Evaluarea Dezvoltarii Regionale

Postat în Oferta de studii master
PrezentareINTERNSHIPStructuraCRITERII DE ADMITERE

Ce este “dezvoltarea regională”?

Dezvoltarea regională înseamnă ameliorarea posibilităților de satisfacere a nevoilor pentru locuitorii regiunii. Aceștia au în primul rând nevoie de aer, apă și un mediu sănătos, de dezvoltare economică (bunuri și servicii), de dezvoltare politică (participarea la deciziile publice), de dezvoltare culturală și socială și de mobilitate. Nici unul dintre aceste aspecte nu se poate ameliora fără celelalte, astfel încât dezvoltarea este prin natura sa multidisciplinară, iar evaluarea necesită o atare abordare. Pentru a putea evalua corect, atât condițiile dezvoltării cât și evoluția factorilor care vor influența diversele procese pe termen lung, este nevoie de cunoștințe variate, de o atitudine pozitivă față de teritoriu și mai ales de o viziune pentru viitor.  

Beneficiari

 • Personal angajat al instituțiilor descentralizate, organizații regionale ale partenerilor sociali și ai administrației publice regionale, județene și locale;
 • Absolvenților de studii superioare interesați în acumularea de cunoștințe și pregătirea unei cariere prin care să poată interveni în rezolvarea problemelor comunităților în care trăiesc.

Scop

Acesta este primul masterat din România gândit și realizat prin cooperarea mai multor facultăți, pentru stabilirea unui plan de învățământ care vine în contact direct cu problemele socio-economice ale României, cu o abordare specifică pentru dezvoltarea regională din țara noastră în acest moment în care   trebuie stimulată dezvoltarea umană durabilă și echitatea. Programul pilot a fost finanțat printr-un program european de tip POSDRU și este implementat prin Facultatea de Studii Europene și Centrul pentru Studiul Dezvoltării Teritoriale.

Cursurile Masterului Evaluarea Dezvoltarii Regionale  urmăresc să le ofere studenților cunoștințele și instrumentele necesare pentru a diagnostica și remedia corect problemele regionale.

Acest program masteral a fost dezvoltat prin fonduri europene printr proiectului POSDRU “Program Masteral Evaluarea Dezvoltarii Regionale “– proiect implementat de catre Facultatea de Studii Europene și Facultatea de Business din Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, în parteneriat cu Universitatea Tehnica Cluj Napoca  si Centre for regional Studies of the Hungarian Academy of Sciences.
Pentru mai multe informații accesați wesbsiteul proiectului:
http://edr.granturi.ubbcluj.ro/

Diplome și calificări

Diploma obținută: MASTER

Calificări si competente: Expert dezvoltare locală, evaluator, expert comunicare instituțională, evaluator al dezvoltarii regionale, gestiunea dezvoltării la nivelul diverselor teritorii

Posesorul unei licențe de Master în Evaluarea Dezvoltarii Regionale  va avea o viziune critică asupra proceselor de dezvoltare regională și va înțelege caracterul multidimensional al acestora. Absolventul va avea la îndemână instrumentele și mijloacele informaționale necesare pentru a participa în cadrul diferitelor structuri organizaționale la acțiunile care au ca scop dezvoltarea.

Abilități dobândite

La finalul celor doi ani de studiu, masteranzii:

 • vor fi capabili să analizeze și sa ierarhizeze problemele legate de regiuni prin evaluari calitative și cantitative, pentru a putea ulterior să propună soluții pentru o dezvoltare umană, endogenă și durabilă;
 • vor învăța să discearnă motivele succesului sau insuccesului unor regiuni;
 • vor înțelege valorile care stau la baza dezvoltării;
 • vor avea competențe de analiză ale multiplelor aspecte ale dezvoltării;

Pe baza acestor cunoștinte, absolvenții noștri vor fi capabili să conceapă și să implementeze proiecte de dezvoltare.

Curriculumul este în așa fel conceput încât pe lângă aspectele economice să clarifice și aspecte politice, culturale, sociale sau, mai specific, problematici legate de particularități complexe ale unor spații, cum ar fi cel urban, rural, central, periferic etc. Este avută în vedere formarea studenților pentru ca aceștia să înțeleagă politicile de dezvoltare regională și mijloacele de care dispun administrațiile locale, regionale sau naționale pentru a le influența.

Coordonator

Conf. univ. dr. Adrian Corpădean

E-mail: adi_corpadean@yahoo.com

Studenții masteranzi vor participa la un program aplicativ de training (internship) negociat în prealabil de către supervizorul de practică cu instituțiile de profil(organizații publice și private) partenere, conform programului de studii al studentului masterand.

Semestrul 4 este dedicat practicii și programului aplicativ de training

Masterandul va beneficia de un tutore de practică. Supervizorul de practică va urmări, prin vizite de monitorizare, atât activitatea studenților cât și a tutorelui de practică.

Portofoliul studentului masterand conține:

 • convenția cadru privind desfășurarea internshipului
 • anexa 1 la convenția cadru
 • caietul de practică al studentului
 • fișa individuală de prezență
 • fișa de evaluare a studentului de către tutore
 • fișa de observație a studentului
 • fișa finală de evaluare a studentului de către supervizor

Planul de învățământ

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT  – anul universitar 2016-2017

Domeniul: Relaţii internaţionale şi studii europene

Specializarea/Programul de studiu: Evaluarea dezvoltării regionale

Limba de predare: română

Titlul absolventului: Diploma de Master

Durata studiilor: 4 semestre

Forma de învăţământ: cu frecvenţă

CERINŢE PENTRU OBŢINEREA DIPLOMEI DE MASTER

 • 120 de credite din care:

  • 114 de credite la disciplinele obligatorii;
  • 6 de credite la disciplinele opţionale;
  • Şi: 10 credite la examenul de susținere a disertației

Pentru a ocupa posturi didactice în învăţământul liceal, postliceal şi universitar, absolvenţii trebuie să posede Certificat de absolvire a Programului se studii psihopedagogice, Nivelul II, a Departamentului pentru pregătirea personalului didactic. Disciplinelor Departamentului li se repartizează 30 de credite (+ 5 credite aferente examenului de absolvire)

Descărcați planul de învățământ aici:  Plan_învățământ_2016-2018_EDR

 

 • Criterii generale:

  Interviu motivațional – pondere 100% în media de admitere

  Ce ne interesează: Parcurgerea în perioada licenței a unui curs pe zona proiectelor/programelor cu finanțare internațională, motivația de a lucra în proiecte, experiența, voluntariat în mediul ONG, spirit asociativ, sprit de inițiativă etc.

 • Criterii specifice:
 • Criterii de departajare (în caz de medii egale, pentru toate programele master)

  Criteriul A: media de la licență;
  Criteriul B: media anilor de facultate (se aplica doar candidaților cu aceeași medie de admitere la master și aceeași medie la licență)


evenimente

 • 21 Mai: The financialization of the city

  21 Mai: The financialization of the city

  Atelierul de Critică Socială at the Faculty of European Studies, and Căși sociale ACUM!/ Social housing NOW!/ Desire Foundation are honored to host professor Manuel Aalbers in Cluj. We are …
 • 13-21 Mai: INTERNATIONAL LECTURE SERIES

  13-21 Mai: INTERNATIONAL LECTURE SERIES

  The European Research Institute invites you to attend the upcoming INTERNATIONAL LECTURE SERIES   INVITED LECTURERS:   PhD MICHAEL O’NEILL, Reader in Politics and holder of the Jean Monnet Chair, Nottingham …