UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI, CLUJ-NAPOCA

linii de studiu

Licenta
RISE


Relatii Internationale. Studii Europene

           
De ce Relații Internaționale și Studii Europene la Facultatea de Studii Europene a Universității "Babeș-Bolyai"?

 • … pentru că îmi dă șansa de a mă forma ca specialist în probleme de integrare europeană și relații internaționale
 • … pentru că dispune de un corp profesoral înalt calificat și foarte dedicat
 • … pentru că și-a perfecționat și compatibilizat planurile de învățământ și disciplinele cu cele predate la alte structuri similare din Europa
 • … pentru că îmi oferă o perspectivă interdisciplinară asupra unor probleme extrem de actuale
 • … pentru că există pentru această specializare o multitudine de acorduri Erasmus cu universități din toată Europa care facilitează schimburile de studenți ceea ce generează un mediu studențesc
  multicultural, dinamic și plin de oportunități atât pe perioada studiilor în țară, cât și perioada studiilor la universitățile europene partenere
 • … pentru că parteneriatele de recunoaștere a studiilor pe care le are semnate Facultatea de Studii Europene cu universități din Germania, Austria și Franța îmi permit să pot studia la structurile academice partenere fără a mă confrunta cu riscul de a nu îmi fi echivalate studiile
 • … pentru că există la Facultatea de Studii Europene programe masterale și doctorale în domeniul relații internaționale și studii europene care îmi vor permite continuarea studiilor de licență în acest domeniu
 • … pentru că la încheierea studiilor știu că voi avea șansa de a lucra în instituții ale Uniunii Europene, instituții guvernamentale și ale administrației județene și locale, camere de comerț și industrie, ONGuri în domeniul meu de competență din moment ce 70 la sută din alumni acestei specializări au reușit acest lucru
 • … pentru că există la Facultatea de Studii Europene o bază materială care să permită desfășurarea în condiții excelente a activităților didactice aferente acestei discipline
 • … pentru că îmi oferă șansa de a mă implica în activități practice și de cercetare încă de pe băncile Facultății

Oportunități de carieră:

 • Instituții ale UE (Comisia Europeană, Parlamentul European, Consiliul de Miniștri, Comitetul Regiunilor, Agenția de Programe, Oficiul European Antifraudă), ONU; UNESCO; OSCE;
 •  Instituții centrale: Președinție, Parlament, Guvern, ministere;
 • Instituții locale: prefecturi, primării, consilii locale și județene;
 • Agenții de dezvoltare regională;
 • Camere de Comerț și Industrie;
 • Agenții de dezvoltare regională;
 • Camere de Comerț și Industrie;
 • Centre de afaceri;  ONG-uri;
 • Companii multinaționale;
 • Reprezentanțe ale unor firme străine;
 • Societăți mixte;;
 • Companii de asigurări;
 • Firme de consultanță în domeniul managementului programelor europene și al resurselor umane;
 • Mass media; Învățământ și programelor europene și al resurselor umane;
 • http://www.euro.ubbcluj.ro/alumni/alumni.php

 

           
Lista disciplinelor studiate

 • Istoria integrării europene
 • Economie 1
 • Teoria generală a dreptului
 • Bazele managementului
 • Instituțiile UE
 • European Communication (sem.sp.)
 • Limba modernă aplicată în sfera publică (I)
 • Economie 2
 • Bazele informaticii
 • Dezvoltare regională
 • Negocieri internaționale
 • Concepte și metodologii în științele sociale
 • Istoria relațiilor internaționale
 • Introducere în științe politice
 • Introducere în geopolitică
 • Ideologii politice în epoca contemporană
 • Europa în politica internațională
 • Filosofia unificării europene
 • Negocieri europene
 • Dreptul Uniunii Europene
 • Ideea europeană. Introducere în Studii Europene
 • Instituții și organizații internaționale (sem.sp.)
 • Sisteme economice contemporane
 • Sociologia și analiza relațiilor internaționale
 • Teorii ale relațiilor internaționale
 • Project Cycle Management
 • Europenizarea României
 • Antropologia Europei
 • Guvernanța UE
 • Politică externă și diplomație
 • Politici comune în UE
 • Teorii ale integrării europene

Cursuri optionale

 • Globalizare și teorii ale dezvoltării
 • Procesul decizional în UE
 • Finanțe publice
 • Rolul religiei în relațiile internaționale (sem.sp.)
 • Protecția juridică a drepturilor omului. Seminar special.
 • Negocieri de dezarmare în era globalizării
 • Advance Project Cycle Management (sem.sp.)
 • Economia integrării europene
 • Proiecte europene (Design, Implementare, Evaluare)