Biroul de Relații Internaționale

Echipa Biroului de Relații Internaționale / International Relations Office Staff

Prodecan Relații Internaționale / Vice-dean International Relations

Conf. dr. Adrian Corpădean, Lecturer, Ph.D.

E-mail: adi_corpadean[at]yahoo.com

Director / Director, ERASMUS Coordinator

Lect. dr. Delia Flanja, Lecturer, Ph.D.

E-mail: delia.flanja[at]ubbcluj.ro

Directori adjuncți / Deputy directors

Conf. dr. Florin Duma, Assoc. Prof. Ph.D.

E-mail: florin.duma[at]ubbcluj.ro

Lect. dr. Radu Albu-Comănescu, Lecturer, Ph.D.

E-mail: comanesco.brancovan[at]gmail.com

Nicoleta Chicinaș. Ph.D.

E-mail: nicoleta.chicinas[at]ubbcluj.ro

banner_web