În atenția candidatilor admisi la Facultatea de Studii Europene

Postat în Anunțuri studenți licență

ANUNŢ

 

Candidaţii admişi la Facultatea de Studii Europene (buget/taxă/ID) au obligaţia ca până la data de 25.09.2020, să depună sau să trimită prin curierat rapid la secretariatul facultăţii, dosarul personal cu documentele încărcate pe platforma admiterii, în original.

I.Candidaţii admişi pe locuri bugetate vor depune următoarele acte în original:

▪ Diploma de bacalaureat;

▪ Foaia matricolă de liceu;

▪ Certificat de naștere în copie și originalul (se va face conformitatea la secretariat) sau DOAR copie legalizată notarial, în cazul în care documentele se trimit printr-un serviciu de curierat;

▪ Carte de identitate în copie simplă;

▪ Adeverința medicală tip în original (de la medicul de familie);

▪ 2 fotografii tip buletin de identitate (3/4);

▪ Contractul de studii universitare completat în original şi semnat, în dublu exemplar (completat la momentul confirmării locului);

▪ Diploma de olimpiadă/premii în cazul olimpicilor, dacă este cazul;

▪ Anexa 1 – Fișa de înscriere (descarcată la finalul Etapei 1);

▪ Anexa 2 – Fișa cu opțiunile (descărcată la finalul Etapei 1);

 

II: Candidații admişi pe locuri cu taxă şi ID, vor aduce diploma de bacalaureat, foaia matricolă și certificatul de naștere, în original și copii simple, pentru a se aplica ştampila „Conform cu originalulsau copii legalizate notarial dacă actele în original sunt depuse la o altă instituţie sau dacă se trimit prin curier.

Diploma de bacalaureat, foaia matricolă și certificatul de naștere, prezentate în original în vederea certificării „Conform cu originalul” se restituie în cazul acestor candidați. În rest, dosarul trebuie să conţină aceleaşi documente ca şi cele solicitate candidaţilor admişi pe locuri bugetate.

 

Recomandarea Comisiei de Admitere este de a se trimite documentele prin firmă de curierat.

 

În cazul candidaţilor cetăţeni români şi europeni cu studii în străinătate, aceştia trebuie să trimită/depună şi atestatul MEN-CNRED de recunoaştere a diplomei de bacalaureat-în original.

Candidaţii care au demarat formalităţile de recunoaştere a diplomei de bacalaureat prin intermediul Centrului de Cooperări Internaţionale al UBB, sunt rugaţi să verifice stadiul procedurii de recunoaştere.

 

*Adresa facultăţii: Facultatea de Studii Europene, Universitatea Babeş-Bolyai Strada str. Em. de Martonne nr. 1, Cluj-Napoca, 400090, judeţul Cluj, în atenţia echipei de admitere. Program cu publicul: 9-12 în zilele lucrătoare.

Alte informaţii se pot obţine de pe site-ul facultăţii, la numerele de telefon: 0741.43.43.03 / 0728.40.93.75 sau pe mail: admitere.euro@ubbcluj.ro .


evenimente