Liste FINALE – burse semestrul II an universitar 2017-2018

Postat în Anunțuri burse

ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR BENEFICIARI AI BURSELOR PE SEMESTRUL II,  AL ANULUI UNIVERSITAR 2017-2018

              STUDENŢII  BENEFICIARI AI BURSELOR PE SEMESTRUL II,  AL ANULUI UNIVERSITAR 2017-2018, SUNT RUGAŢI SĂ DUCĂ LA SERVICIUL SOCIAL UN DOCUMENT BANCAR PE CARE SĂ FIE MENŢIONATE URMĂTOARELE: NUME ŞI PRENUME, CNP, CONTUL IBAN, FACULTATEA, ANUL DE STUDIU, TIPUL DE BURSĂ. ACESTA POATE FI PREDAT LA SERVICIUL SOCIAL, STR. I. I. C. BRĂTIANU NR. 14, SAU TRIMIS PRIN E-MAIL LA ADRESA social@ubbcluj.ro

INFORMAŢIILE PRIVIND DATELE BANCARE SE TRANSMIT LA SERVICIUL SOCIAL ÎN TERMEN DE 10 ZILE LUCRĂTOARE DE LA AFIŞAREA LISTELOR FINALE DE BURSE!

CONTUL POATE SĂ FIE DESCHIS LA ORICE BANCĂ!

 


evenimente