Procedură de înscriere admitere master 2022

Având în vedere situația actuală și posibile modificări ce pot apărea pe parcurs, vă sfătuim să urmăriți constant site-ul facultăți, secțiunea admitere pentru toate datele actualizate!

 

Înscrierea la Facultatea de Studii Europene se realizează on-line,  prin intermediul platformei admiterii: admitere2022.ubbcluj.ro 

Interviul se va desfăsura online prin intermediu platformei Zoom.

 

IMPORTANT! FSE îţi oferă posibilitatea de a urma 2 programe de masterat in paralel, cu o reducere de 50% la specializarea pe care o vei urma la taxă (1500RON/an). 

Candidaţii care au diplome emise în străinătate sunt rugaţi să contacteze comisia de admitere cât mai repede (admiteremaster.euro@ubbcluj.ro), fiind necesară o recunoaştere a diplomelor şi o echivalare a notelor obţinute.

 

Documente înscriere

Documentele necesare pentru înscriere sunt următoarele:

 1. fișă tip de înscriere (semnată);
 2. diplomă de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau diplomă echivalentă acesteia;
 3. diplomă de licență/absolvire și suplimentul la diploma de licență/foaia matricolă nivel licență sau diplomă echivalentă acesteia; absolventii promotiei 2022 nu trebuie sa prezinte la inscriere foia matricola-nivel facultate.
 4. certificatul de naștere;
 5. carte de identitate;
 6. atestat/certificat de competență lingvistică sau un document echivalent din lista de certificate acceptate (https://euro.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Anexa_1_Echivalarea_certificatelor_lingvistice_14.12.2020.pdf); dacă nu ai un astfel de atestat, te rugăm să ne contactezi pe adresa: euro@ubbcluj.ro
 7. adeverință medicală tip;
 8. dovada achitării taxelor de admitere (înscriere și procesare);
 9. un CV profesional

Toate documentele trebuie încărcate pe platforma de admitere, în format scanat. 2 fotografii tip 3 cm/4cm vor fi aduse în format fizic la momentul începerii activității didactice.

Candidatul este responsabil pentru încărcarea corectă a tuturor documentelor necesare și își asumă responsabilitatea pentru autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale care urmează să fie depuse la dosarul candidatului, prin declarație scrisă semnată.

Înscrierea se consideră finalizată doar în cazul în care dosarele candidaților sunt complete; în ultima zi de înscriere se vor prelua și procesa numai dosarele încărcate pe platformă până la ora 14.00 pentru sesiunea din iulie, respectiv 16.00 pentru sesiunea din septembrie.

Ghidul privind procedura de înscriere poate fi consultat AICI

 

 

evenimente

 • Rezultate finale Admitere Master – Septembrie 2022

  Rezultate finale Admitere Master – Septembrie 2022

  Afaceri europene şi management de programe – 22 Septembrie 2022 Comunicare internaţională – 22 Septembrie 2022 Diplomaţie culturală şi relaţii internaţionale – 22 Septembrie 2022 Management performant – 22 Septembrie …
 • Rezultate finale Admitere Licență – Septembrie 2022

  Rezultate finale Admitere Licență – Septembrie 2022

  Relaţii internaţionale şi studii europene – 22 Septembrie 2022 Relaţii internaţionale şi studii europene ID – 22 Septembrie 2022 Relaţii internaţionale şi studii europene (în limba engleză) – 22 Septembrie …