WORSHOPURI și CERCURI STUDENȚEȘTI

Postat în Anunțuri studenți licență, Anunțuri studenți master

Vă invităm să vă înscrieți și să luați parte la activitățile științifice extra-curriculare oferite de cadrele facultății!

ANALIZA POLITICI INTERNAȚIONALE
Coordonator: Lect. dr. Laura Herța E-mail: laura.herta@ubbcluj.ro
UNIUNEA EUROPEANĂ ASTĂZI
Coordonator: Prof. dr. Nicolae Păun E-mail: nicolae.paun@ubbcluj.ro
POLITICĂ EXTERNĂ și DIPLOMAȚIE
Coordonator: Conf. dr. Valentin Naumescu Înscrieri Vlad Zubac E-mail: vlad.zubac@outlook.com