europene?
 4. Cum poate fi întărită poziția parlamentelor naționale în angrenajul decizional al Uniunii Europene fără modificarea tratatelor?
 5. Influența Parlamentului European asupra Serviciului European de Acțiune Externă
 6. Sistemul european privind omologarea autovehiculelor – actori niveluri de decizie, competențe. Studiu de caz: Putea fi Dieselgate evitat?
 7. Codul de etică al Comisiei Europene. Analiză de document
 8. Importanța trilogurilor pentru procesul decizional de la nivelul UE. Demersuri privind transparentizarea trilogurilor

Politici publice europene

 1. Strategia Globală a UE cu privire politica externă și de securitate și rolul Înaltului Reprezentant pentru afaceri externe și politică de securitate – asumată
 2. Managementul frontierei de est a UE: realizări și perspective. Studiu de caz: EUBAM – asumată
 3. Relația Turciei cu UE – asumată
 4. Contribuţia EUBAM la transformarea conflictului din Transnistria
 5. Efectele europenizării asupra politicii naţionale în domeniul concurenţei. Studiu de caz: politica în domeniul ajutoarelor de stat – asumată
 6. Reforma programelor reţelelor trans-europene de transport şi modificarea raporturilor  între transportul feroviar, rutier şi aerian
 7. Implicarea autorităţilor locale/judeţene în atingerea obiectivelor strategiei Europa 2020. Studiu de caz: autorităţile locale/judeţene din …. – asumată
 8. Analiza și evaluarea instrumentelor politicii Uniunii Europene în domeniul schimbărilor climatice
 9. Protecția datelor personale în relația SUA-UE: de la Safe Harbor la Privacy Shield
 10. Reforma politicii europene în domeniul protecției drepturilor de autor. Analiza propunerilor Comisiei Europene
 11. FRONTEX: Doar o agenție sau un prim pas spre o politică comună de control al frontierelor comune? – asumată
 12. Contribuția programului UE de dezvoltare rurală la folosirea sustenabilă a terenului. Studiu de caz: România – asumată

Teoriile integrării europene

 1. Capacitatea neofuncţionalismului de a explica politica europeană în domeniul sănătăţii
 2. Articularea politicii de protecţie a mediului din perspectiva guvernanţei multinivel. Studiu de caz: Uniunea Europeană
 3. Cum poate fi explicată crearea Serviciului European de Acțiune Externă cu ajutorul teoriilor integrării europene?
 4. Scenarii privind viitorul UE
 5. Modele de coordonare şi parteneriat după aderarea la Uniunea Europeană. Studiu de caz: Grupul de la Visegrad
 6. Analiza propunerilor privind recalibrarea competențelor între nivelul european și național de decizie la nivelul UE

TEME – Lucrări de disertaţie 2017 (conf. dr. Georgiana CICEO):

 Serviciul European de Acțiune Externă și managementul crizelor internaționale

 1. Capacitatea Serviciului European de Acţiune Externă de a fixa agenda de politică a Uniunii Europene – şanse şi perspective
 2. Cum pot influența statele mici agenda de politică externă a Uniunii Europene?
 3. Coeziunea și coerența politicii externe a Uniunii Europene. Poate Serviciul European de Acțiune Externă oferi o soluție pentru o mai bună reprezentare a intereselor Uniunii Europene?
 4. Limitele capacității de implicare a UE în managementul crizelor de pe continentul african. Studiu de caz: ….

Analiza și evaluarea politicilor publice

 1. Adaptarea politicii naționale în domeniul energiei la cerințele UE de reducere a emisiilor de carbon
 2. Ecologizarea agriculturii europene și adaptarea agriculturii românești la cerințele UE în domeniu – asumată
 3. Principiul neutralității internetului. Interacțiunea Organismului Autorităților Europene de Reglementare în domeniul Electronic (BEREC) cu autoritățile naționale pentru punerea în aplicare a acestui principiu
 4. Inițiative politice ale UE cu privire la protecția comunității rroma. Evaluarea impactului masurilor în vigoare în România – asumată
 5. Creșterea interoperabilității mijloacelor de transport în România. Analiza măsurilor de realizare a unor noduri de transport intermodal
 6. Concepția UE cu privire la smart city. Studiu de caz: îndeplinirea standardelor UE de către orașul… – asumată
 7. Limitele capacității de intervenție a Uniunii Europene în probleme de managementul crizelor – asumată
 8. Analiza și evaluarea măsurilor de colectare selectivă a deșeurilor la nivelul orașului …..
 9. Analiza relațiilor UE – China. Transformări și perspective – asumată

evenimente