Cifre scolarizare – admitere licență 2021

Cifre de școlarizare – Admitere 2021

 

Facultatea de Studii Europene
Numărul de locuri total pe fiecare opţiune
Specializare                                                                                                       Linie Studiu Forma de studiu Forma de finantare Număr locuri
Domeniul Relaţii internaţionale şi studii europene:
Relaţii internaţionale şi studii europene (în limba română) Română Licenţă buget 58
Relaţii internaţionale şi studii europene(în limba română) Română Licenţă taxă 303
Relaţii internaţionale şi studii europene – Învățământ la distanță (în limba română) Română Licenţă taxă 100
ETNICI – Relaţii internaţionale şi studii europene (în limba română) Română Licenţă buget 14
Relaţii internaţionale şi studii europene (în limba engleză) Engleză Licenţă buget 45
Relaţii internaţionale şi studii europene (în limba engleză) Engleză Licenţă taxă 41
Relaţii internaţionale şi studii europene (în limba germană) Germană Licenţă buget 16
Relaţii internaţionale şi studii europene (în limba germană) Germană Licenţă taxă 69
Diplomaţie in afaceri (în limba română) Română Licenţă buget 10
Diplomaţie in afaceri (în limba română) Română Licenţă taxă 85
ETNICI – Diplomaţie in afaceri (în limba română) Română Licenţă buget 5
Domeniul Ştiinţe administrative:
Administrație europeană (în limba română) Română Licenţă buget 21
Administrație europeană (în limba română) Română Licenţă taxă 51
ETNICI – Administrație europeană (în limba română) Română Licenţă buget 3
Domeniul  Management:
Management (în limba română) Română Licenţă buget 18
Management (în limba română) Română Licenţă taxă 53
ETNICI – Management (în limba română) Română Licenţă buget 4
Total locuri candidați din mediul rural                                                                                                                                                                                                                                                           9

Date de contact ale Facultăţii de Studii Europene:

pagina web: https://euro.ubbcluj.ro
adresa:

 

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Studii Europene, str. Em. de Martonne nr. 1, Cluj-Napoca, 400090
telefon:

 

Tel. / 0264-590251  /   0264-593770
email: admitere.euro@ubbcluj.ro