Activitate DSEG

Activitate DSEG 2017-2019Activitate DSEG

Conferințe și dezbateri publice 2017-2019

 

 1. Activitate Seminar Hayek, coordonat de Conf. univ. dr. Radu Nechita

Tema: Jocuri monetar-bancare: Aur-hârtie-bitcoin. Data: 11.12.2019, orele 18:00, Sala Nicolae Mărgineanu.

 1. Activitate Seminar Hayek, coordonat de Conf. univ. dr. Radu Nechita

Tema: Regionalizarea în România: Câtă autonomie pentru provinciile istorice?. Data: 4.12.2019, orele 18:00, Sala Nicolae Mărgineanu.

 1. Activitate Seminar Hayek, coordonat de Conf. univ. dr. Radu Nechita

Tema: Prietenii falși ai libertății: John Maynard Keynes. Data: 27.11.2019, orele 18:00, Sala Nicolae Mărgineanu.

 1. Activitate Seminar Hayek, coordonat de Conf. univ. dr. Radu Nechita

Tema: Șapte erori ale tranziției din România. Data: 20.11.2019, orele 18:00, Sala Nicolae Mărgineanu.

 1. Activitate Seminar Hayek, coordonat de Conf. univ. dr. Radu Nechita

Tema: Dreptul de proprietate și protecția mediului. Data: 16.10.2019, orele 18:00, Sala Nicolae Mărgineanu.

 1. Activitate Seminar Hayek, coordonat de Conf. univ. dr. Radu Nechita

Tema: Libertate, Proprietate, Responsabilitate. Data:  9.10.2019, orele 18:00, Sala Nicolae Mărgineanu.

 1. Activitate Seminar Hayek, coordonat de Conf. univ. dr. Radu Nechita

Tema: Falimentul pensiilor de stat: curs practic de auto-apărare. Data:  29.05.2019, orele 18:00, Sala Nicolae Mărgineanu.

 1. Activitate Seminar Hayek, coordonat de Conf. univ. dr. Radu Nechita

Tema: Criza care va veni: falimentul pensiilor de stat. Data: 22.05.2019, orele 18:00, Sala Nicolae Mărgineanu.

 1. Activitate Seminar Hayek, coordonat de Conf. univ. dr. Radu Nechita

Tema: Actualitatea lui Hayek: despre crize în general și integrare europeană în particular. Data:  9.05.2019, orele 18:00, Sala Nicolae Mărgineanu.

 1. Activitate Seminar Hayek, coordonat de Conf. univ. dr. Radu Nechita

Tema: Pericolele armonizării fiscale europene. Data: 17.04.2019, orele 18:00, Sala Nicolae Mărgineanu.

 1. Activitate Seminar Hayek, coordonat de Conf. univ. dr. Radu Nechita

Tema: Resurse naturale finite: Cât de naturale? Cât de finite? Data: 3.04.2019, orele 18:00, Sala Nicolae Mărgineanu.

 1. Activitate Seminar Hayek, coordonat de Conf. univ. dr. Radu Nechita

Tema: Dreptul de proprietate și protecția mediului. Data: 27.03.2019, orele 18:00, Sala Nicolae Mărgineanu.

 1. Activitate Seminar Hayek, coordonat de Conf. univ. dr. Radu Nechita

Tema: Antreprenoriat la firul ierbii. Invitatul special este Bogdan Glăvan profesor de economie și întreprinzător. Data: 20.03.2019, orele 18:00, Sala Nicolae Mărgineanu.

 1. Activitate Seminar Hayek, coordonat de Conf. univ. dr. Radu Nechita

Tema: Concurență și inovație instituțională: Cazul „chartered cities”. Data: 6.03.2019, orele 18:00, Sala Nicolae Mărgineanu.

 1. Activitate Seminar Hayek, coordonat de Conf. univ. dr. Radu Nechita

Tema: Libertate economică și prosperitate. Data: 27.02.2019, orele 18:00, Sala Nicolae Mărgineanu.

 1. Activitate Seminar Hayek, coordonat de Conf. univ. dr. Radu Nechita

Tema: Roboți vs locuri de muncă. Data: 16.01.2019, orele 18:00, Sala Lovinescu.

 1. Activitate Seminar Hayek, coordonat de Conf. univ. dr. Radu Nechita

Tema: Salariul minim: intenții și rezultate. Data: 9.01.2019, orele 18:00, Sala Nicolae Lovinescu.

 1. Activitate Seminar Hayek, coordonat de Conf. univ. dr. Radu Nechita

Tema: Armonizare sau concurență fiscală? Data: 12.12.2018, orele 18:00, Sala Lovinescu.

 1. Sesiune Cerc științific nivel master și doctorat Politici și Strategie în Uniunea Europeană, coordonat de Conf. univ. dr. Georgiana Ciceo, Conf. univ. dr. Nicoleta Racolța-Paina, Lector univ. dr. Diana Reianu, Lector univ. dr. Horațiu Dan, Tema: Inteligenta artificială – O abordare din perspectiva politicilor publice. Data: 11.12.2018, orele 18:00, Sala Nicolae Mărgineanu.
 2. Activitate Seminar Hayek, coordonat de Conf. univ. dr. Radu Nechita

Tema: Legitima apărare și dreptul de a purta arme. Data: 5.12.2018, orele 18:00, Sala Lovinescu.

 1. Activitate Seminar Hayek, coordonat de Conf. univ. dr. Radu Nechita

Tema: Jocuri monetar-bancare: Aur-hârtie-bitcoin. Data: 28.11.2018, orele 18:00, Sala Lovinescu.

 1. Sesiune Cerc științific nivel master și doctorat Politici și Strategie în Uniunea Europeană, coordonat de Conf. univ. dr. Georgiana Ciceo, Conf. univ. dr. Nicoleta Racolța-Paina, Lector univ. dr. Diana Reianu, Lector univ. dr. Horațiu Dan, Tema: Răspunsuri politice la fenomenul de fake news”. O abordare din perspectiva politicilor publice. Data: 27.11.2018, orele 18:00, Sala ICE.
 2. Activitate Seminar Hayek, coordonat de Conf. univ. dr. Radu Nechita

Tema: Țări bogate, țări sărace: De ce? Data: 21.11.2018, orele 18:00, Sala Lovinescu.

 1. Activitate Seminar Hayek, coordonat de Conf. univ. dr. Radu Nechita

Tema:  Centenarul comunismului și bicentenarul lui Marx: concepte, crime, complicități. Data:  14.11.2018, orele 18:00, Sala Lovinescu.

 1. Lansare înscrieri, Club de comunicare Public speaking, Coordonat de Conf. univ. dr. Adrian Corpădean, Lector univ. dr. Monica Burcă-Voicu, Lector univ. dr. Delia Pop-Flanja, http://euro.ubbcluj.ro/club-de-comunicare-public-speaking/
 2. Sesiune Cerc științific nivel master și doctorat Politici și Strategie în Uniunea Europeană, coordonat de Conf. univ. dr. Georgiana Ciceo, Conf. univ. dr. Nicoleta Racolța-Paina, Lector univ. dr. Diana Reianu, Lector univ. dr. Horațiu Dan, Tema: Politica de mobilitate urbană. Cazul transportului public urban. Data: 24.05.2018, orele 18:00, Sala ICE.
 3. Sesiune Cerc științific nivel master și doctorat Politici și Strategie în Uniunea Europeană, coordonat de Conf. univ. dr. Georgiana Ciceo, Conf. univ. dr. Nicoleta Racolța-Paina, Lector univ. dr. Diana Reianu, Lector univ. dr. Horațiu Dan, Tema: Educația. Data: 18.01.2018, orele 18:00, Sala ICE.
 4. Conferința de orientare profesională “Așteptările angajatorilor de la tinerii absolvenți – realități și tendințe”, organizată de FSE ( coordonatori Conf. univ. dr. Nicoleta Racolța-Paina, Lector univ. dr. Horațiu Dan) împreună cu Banca Comercială Română, Erste Group. Participanți: reprezentanți ai firmelor Emerson, Bosch și Bombardier. Data: 23.11.2017, orele 18:00, Jean Monnet.
 5. Sesiune Cerc științific nivel master și doctorat Politici și Strategie în Uniunea Europeană, coordonat de Conf. univ. dr. Georgiana Ciceo, Conf. univ. dr. Nicoleta Racolța-Paina, Lector univ. dr. Diana Reianu, Lector univ. dr. Horațiu Dan, Tema: Competitivitatea. Data: 16.11.2017, orele 18:00, Sala ICE.
 6. Activitate Seminar Hayek, coordonat de Conf. univ. dr. Radu Nechita, Tema: Centenarul comunismului: concepte, crime, complicități . Data: 11.11.2017, orele 18:00, Sala 103.
 7. Conferința „10 ani de la aderarea României la UE”. Data: 27.04.2017, orele 9:00-17.30, Sala Jean Monnet.
 8. Ediție Specială: Despre Uniunea Europeană, prezent și viitor – FSE la DIGI 24, Invitați: Conf. Mircea Maniu, Conf. Sergiu Mișcoiu, Bianca Talpoș An. III RISE EN, Conf. Adrian Corpădean, Conf. Valentin Naumescu, Lect. Radu Albu-Comănescu și studenții FSE. Data: 29.03.2017.

 

               Colectivul DSEG (format în prezent din 26 de cadre didactice) desfășoară activități de predare – educare respectiv de cercetare științifică.

     Componenta predare – educare

Prin stabilizarea planurilor de învățământ respectiv a rutelor de carieră a colegilor este asigurată o bază propice pentru un act didactic de predare-învățare modern, care să presupună atât o bază solidă de cunoștințe profesionale oferite studenților (cu accent pe înțelegerea lor respectiv pe modul de folosire) cât și o modalitate de comunicare eficientă și interactivă, bazată pe profesionalism, respect și încredere. La nivel de colectiv de departament se depun eforturi pentru creșterea gradului de utilizarea a tehnologiei informației în procesul de predare-învățare, prin folosirea mai intensă a platformelor asigurate de sistemul electronic al Universității.

Există o preocupare reală pentru menținerea și întărirea tuturor specializărilor organizate/co-organizate de Departament, prin implicarea colegilor în continuarea eforturilor de asigurare a unei calități înalte la nivel de conținut a disciplinelor predate (prin actualizarea permanentă a Fișelor de disciplină respectiv eliminarea suprapunerilor între discipline dar și între nivelurile licență și masterat), a unei relații profesionale corecte și plăcute cu studenții, a unei identități comune la nivel de Departament, valorile împărtășite fiind: respect, profesionalism, inițiativă, responsabilitate și implicare.

O atenție mare este acordată prezenței unor profesori şi personalităţi de prestigiu de la universităţi din țară și străinătate în facultate, departament în vederea susținerii de activități didactice respectiv organizării de conferințe și alte manifestări știintifice comune. Se dorește întărirea programelor didactice din cadrul Departamentului prin parteneriate cu alte universităţi străinătate respectiv prin susţinerea membrilor colectivului care beneficiază de burse la universităţi partenere

    Componenta cercetare științifică

Nivelul de pregătire ridicat, experiența bogată și interesul pentru cercetare al membrilor DSEG reprezintă baza pentru constituirea și funcționarea unor echipe de cercetare competitive la nivel național și internațional

 Eforturile comune actuale vizează:

• inițierea de noi programe de cercetare la nivel de echipe formate din membrii Departamentului
• implicarea cadrelor didactice în proiecte de cercetare finanţate prin programe naționale și internaționale
• sprijinirea cadrelor didactice pentru valorificarea rezultatelor cercetării ştiinţifice individuale prin participarea la conferinţe internaționale
• continuarea eforturilor pentru realizarea revistei on-line Modelling the New Europe
• întărirea activității Institutului de Cercetări Europene.

 

Octombrie 2016

evenimente