Cifre scolarizare – Admitere 2020

Cifre de școlarizare – Admitere 2020

Facultatea de Studii Europene
Numărul de locuri total pe fiecare opţiune
Specializare                                                                                                       Linie Studiu Forma de studiu Forma de finantare Număr locuri
Domeniul Relaţii internaţionale şi studii europene
Diplomaţie in afaceri Română Licenţă taxa 85
Diplomaţie in afaceri Română Licenţă buget 15
ETNICI – Relaţii internaţionale şi studii europene Română Licenţă buget 22
Relaţii internaţionale şi studii europene Română Licenţă taxa 100
Relaţii internaţionale şi studii europene Română Licenţă taxa 194
Relaţii internaţionale şi studii europene Română Licenţă buget 58
Relaţii internaţionale şi studii europene (în limba engleză) Engleză Licenţă taxa 53
Relaţii internaţionale şi studii europene (în limba engleză) Engleză Licenţă buget 48
Relaţii internaţionale şi studii europene (în limba germană) Germană Licenţă taxa 84
Relaţii internaţionale şi studii europene (în limba germană) Germană Licenţă buget 15
RROMI – Relaţii internaţionale şi studii europene Română Licenţă buget 1
Total locuri pe domeniul Relaţii internaţionale şi studii europene:                                                                                                                                                                                                        675
Domeniul Ştiinţe administrative
Administraţie europeană Română Licenţă taxa 50
Administraţie europeană Română Licenţă buget 21
ETNICI – Administraţie europeană Română Licenţă buget 4
Total locuri pe domeniul Ştiinţe administrative:                                                                                                                                                                                                                                        75
Domeniul  Management
ETNICI – Management Română Licenţă buget 7
Management Română Licenţă taxa 50
Management Română Licenţă buget 18
Total locuri pe domeniul Management:                                                                                                                                                                                                                                                       75
Numărul total locuri:                                                                                                                                                                                                                                                                             825

Date de contact ale Facultăţii de Studii Europene:

pagina web: https://euro.ubbcluj.ro
adresa:

 

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Studii Europene, str. Em. de Martonne nr. 1, Cluj-Napoca, 400090
telefon:

 

Tel. / 0264-590251 /

0741.43.43.03 /

0728.40.93.75 /

0264-593770

email: admitere.euro@ubbcluj.ro