Etudes Politiques Européennes Comparées

Posted in Master's degrees
PREZENTAREPRESENTATIONCURRICULUMEchipaOPORTUNITĂȚI DE CARIERĂFOTO

Informații generale

 • limba de predare: franceză și română
 • domeniul de studiu: relații internaționale și studii europene
 • forma de învățământ: zi-buget, zi-taxă
 • durata studiilor: 3 semestre + un semestru pregătirea lucrării de dizertație
 • numărul de credite necesare pentru obținerea diplomei de master:
 • număr de locuri bugetate : 10
 • număr de locuri cu taxă : 40
 • taxă de școlarizare: 3600 ron/an, plătibili în patru (4) tranșe
 • coordonatorul specializării : Prof. univ. dr. Sergiu Mișcoiu, tel. 0264 405 300, int. 5972, E-mail: miscoiu@yahoo.com

UN MASTERAT PRAGMATIC, ORIENTAT CĂTRE INSTITUȚIILE ȘI ÎNTREPRINDERILE FRANCOFONE

Acreditat de ARACIS și de Ministerul Educației Naționale din Franța

PARTENERIATE

Parteneriate instituționale: Centrul Cultural Francez, Centrul de Studii Politice și Relații Internaționale (CESPRI), Asociația Studenților Francofoni din România (ASFR).

Parteneriate internaționale: Universitatea Paris-Est Créteil , Universitatea Szeged, Agenția Universitară a Francofoniei, Comisia Europeană – Programul Erasmus Mundus, firme francofone din Transilvania.

Parteneriat dublă-diplomă cu Universitatea din Szeged  – Dubla diplomă Szeged

Masteratul SPEC organizează programul Erasmus Mundus MITRA (Mediere interculturală: identități, mobilități, conflicte).

 

Misiunea și obiectivele programului

 • Formarea unor buni cunoscători în domeniul studiilor comparative, politice și ale integrării europene
 • Contribuția la constituirea unei rețele de experți francofoni în gestionarea instituțiilor publice și a consortium-urilor public-private în vederea colaborării cu firmele francofone
 • Conventia de co-tutela  încheiată între Universitatea “Babeș-Bolyai” din Cluj și Universitatea Paris-Est Créteil permite desfășurarea de studii recunoscute atât de statul roman, cât și de cel francez. Acest program reprezintă o formă de “delocalizare” a învațământului francofon practicat de universitățile franceze cu sprijinul Ministerului de Externe al Franței.
 • Cursurile sunt oferite studenților de către profesori ai Universității Paris-Est Créteil și profesori ai Facultății de Studii Europene din Cluj

Masteratul urmărește formarea unor buni cunoscatori, din perspectiva multidisciplinară – istorică, filosofică, economică și juridică – ai procesului de transformare a spațiilor publice europene, astfel încât studiile de masterat să permită fie continuarea prin studii doctorale în domeniul relațiilor internaționale, integrării europene, științei politice sau filosofiei politice, fie ocuparea unor locuri de muncă în care o asemenea pregătire să fie necesară (instituții, fundații, mediul de afaceri).  Convenția de co-tutelă  încheiată între Universitatea “Babeș-Bolyai” din Cluj și Universitatea Paris-Est Créteil permite desfășurarea de studii recunoscute atât de statul român, cât și de cel francez. Acest program reprezintă o formă de “delocalizare” a învatamîntului francofon practicat de universitățile franceze cu sprijinul Ministerului de Externe al Frantei. Studenții sunt licențiați în studii europene sau în alte domenii (litere, economie, drept, știinte politice), selecționați de către o comisie mixtă francezo-română. Cursurile au fost oferite studenților de către profesori ai Universității Paris-Est Créteil și de către profesori ai Facultății de Studii Europene din Cluj. Finalizarea anului de studii se face prin întocmirea sub o dublă coordonare – un profesor francez și un profesor român – a unui memoire în limba franceză. Studenții de la linia franceză, care promovează examenele și susțin dizertația, obțin două diplome : una a Universității “Paris-Est Créteil ” și cealaltă a Universității “Babeș-Bolyai”.

Avantajele pe care le oferă înrolarea în acest program masteral

Masterul oferă studii în limba franceză și – pe lângă diploma Universității Babeș-Bolyai, o diplomă acreditată a Universității Paris-Est Créteil, care oferă prestigiu și competitivitate

Șapte burse (Paris, Bordeaux, Bruxelles, Szeged)

Opțiuni de stagii în instituții și firme francofone

Potențialii beneficiari ai programului

Studenții care doresc să-și perfecționeze nivelul limbii franceze și să obțină totodată și calificări practice în domeniul științelor sociale orientate spre instituțiile și firmele francofone

Diplome si calificări dobândite de absolvenți :

Master-ul oferă dublă diplomă: o diplomă a Statului francez în științe politice și o diplomă a Statului român în studii europene comparate

 

Etudes Politiques Européenes Comparées

Ce qui fait la différence :

 • Un diplôme français et un diplôme roumain
 • Pôle de compétence universitaire francophone
 • Sept bourses à l’étranger (Paris, Bordeaux, Bruxelles, Szeged)
 • Option de poursuivre la recherche par une thèse en cotutelle
 • Option de poursuivre dans la gestion des institutions et des affaires européennes
 • Option pour des stages dans les institutions et les entreprises francophones partenaires
 • Publication des recherches et des projets dans la revue Studia Europaea


Objectifs:

 • Former des spécialistes de haut niveau dans le domaine des études comparatives et interdisciplinaires des phénomènes politiques.
 • Former des spécialistes de pointe dans l’étude complexe de l’intégration européenne.
 • Contribuer à la constitution d’un réseau d’experts francophones de la gestion des institutions publiques.
 • Appuyer la mise en place des consortiums public-privés par la constitution des groupes de spécialistes francophones susceptibles de travailler dans des entreprises francophones.
 • Préparer les jeunes chercheurs pour postuler aux programmes de doctorat en cotutelle.


Organisations partenaires :

 • Institut Français de Cluj
 • Agence Universitaire de la Francophonie
 • Commission Européenne – Programme Erasmus Mundus
 • Institutions francophones présentes en Roumanie
 • Entreprises francophones délocalisées en Transylvanie
 • Université de Szeged (Hongrie)

 

Responsable :

Sergiu Mișcoiu, Prof. Dr.
Faculté d’Etudes Européennes 

DISCIPLINE STUDIATE

 • Méthodologie de la recherche en sciences sociales (fr/en)
 • Langue française appliquée en sciences sociales (ro/fr)
 • Orientation professionnelle et carrières internationales (fr/en/ro)
 • Projets européens et fonds structurels (ro/fr)
 • Naissance de la nation en Europe (fr)
 • Histoire et enjeux de la construction européenne (fr)
 • L’évolution du système institutionnel européen (fr)
 • L’Union Européenne dans l’économie mondiale (fr)
 • Politique internationale : diversité, représentation, altérité (fr/en)
 • Structures politiques en Europe et Amérique du Nord (en)
 • Etat, société et politique en Afrique centrale et occidentale (fr)
 • L’internationalisation des conflits ethniques (en)
 • Ethique et politique en Europe (fr)
 • Normes et sociétés (fr)
 • Identités, populisme, extrémisme (fr)
 • Politiques écologiques en Europe (fr)
 • Systèmes de décisions en Europe (en)
 • Approches contemporaines du terrorisme (en)

ECHIPA DE PREDARE

 • Chantal Delsol (Académie de Sciences Morales et Politiques)
 • Yves Palau (Université Paris-Est Créteil)
 • Fabrice Hamelin (Université Paris-Est Créteil)
 • Mamadou Timera (UCAD, Dakar)
 • Pap Sakho (UCAD, Dakar)
 • Sorina Soare (Université de Florence)
 • Péter Kruzslicz (Université de Szeged)
 • Jérôme Roudier (Université Catholique de Lille)
 • Louis-Marie Kakdeu (Université Libre du Cameroun)
 • Hygin Kakaï (Université d’Abomey-Calavi)
 • Franck Lopez (Direction Régionale Occitanie, Montpellier)
 • Antoine Heemeryck (Musée du Village Roumain, Bucarest)
 • Marius Mitrache (Université de l’Ouest, Timisoara)

 

 • Adrian Corpădean (UBB, Faculté d’Etudes Européennes)
 • Sergiu Mișcoiu (UBB, Faculté d’Etudes Européennes)
 • Laura Herța (UBB, Faculté d’Etudes Européennes)
 • Ana Pantea (UBB, Faculté d’Etudes Européennes)
 • Raluca Moldovan (UBB, Faculté d’Etudes Européennes)
 • Vlad Mureșan (UBB, Faculté d’Etudes Européennes)
 • Delia Flanja (UBB, Faculté d’Etudes Européennes)
 • Roxana Nistor (UBB, Faculté d’Etudes Européennes)
 • Andreea Bianca Urs (UBB, Faculté d’Etudes Européennes)
 • Adina Cornea (UBB, Faculté de Lettres)
 • Ciprian Mihali (UBB, Faculté d’Histoire et de Philosophie)

 

 •  opțiune pentru angajarea în domeniul gestiunii instituțiilor și proiectelor europene
 • opțiuni pentru stagiu într-o firmă în domeniul proiectelor europene
 • opțiuni pentru participare la proiecte internaționale de cercetare, publicare a cercetărilor în revista academică Studia Europea, continuare ca doctorand în co-tutelă.

Ceea ce face diferența:

 • O diploma a statului francez în științe politice și o diplomă a statului român în studii europene comparate
 • Trei burse Socrates/Erasmus la Paris, o bursă Erasmus la Bordeaux și posibilitatea de plecare în stagiu de cercetare pentru ceilalți masteranzi
 • Opțiune pentru continuarea studiilor prin teze în co-tutelă
 • Opțiune pentru anagajarea în domeniul gestiunii instituțiilor și proiectelor europene
 • Opțiune pentru stagiu într-o firmă din domeniul proiectelor europene
 • Opțiune de publicare a cercetărilor efectuate de masteranzi în revista academică “Studia Europaea”
 • Opțiune de participare la  proiectele internaționale de cercetare asumate prin acest program.