Calendar admitere și cifre scolarizare – Septembrie 2020

În sesiunile de admitere din septembrie 2020, înscrierile la toate specializările nivel master se vor face exclusiv online

Calendarul sesiunii de Admitere Master Septembrie 2020

7 – 10 septembrie 2020 Înscrierea candidaţilor
11 septembrie 2020 Interviu
11 septembrie 2020 Afişarea rezultatelor interviului
12 -14 septembrie 2020 (în data de 13 septembrie 2020 nu se fac confirmări) Confirmarea locurilor
14 septembrie 2020 Redistribuire locuri neocupate
15 septembrie 2020 Confirmarea locurilor dupa redistribuire
16 septembrie 2020 Afişarea rezultatelor finale

Oficiul permanent al admiterii:

pagina web: http://euro.ubbcluj.ro
adresa: Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Studii Europene, str. Em. de Martonne nr. 1, Cluj-Napoca, 400090
telefon: Tel. 0765.402.581

 

email: admiteremaster.euro@ubbcluj.ro

 

Cifre de școlarizare – Admitere Master Septembrie 2020

 

Facultatea de Studii Europene
Numărul de locuri – Admitere Septembrie 2020
Specializare Linie Studiu Forma de invatamant Forma de studiu Forma de finantare Număr locuri
Afaceri europene şi management de programe Română Cu frecventa Master buget 11
Afaceri europene şi management de programe Română Cu frecventa Master taxa 18
ETNICI Afaceri europene şi management de programe Română Cu frecventa Master buget 1
Comunicare internaţională Română Cu frecventa Master buget 0
ETNICI Comunicare internaţională Română Cu frecventa Master buget 1
Comunicare internaţională Română Cu frecventa Master taxa 24
Diplomaţie culturală şi relaţii internaţionale (în limba engleză) Engleză Cu frecventa Master buget 2
Diplomaţie culturală şi relaţii internaţionale (în limba engleză) Engleză Cu frecventa Master taxa 25
Evaluarea dezvoltării regionale Română Cu frecventa Master buget 0
Evaluarea dezvoltării regionale Română Cu frecventa Master taxa 50
Management performant Română Cu frecventa Master buget 5
ETNICI Management performant Română Cu frecventa Master buget 1
Management performant Română Cu frecventa Master taxa 25
Relaţii internaţionale, politică externă şi managementul crizelor Engleză Cu frecventa Master buget 0
Relaţii internaţionale, politică externă şi managementul crizelor Engleză Cu frecventa Master taxa 26
Studii politice europene comparate (în limba franceză) Franceză Cu frecventa Master buget 0
Studii politice europene comparate (în limba franceză) Franceză Cu frecventa Master taxa 9
Studii Transatlantice (în limba engleză) Engleză Cu frecventa Master taxa 25
Numărul total locuri: 223

evenimente