Lect. dr. Șerban VĂETIȘI

Postat în

vaetisi

Domenii de InteresCursuri & seminariiCVDate de contactPublicații
  • antropologie culturală și studii culturale;
  • studii urbane și comunitare;
  • relații interetnice;
  • geografie politică și globalizare;
  • America Latina in context regional si international: comunitate si dezvoltare (Master);
  • Securitate societala si de mediu in spatiul euro-atlantic (Master);
  • Analiza relatiilor internationale (Anul 3, Seminar);
  • Tehnica elaborarii lucrarilor stiintifice (Anul 3, Seminar);
  • Program consultatii: Marti: 08:00-10:00, Em. de Martonne 1, et II.
  • E-mail: serban.vaetisi@ubbcluj.ro

Publicații

Cărți:

·         Comunități americane. Forme culturale și politici comunitare (Presa Universitară Clujeană), Cluj-Napoca, 2019 (în pregătire).

·         Noile teorii etnografice şi conceptul de descriere a culturii, Editura Fundaţiei pentru Studii Europene (EFES), Cluj-Napoca, 2008.

 

Capitole/Articole în volume colective:

·         Critical Views on EU’s International Relations and Identity as Shaped by Latin American Experiences and Perspectives – în Anna Skolimowska, ed., Perceptions of the European Union’s Identity in the International Relations, Routledge, 2019.

·         Materialitate, semnificaţie şi politici ale interpretării. Aspecte metodologice ale studiilor culturale americane – în Gabriel C. Gherasim, Raluca Moldovan, editori, Orizonturi factuale și culturale ale lumii trăite. In honorem Marius Jucan, Presa Universitară Clujeană, 2015.

·         Schimbarea urbană în postsocialism. Aspecte ale privatizarii și accesibilității orașului – în Liviu C. Țîrău, Ștefan Melancu, coord., Interferențe euro-atlantice. 20 de ani de Studii Europene la Universitatea Babes-Bolyai, Editura Fundației pentru Studii Europene Cluj-Napoca, 2013.

·         „Cercetarea vieții de zi cu zi”: provocări dinspre o antropologie a urbanului – în Alina Branda, Ion Cuceu, Cosmina Timoce-Mocanu, ed., Antropologie și studii culturale. Perspective actuale, Editura Mega, 2013.

·         Neocolonialism american. O reevaluare a conceptului în contextul noii crize globale – în Marius Jucan, ed., Statele Unite într-o lume a crizei. Democrație, excepționalism, globalizare, Presa Universitară Clujeană, 2013.

·         Transformări ale comunităților și culturilor urbane în America ultimului secol – în Marius Jucan, coord., America, azi. Studii de americanistică, Editura Tribuna, Cluj-Napoca, 2010.

·         Comunitatea zahărului. Efecte ale restructurării economice într-un oraş industrial post-comunist. O etnografie critică asupra experienţelor, strategiilor şi discursurilor – în Hajnalka Harbula, Enikő Magyari-Vincze, ed., Anthropo – Lenyomatok. Amprente. Imprints, EFES, Cluj-Napoca, 2008.

·         Rural Tourism in the Apuseni Mountains, Romania. An anthropological research on using natural and cultural resources in developing a poor region – în Babu P. George, Devesh Nigam, eds., Tourists and Tourism, Abhijeet Publications, New Delhi, 2006.

·         Cultural Protection of Agricultural Commodities within the EU Markets. An Anthropological Critique of the ideology of National vs. Global. A Romanian Case – în Ladislau Gyémánt, Marius Jucan, Cristina Rotar, coord., Globalism, Globality, Globalisation, EFES, Cluj, 2006.

·         A Critical Essay on the Romanian Ethno-Folkloristic Discourse – în Enikő Mágyari-Vincze, Petruta Mîndruţ, coord., Performing Identities. Renegotiating Socio-Cultural Identities in the Post-Socialist Eastern Europe, EFES, Cluj, 2004.

Articole în reviste:

·         Postsocialist Informal Urbanism between Creativity and Power. Südosteuropa. Journal for Politics and Society, Nr. 1, 2018.

·         Ideological Constructions and Sociological (Mis)Understandings in International Relations. The Case of ‘Transatlantic Community’. Studia Europaea, Nr. 3, 2017.

·         Spre un corpus al istoriei problemelor sociale ale orașului. Transilvania, Nr. 7, 2016

·         Alternative ale descrierii orașului ca istorie urbană. Transilvania, Nr. 10-11, 2014 (reluat în maghiară A városleírás alternatívái mint várostörténelem. Pro Minoritate, Nr. 1/2015).

·         Global Developments and Local Communities. Toward a Post-Developmental Paradigm of Transatlantic Studies. Modelling The New Europe Journal, Nr. 11, 2014.

·         O revizitare a orașului interbelic: teme urbane la sociologii gustieni. Sociologie Românească, Nr. 1-2, 2014.

·         Anti-urban Ideologies and Practices in the Evolution of the American City. Transylvanian Review, Vol. XXII, Nr. 3, 2013.

·         Sociologia monografică în perspectiva etnografiei critice americane. Sfera Politicii, Nr. 3 (175), 2013.

·         The Material Culture of the Postsocialist City. A Success/Failure Perspective. Martor. Revista de Antropologie a Muzeului Țăranului Român, Nr. 16, 2011.

·         Coordonate ale culturii urbane: participare, creativitate, protest. Urbanismul, București, Nr. 9, 2011.

·         Tourist Objects and Objectives: Transformations in Material Culture of Tourism. Material World, on-line journal, New York University, Nr. 5, mai 2008

·         Descrierea unei logici antropologice: un model experimental al metodei etnografice. Origini. Caiete silvane, februarie Nr. 1/2003.

·         Noua etnografie şi (de)scrierea culturii. Etnografia postmodernă americană: concepte, metode. Origini. Caiete silvane, octombrie Nr. 2/2002.

·         Clujul naţionalist – Simbol şi experiment. Cum putem descrie oraşul. Arhitext Design, octombrie 2002.

·         Practici culturale şi natura denaturataArhitext Design, noiembrie 2000.

Traduceri:

·         David A. Kideckel – România postsocialistă. Munca, trupul și cultura clasei muncitoare – traducere din engleză a cărții Getting By in Post-Socialist Romania, Editura Polirom, Iași, 2010.

·         David A. Kideckel – Colectivism şi singurătate în satele româneşti – traducere din engleză a cărţii The Solitude of Collectivism. Romanian Villagers to the Revolution and Beyond (împreună cu Alina Branda şi Gyula Kozak), Editura Polirom, Iaşi, 2006.


evenimente