Taxe de admitere și școlarizare

Taxa de admitere pentru anul universitar 2021-2022

Taxa de admitere este formată din taxa de înscriere (150 ron) şi taxa de procesare (50 ron).

  • *Precizare Taxă de Procesare: Candidații care doresc să se înscrie la mai multe specializări / linie de studiu din cadrul facultății: Relații Internaționale și Studii Europene (română, engleză, germană), Management, Diplomație în Afaceri, Administrație Europeană, se vor înscrie separat la fiecare din ele, plătind taxele de procesare corespunzatoare pentru fiecare specializare (de 50 RON) și taxa de înscriere (de 150 RON) o singura dată.
  • Plata taxelor se face:
  • 1. online pe platforma admiterii, din contul tău (opţiunea Plătește). După efectuarea plății se va afișa mesajul Plata online finalizată cu succes!
  • 2. prin ordin de plata sau mandat postal, în contul IBAN RO35TREZ21620F330500XXXX al Universitatii Babes-Bolyai deschis la Trezoreria Cluj, cod fiscal 4305849, cu mentiunea pentru Universitatea Babes-Bolyai, Admitere licenţă – Facultatea de Studii Europene.
  • Angajaţii şi copiii angajaţilor Universităţii Babeş-Bolyai, ai Bibliotecii Centrale Universitare, Grădinii Botanice şi a restaurantelor şi cafeteriilor Universităţii, precum şi copiii personalului didactic și didactic auxiliar în activitate sau pensionari din instituțiile de învățământ universitar și preuniversitar, sunt scutiţi de la plata taxei de înscriere.Pentru aspectele organizatorice şi de comunicare, inclusiv pentru eventuala preînscriere, se percepe taxa de procesare, taxă care nu este supusă scutirilor, degrevărilor şi nu este returnabilă.
  • Fac excepție candidații orfani de ambii părinți și tinerii proveniți din centrele de plasament care sunt scutiți de la plata taxei de admitere (formată din: taxa de înscriere și taxa de procesare).

Taxa de admitere nu este returnabilă.

Taxa de scolarizare pentru anul universitar 2021-2022

Taxa de şcolarizare la nivel licenţă, pentru anul universitar 2021-2022 este de 2.800 RON.

►Dacă un student urmează în paralel 2 programe de studiu-nivel licenţă- în cadrul FSE, pentru cel de-al doilea program, taxa de şcolarizare este redusă cu 50% (1400 Ron).
►Dacă un student urmează în paralel 2 programe de studiu-nivel licenţă- în cadrul UBB, pentru cel de-al doilea program (organizat de FSE), taxa de şcolarizare este redusă cu 25% ( 2100 Ron).
►Studenţii FSE beneficiază, la cerere, de o taxă de şcolarizare redusă cu 25% (2100 RON), dacă au absolvit în prealabil un alt program-nivel licenţă- organizat de oricare dintre facultăţile din UBB.