Confirmarea locului

Având în vedere situația actuală și posibile modificări ce pot apărea pe parcurs, vă sfătuim să urmăriți constant site-ul facultăți, secțiunea admitere pentru toate datele actualizate!

Confirmarea locului se face prin semnarea contractului de studiu de către candidat şi încărcarea acestuia pe platforma admiterii sau transmiterea lui electronică printr-o modalitate comunicată de Facultate.

Netransmiterea/nedepunerea pe platformă a contractului de studiu şi/sau nedepunerea la secretariat a documentelor originale din dosarul de candidatură și a contractului de studiu, în format fizic, până la începerea anului universitar, duce la pierderea locului dobândit prin concurs.

Perioada de confirmare pentru sesiunea Septembrie 2021.

  • 11 Septembrie – 13 Septembrie 2021, confirmarea locului de către candidații admiși pe locurile bugetate, SAU cei admiși la taxă care doresc să fie luați în calcul la redistribuirea locurilor de la buget din data de 13 Septembrie 2021. Candidații admiși la taxă care își confirmă locul până în 13 Septembrie 2021, trebuie să bifeze și cererea de redistribuire, dacă doresc să fie redistribuiți la buget. De asemenea, și candidații care se regăsesc “în așteptare” pe listele inițiale, trebuie să bifeze cererea de redistribuire, dacă doresc să fie redistribuiți la buget în data de 13 Septembrie 2021.
  • 11 Septembrie – 14 Septembrie 2021, confirmarea locului pentru candidații admiși pe locurile cu taxă și care nu doresc redistribuire la buget.

Dacă studentul a obținut un loc cu taxă, în etapa de confirmare a locului se face și dovada plății taxei de școlarizare (prima rată în valoare de 700 RON).

Plata primei rate de scolarizare se face pe platforma admiterii, din contul candidatului sau prin ordin de plata/mandat postal, în contul IBAN RO35TREZ21620F330500XXXX al Universitatii Babes-Bolyai deschis la Trezoreria Cluj, cod fiscal 4305849, cu mentiunea pentru Universitatea Babes-Bolyai, Admitere licenţă – Facultatea de Studii Europene. Dovada platii (daca nu se face în platforma admiterii) se incarca in contul candidatului, împreună cu contractul de studiu completat și semnat de către candidat, în termenul stabilit în calendarul admiterii.

Atenție:

Candidatul care este declarat admis la buget la o specializare şi la taxă la altă specializare, poate să îşi confirme atât locul la buget, cât şi cel la taxă, cu opţiune de redistribuire, urmând ca în ipoteza glisării la buget la a doua specializare (initial la taxă) să aleagă locul la buget pe care doreşte să îl ocupe.

Este posibil ca un candidat admis la buget la o specializare să urmeze a doua specializare la taxă, caz în care taxa de şcolarizare pentru specializarea la taxă va fi redusă cu 50%/an ( 1.400 lei/an).

 

TERMENE CONFIRMARE

► Dacă în 10 Septembrie 2021 te regăseşti cu numărul legitimaţiei de concurs pe lista cadidaţilor admişi la buget (admis A), trebuie să îţi confirmi locul la buget până în 13 Septembrie 2021, ora 16.00. Dacă nu îl confirmi, vei pierde acest loc obţinut prin concurs. După această dată, ai posibilitatea să confirmi numai un loc la taxă (până în 14 Septembrie 2021, ora 16, dacă evident ai avut o astfel de opţiune.

► Dacă în 10 Septembrie 2021  te regăseşti cu numărul legitimaţiei de concurs pe lista candidaţilor în aşteptare la buget (ai avut opţiune doar de buget), va trebui să bifezi butonul Redistribuire (pe platforma admiterii) până în data de 13 Septembrie 2021, ora 16.00. Candidaţii aflaţi în aşteptare şi care au bifat butonul Redistribuire pot să urce pe locurile de la buget care nu sunt confirmate până în data de 14 Septembrie 2021, ora 16.00, de către candidaţii declaraţi iniţial admişi la buget.

► Dacă în 10 Septembrie 2021 te regăseşti cu numărul legitimaţiei de concurs pe lista candidaţilor admişi la taxă (admis B), va trebui să îţi confirmi locul la taxă şi să bifezi butonul redistribuire din contul tau personal pe platforma admiterii (dacă opţiunile tale la înscriere au fost atât buget, cât şi taxă). Dacă ţi-ai confirmat locul la taxă până în 13 Septembrie 2021, ora 16.00 şi ai apasat butonul  Redistribuire la buget, poţi glisa la buget, pe locurile rămase libere ca urmare a neconfirmării acestora de către candidaţii declaraţi inițial admişi la buget.

► Dacă în 10 Septembrie 2021 te regăseşti cu numărul legitimaţiei de concurs pe lista candidaţilor admişi la taxă (admis B) şi ai avut opţiune doar la taxă, va trebui să îţi confirmi locul la taxă, până în 14 Septembrie 2021, ora 16.