Politikai kultúra és globális tanulmányok (német nyelven)

Kategória: mesterképzés kínálat

Mesteri Tanulmányok Politikai Kultúrák és Globális Tanulmányok

Rövid leírás

A Politikai Kultúrák és Globális Tanulmányok mesteri kurzus központjában a kortárs  „világtársadalom“témái állnak.

Ahhoz, hogy a kortárs nemzetközi és transznacionális politika érthetőbbé váljon, a politika kutatásába bevonjuk a társadalmi és kultúrális kérdéseket és interdiszciplinárisan kezeljük. Olyan témák, mint kapitalizmus és társadalmi egyenlőtlenség, civil társadalom és nyilvánosság, migráció- és környezetjog, (transz-)nacionális „identitás“-építés és az ezzel kapcsolatos különféle elképzelések a történelemről, úgymint a múlt feldolgozása, valamint a politikai etika és normák állnak a tanulmányok központjában.

A hallgatók ezáltal árnyaltabb belátást nyernek a nemzetközi és interkulturális együttműködés kérdéseibe és így a tanulmányaik alatt szerzett tudásukat különféle munkakörökben, mint pl. a politikai, gazdasági vagy kultúrális intézményekben, vakamint nemzetközi szervezetekben, alapítványokban stb. tudják alkamazni.

Főbb pontok:

icons8-programmer-64

Hivatalos elnevezés
Program:

Masters degree in Political Culture and Global Studies

icons8-study-65

Tanulmányterület:

Nemzetközi kapcsolatok és Európai Tanulmányok

icons8-structure-68

Felépítés:

120 ECTS - Két év – Négy szemeszter

icons8-feedback-64

Tanulmányi nyelv(ek):

Német és angol

icons8-educational-book-64

Tanulmánykezdés:

Őszi szemeszter (Október)

Tanfolyamok

év 1

Civil társadalom és nyilvánosság

A múlt feldolgozása és emlékezési kultúrák

A Globális Tabulmányok elméletei és módszerei

Várostörténet globális kontextusban
Nyilvános beszéd (Angolul)

Politikai etika a globalizáció korában

Identitásépítés: a vizuális szociológia perspektívái

Az etnikai és vallási konfliktusok internacionalizálása (Angolul)

Választott tantárgy I. Tiltakozási mozgalmak, radikalizáció és ortárs válságok (Angolul)

Választott tantárgy a BBTE ajánlatából
Választott tantárgy II.Migráció és menekültek a transzatlanti térségben (Angolul)
Választott tantárgy a BBTE ajánlatából

Gyakorlat

év 2

Migrációs jog

Globális kapitalizmus és társadalmi egyenlőtlenség

Politikai kommunikáció: választási stratégiák, kampányok és közösségi média

A közelkeleti válság (Angolul)

Választott tantárgy III
Feszültségek, válságok und konfliktusok Ázsiában (Angolul) Wahlfach aus dem Választott tantárgy a BBTE ajánlatából

Választott tantárgy IV
Terrorizmus ésbiztonságveszély Sicherheitsbedrohungen (Angolul)
Választott tantárgy a BBTE ajánlatából

Szakmai fejlődés és alkalmazott gyakorlatprogramm (Angolul)

Európai és nemzetközi környezetjog

A kultúrdiplomácia stratégiái (Angolul)

Összehasonlított európai társadalmak

A mesteri dolgozat kidolgozása (Angolul)

Berufliche Fähigkeiten

Transversale Kompetenzen

Sammeln, Analysieren und Interpretieren von quantitativen und qualitativen Daten aus dem Bereich der politischen Kultur und globalen Studien, um spezifische Probleme des Fachbereichs zu lösen;

Fähigkeit zur Analyse, Synthese und Prognose;

Analytisches Denken

Anpassungsfähigkeit und Flexibilität des Denkens

Anwendung von effizienten Arbeitstechniken in multidisziplinären Gruppen

Schriftliche und mündliche Vermittlung von Fachwissen in internationalen Sprachen auf fortgeschrittenem Niveau

Kontakt:

anda.sabou@ubbcluj.ro und admiteremaster.euro@ubbcluj.ro