Planuri de învățământ nivel master

Afaceri Europene și Management de Programe

Diplomaţie culturală şi relaţii internaţionale (în limba engleză)

Guvernanță europeană

Management Performant

Management și negocieri internaționale și europene

Studii Politice Europene Comparate (lb. franceza)

Transatlantic Studies

Relații internaționale, politică externă și managementul crizelor

Comunicare internațională

Evaluarea Dezvoltării Regionale

evenimente