Calendar de desfășurare a examenului de disertație

CALENDAR INTERN
privind organizarea activităților pt. desfășurarea examenelor de licență/disertație pentru promoția 2018/2019

ACTIVITATE TERMEN OBS.
Anunțare propuneri teme pentru lucrările de licență/disertație de cadrele didactice iulie 2018
Discutarea temelor propuse în departamente iulie 2018
Încărcarea temelor propuse pe site-ul FSE iulie 2018
Aprobare calendar de desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor în Consiliul FSE + stabilire nr. maxim de lucrări care pot fi coordonate de cadrele didactice septembrie 2018
Discutare teme lucrări de licență/disertație cu studenții + convenire calendar de realizare a lucrării de licență/disertație octombrie –decembrie 2018
Înregistrare cerere pentru coordonarea lucrărilor de licență/disertație la Secretariat 1 octombrie 2018 – 1 martie 2019
Completare liste de teme propuse de cadrele didactice cu temele propuse de studenți 1 noiembrie 2018
Aprobare modificări la listele temelor pentru lucrările de licență/disertație în departamente noiembrie 2018
Încărcare liste finale cu temele de lucrări de licență/disertație pe site-ul FSE noiembrie 2018
Depunere proiect de cercetare / plan al lucrării de licență/disertație cf. calendarului convenit cu cadrul didactic coordonator
Aprobare coșuri de discipline pentru proba scrisă a examenului de licență în Consiliul FSE decembrie 2018
Încărcare tematică și bibliografie pentru proba scrisă a examenului de licență pe site- ul FSE ianuarie 2019
Depunere capitol I cf. calendarului convenit cu cadrul didactic coordonator
Depunere capitol II cf. calendarului convenit cu cadrul didactic coordonator
Depunere capitol III cf. calendarului convenit cu cadrul didactic coordonator
Predarea lucrării de licență/disertație coordonatorului în vederea susținerii în sesiunea iulie 2019 20 mai 2019
Formulare observații finale din partea coordonatorului 10 iunie 2019
Înscriere studenți la examenul de licență/disertație, sesiunea iulie 2019 18-25 iunie 2019
Proba scrisă a examenului de licență/disertație, sesiunea iulie 2019 1-7 iulie 2019
Proba orală a examenului de licență/disertație, sesiunea iulie 2019 1-7 iulie 2019
Stabilire comisii pentru desfășurarea examenului de licență/ disertație, sesiunea septembrie 2019 10 iulie 2019
Predarea lucrării de licență/disertație coordonatorului în vederea susținerii în sesiunea septembrie 2019 10 iulie 2019
Formulare observații finale din partea coordonatorului 20 iulie 2019
Înscriere studenți la examenul de licență/disertație, sesiunea septembrie 2019 26-28 august 2019
Proba scrisă a examenului de licență, sesiunea septembrie 2019 02-04 septembrie 2019
Proba orală a examenului de licență/disertație, sesiunea septembrie 2019 02-04 septembrie 2019

evenimente