Criterii de selecție

Relații internaționale și studii europene în limba română - forma de învățământ zi si invatamant la distanță

Criterii de admitere:

 1. Scrisoare de motivație. Scrisoarea de motivație se va încărca pe platforma admiterii în timpul înscrierii online și se va evalua de către o comisie desemnată de conducerea Facultății de Studii Europene. Rezultatul (admis/respins) se comunică pe mail candidatului, după ce acesta își finalizează procedura de înscriere online.
 2. Media aritmetică cu două zecimale a oricăror două probe scrise de la examenul de bacalaureat (notele cele mai mari)  (100 %)

*Cele două note la disciplinele alese de către candidat trebuie  menționate pe prima pagină a scrisorii de motivație.

DESCARCĂ MODEL DE SCRISOARE DE MOTIVAŢIE

Criterii de departajare în caz de medii egale:

 • Criteriul A: media generală a examenului de Bacalaureat
 • Criteriul B: nota examenului scris la disciplina „Limba și literatura română” din cadrul examenului de Bacalaureat
Relații internaționale și studii europene în limba engleză - forma de învățământ zi

Criterii de admitere:

 1. Scrisoare de motivație redactată și susținută oral în limba engleză. Scrisoarea de motivație se va încărca pe platforma admiterii în timpul înscrierii online și se va evalua de către o comisie desemnată de conducerea Facultății de Studii Europene. Rezultatul (admis/respins) se comunică pe loc candidatului, după susținerea interviului. Interviul se organizează după ce candidatul își finalizează procedura de înscriere online.
 2. Media aritmetică cu două zecimale a oricăror două probe scrise de la examenul de bacalaureat (notele cele mai mari)  (100 %)

*Cele două note la disciplinele alese de către candidat trebuie  menționate pe prima pagină a scrisorii de motivație.

DESCARCĂ MODEL DE SCRISOARE DE MOTIVAŢIE – LIMBA ENGLEZĂ

Criterii de departajare în caz de medii egale:

 • Criteriul A: media generală a examenului de Bacalaureat
 • Criteriul B: nota examenului scris la disciplina „Limba și literatura română” din cadrul examenului de Bacalaureat.

*Cele două note la disciplinele alese de către candidat trebuie  menționate pe prima pagină a scrisorii de motivație.

Relații internaționale și studii europene în limba germană - forma de învățământ zi

Criterii de admitere:

 1. Scrisoare de motivație redactată și susținută oral în limba germană. Scrisoarea de motivație se va încărca pe platforma admiterii în timpul înscrierii online și se va evalua de către o comisie desemnată de conducerea Facultății de Studii Europene. Rezultatul (admis/respins) se comunică pe loc candidatului, după susținerea interviului. Interviul se organizează după ce candidatul își finalizează procedura de înscriere online.
 2. Media aritmetică cu două zecimale a oricăror două probe scrise de la examenul de bacalaureat (notele cele mai mari)  (100 %)

*Cele două note la disciplinele alese de către candidat trebuie  menționate pe prima pagină a scrisorii de motivație.

DESCARCĂ MODEL DE SCRISOARE DE MOTIVAŢIE – LIMBA GERMANĂ

 

Criterii de departajare în caz de medii egale:

 • Criteriul A: media generală a examenului de Bacalaureat
 •  Criteriul B: nota examenului scris la Limba și literatura maternă (română, maghiară sau germană) din cadrul examenului de Bacalaureat.
Diplomație în afaceri - forma de învățământ zi

Criterii de admitere:

 1. Scrisoare de motivație. Scrisoarea de motivație se va încărca pe platforma admiterii în timpul înscrierii online și se va evalua de către o comisie desemnată de conducerea Facultății de Studii Europene. Rezultatul (admis/respins) se comunică pe mail candidatului, după ce acesta își finalizează procedura de înscriere online.
 2. Media aritmetică cu două zecimale a oricăror două probe scrise de la examenul de bacalaureat (notele cele mai mari)  (100 %)

*Cele două note la disciplinele alese de către candidat trebuie  menționate pe prima pagină a scrisorii de motivație.

DESCARCĂ MODEL DE SCRISOARE DE MOTIVAŢIE

Criterii de departajare în caz de medii egale:

 • Criteriul A: media generală a examenului de Bacalaureat
 • Criteriul B: nota examenului scris la disciplina „Limba și literatura română” din cadrul examenului de Bacalaureat
Management - forma de învățământ zi

Criterii de admitere:

 1. Scrisoare de motivație. Scrisoarea de motivație se va încărca pe platforma admiterii în timpul înscrierii online și se va evalua de către o comisie desemnată de conducerea Facultății de Studii Europene. Rezultatul (admis/respins) se comunică pe mail candidatului, după ce acesta își finalizează procedura de înscriere online.
 2. Media aritmetică cu două zecimale a oricăror două probe scrise de la examenul de bacalaureat (notele cele mai mari)  (100 %)

*Cele două note la disciplinele alese de către candidat trebuie  menționate pe prima pagină a scrisorii de motivație.

DESCARCĂ MODEL DE SCRISOARE DE MOTIVAŢIE

Criterii de departajare în caz de medii egale:

 • Criteriul A: media generală a examenului de Bacalaureat
 • Criteriul B: nota examenului scris la disciplina „Limba și literatura română” din cadrul examenului de Bacalaureat
Administraţie Europeană - forma de învățământ zi

Criterii de admitere:

 1. Scrisoare de motivație. Scrisoarea de motivație se va încărca pe platforma admiterii în timpul înscrierii online și se va evalua de către o comisie desemnată de conducerea Facultății de Studii Europene. Rezultatul (admis/respins) se comunică pe mail candidatului, după ce acesta își finalizează procedura de înscriere online.
 2. Media aritmetică cu două zecimale a oricăror două probe scrise de la examenul de bacalaureat (notele cele mai mari)  (100 %)

*Cele două note la disciplinele alese de către candidat trebuie  menționate pe prima pagină a scrisorii de motivație.

DESCARCĂ MODEL DE SCRISOARE DE MOTIVAŢIE

Criterii de departajare în caz de medii egale:

 • Criteriul A: media generală a examenului de Bacalaureat
 • Criteriul B: nota examenului scris la disciplina „Limba și literatura română” din cadrul examenului de Bacalaureat
Criterii speciale - Olimpici

Candidaţii, absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat, care au obţinut în perioada studiilor liceale, distincţii (premiile I, II, III, menţiune) la olimpiadele şcolare internaţionale recunoscute de MENCŞ sau premiul întâi sau medalia de aur la olimpiadele şcolare naţionale beneficiază de dreptul de a se înscrie fără susținerea concursului de admitere, pe locuri finanțate de la buget, urmând a fi înmatriculaţi cu media 10.

Olimpicii internaţionali pot beneficia de două specializări/programe finanţate de la bugetul de stat.

Beneficiază de asemenea de dreptul de a se înscrie fără susținerea concursului de admitere, pe locuri finanțate de la buget, urmând a fi înmatriculaţi cu media 10 şi candidaţii, absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat, care au obţinut în perioada studiilor liceale premiile II şi III la olimpiadele şcolare naţionale, precum şi locul I, II şi III la concursurile şcolare la nivel national sau pe grupe de ţări, recunoscute de M.E.N.C.S., la următoarele discipline: Economie, Istorie, Matematică, Psihologie, Logică, Filosofie, Informatică, Geografie, limbi străine (engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă), Cultură şi civilizaţie, Istoria Holocaustului. Aceşti candidaţi pot urma, în regim bugetar, cursurile la cel mult o specializare.