Activitate DSEG

Activitate DSEG

               Colectivul DSEG (format în prezent din 26 de cadre didactice) desfășoară activități de predare – educare respectiv de cercetare științifică.

     Componenta predare – educare

Prin stabilizarea planurilor de învățământ respectiv a rutelor de carieră a colegilor este asigurată o bază propice pentru un act didactic de predare-învățare modern, care să presupună atât o bază solidă de cunoștințe profesionale oferite studenților (cu accent pe înțelegerea lor respectiv pe modul de folosire) cât și o modalitate de comunicare eficientă și interactivă, bazată pe profesionalism, respect și încredere. La nivel de colectiv de departament se depun eforturi pentru creșterea gradului de utilizarea a tehnologiei informației în procesul de predare-învățare, prin folosirea mai intensă a platformelor asigurate de sistemul electronic al Universității.

Există o preocupare reală pentru menținerea și întărirea tuturor specializărilor organizate/co-organizate de Departament, prin implicarea colegilor în continuarea eforturilor de asigurare a unei calități înalte la nivel de conținut a disciplinelor predate (prin actualizarea permanentă a Fișelor de disciplină respectiv eliminarea suprapunerilor între discipline dar și între nivelurile licență și masterat), a unei relații profesionale corecte și plăcute cu studenții, a unei identități comune la nivel de Departament, valorile împărtășite fiind: respect, profesionalism, inițiativă, responsabilitate și implicare.

O atenție mare este acordată prezenței unor profesori şi personalităţi de prestigiu de la universităţi din țară și străinătate în facultate, departament în vederea susținerii de activități didactice respectiv organizării de conferințe și alte manifestări știintifice comune. Se dorește întărirea programelor didactice din cadrul Departamentului prin parteneriate cu alte universităţi străinătate respectiv prin susţinerea membrilor colectivului care beneficiază de burse la universităţi partenere

    Componenta cercetare științifică

Nivelul de pregătire ridicat, experiența bogată și interesul pentru cercetare al membrilor DSEG reprezintă baza pentru constituirea și funcționarea unor echipe de cercetare competitive la nivel național și internațional

 Eforturile comune actuale vizează:

• inițierea de noi programe de cercetare la nivel de echipe formate din membrii Departamentului
• implicarea cadrelor didactice în proiecte de cercetare finanţate prin programe naționale și internaționale
• sprijinirea cadrelor didactice pentru valorificarea rezultatelor cercetării ştiinţifice individuale prin participarea la conferinţe internaționale
• continuarea eforturilor pentru realizarea revistei on-line Modelling the New Europe
• întărirea activității Institutului de Cercetări Europene.

 

 

Octombrie 2016