Înscrierea candidaților

ÎNSCRIEREA 

Înscrierea la Facultatea de Studii Europene se face online, sau în conformitate cu reglementările în vigoare în perioada desfășurării concursului de admitere.

Documentele necesare pentru înscriere sunt următoarele:

 1. fișă tip de înscriere (semnată);
 2. diplomă de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau diplomă echivalentă acesteia;
 3. diplomă de licență/absolvire și suplimentul la diploma de licență/foaia matricolă nivel licență sau diplomă echivalentă acesteia;
 4. certificatul de naștere;
 5. carte de identitate;
 6. atestat/certificat de competență lingvistică;
 7. adeverință medicală tip;
 8. declarație de consimțământ de prelucrare a datelor cu caracter personal;
 9. dovada achitării taxelor de admitere (înscriere și procesare);
 10. un CV profesional

Toate documentele trebuie încărcate pe platforma de admitere, în format scanat. 2 fotografii tip 3 cm/4cm vor fi aduse în format fizic la momentul începerii activității didactice.

Candidatul este responsabil pentru încărcarea corectă a tuturor documentelor necesare și își asumă responsabilitatea pentru autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale care urmează să fie depuse la dosarul candidatului, prin declarație scrisă semnată.

Înscrierea se consideră finalizată doar în cazul în care dosarele candidaților sunt complete; în ultima zi de înscriere se vor prelua și procesa numai dosarele încărcate pe platformă până la ora 14.00 pentru sesiunea din iulie, respectiv 16.00 pentru sesiunea din septembrie.

 

Multă baftă la admitere FSE 2021!

 

evenimente

 • 27 May: Research Seminar Romanian – Hungarian Border

  27 May: Research Seminar Romanian – Hungarian Border

  The Faculty of European Studies has the pleasure of announcing the organization of the first research seminar in the series of five seminars within the Jean Monnet Network « Frontiers …
 • 13 Mai: Conferința privind viitorul Europei

  13 Mai: Conferința privind viitorul Europei

  Link Eveniment Online: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ae954a9a650f84434a4b0a457b5c78da5%40thread.tacv2/1620630818484?context=%7b%22Tid%22%3a%225a4863ed-40c8-4fd5-8298-fbfdb7f13095%22%2c%22Oid%22%3a%22db647225-71b9-4ab3-8144-ef028d96dc67%22%7d