Cifre scolarizare – admitere master 2021

Cifre de școlarizare – Admitere Master 2021

 

Facultatea de Studii Europene
Numărul de locuri total pe fiecare opţiune
Specializare                                                                                                       Linie Studiu Forma de studiu Forma de finantare Număr locuri
Afaceri europene şi management de programe Română Master buget 46
Afaceri europene şi management de programe Română Master taxă 29
Diplomație culturală și relații internaționale (în limba engleză) Engleză Master buget 15
Diplomație culturală și relații internaționale (în limba engleză) Engleză Master taxă 35
Studii politice europene comparate (în limba franceză) Franceză Master buget 15
Studii politice europene comparate (în limba franceză) Franceză Master taxă 35
Comunicare internațională Engleză Master buget 18
Comunicare internațională Engleză Master taxă 32
 Relații internaționale, politică externă și managementul crizelor (în limba engleză) Engleză Master buget 13
 Relații internaționale, politică externă și managementul crizelor (în limba engleză) Engleză Master taxă 37
Management performant Română Master buget 15
Management performant Română Master taxă 35
Management și negocieri internaționale și europene Română Master buget 10
Management și negocieri internaționale și europene Română Master taxă 40

 

Date de contact ale Facultăţii de Studii Europene:

pagina web: https://euro.ubbcluj.ro
adresa:

 

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Studii Europene, str. Em. de Martonne nr. 1, Cluj-Napoca, 400090
telefon:

 

Tel. / 0264-590251  /   0264-593770
email: admiteremaster.euro@ubbcluj.ro

evenimente

  • 27 May: Research Seminar Romanian – Hungarian Border

    27 May: Research Seminar Romanian – Hungarian Border

    The Faculty of European Studies has the pleasure of announcing the organization of the first research seminar in the series of five seminars within the Jean Monnet Network « Frontiers …
  • 13 Mai: Conferința privind viitorul Europei

    13 Mai: Conferința privind viitorul Europei

    Link Eveniment Online: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ae954a9a650f84434a4b0a457b5c78da5%40thread.tacv2/1620630818484?context=%7b%22Tid%22%3a%225a4863ed-40c8-4fd5-8298-fbfdb7f13095%22%2c%22Oid%22%3a%22db647225-71b9-4ab3-8144-ef028d96dc67%22%7d